logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-09-25 18:51:46

  Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Dumitru Mînzărari împotriva site-ului Bloknot-Moldova.md"

  Examinând în şedinţa publică din 7 septembrie 2018 plângerea domnului Dumitru Mînzărari, în care el afirmă că în articolul „Как герою секс-скандала с мусульманкой дали эту должность?”[1], publicat de portalul Bloknot-Moldova.md la 13 august 2018, au fost publicate informații care nu corespund adevărului şi îi lezează onoarea şi reputaţia. Reclamantul afirmă că acest text conține inexactităţi şi greşeli factologice, iar următorul pasaj conţine o „afirmație mincinoasă cu scopul de a discredita onoarea şi reputaţia mea” (citat din plângere): "Успешный путь Мынзэрари в качестве ценного агента влияния США на территории стран СНГ был прерван в 2017 году скандалом, разразившемся вокруг сексуальных домогательств. Мынзэрари был уличен в попытке склонить к интимным отношениям мусульманку, вольнонаемную сотрудницу программного офиса ОБСЕ в Киргизии. Об инциденте было доложено в штаб-квартиру ОБСЕ в г. Вена. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности Мынзэрари был вынужден написать заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию и покинуть территорию Киргизии". De asemenea, Dumitru Mînzărari afirmă că este tendenţios şi denigrator următorul pasaj din articol, în care ar fi fost învinuit de acţiuni pe care nu le-a făcut: "...при этом тесно поддерживая контакт с кураторами в дипломатических представительствах США на территории этих стран. Спектр вопросов, интересовавших Мынзэрари в местах работы ОБСЕ, выходил за рамки его полномочий. Приоритетными задачами Мынзэрари стали: продвижение интересов стран НАТО, отслеживание деятельности военно-политических структур, выявление уязвимых мест в сфере межнациональных отношений",

  constatând că, urmare a notificării Consiliului de Presă în acest caz, portalul Bloknot-Moldova.md a retras articolul de pe site, cerându-şi scuze[2] faţă de domnul Dumitru Mînzărari şi explicând că articolul contestat a apărut la rubrica ”Народный репортер”, la care se publică articole scrise de cititori,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă ia act de faptul că, urmare a notificării Consiliului de Presă, portalul Bloknot-Moldova.md a retras de pe site articolul „Как герою секс-скандала с мусульманкой дали эту должность?”, cerându-şi scuze de la Dumitru Mînzărari care a fost vizat direct, în context negativ şi acuzator, fără a proba acuzaţiile şi fără a-i oferi dreptul la replică, încălcând astfel prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

  2. Consiliul de Presă reaminteşte redacţiei portalului Bloknot-Moldova.md că responsabilitatea deontologică se răsfrânge asupra întregului conţinut publicat, inclusiv cel plasat de terţi pe platforma redacţiei.

  3. Consiliul de Presă recomandă portalului Bloknot-Moldova.md să verifice mai atent conţinutul plasat pe site de persoane terţe şi, după caz, să modereze textele sau să asigure editorial echilibrul informaţiei prezentate.

  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 04 din 7 septembrie 2018

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Andrei Uzunov împotriva ziarului „Svet” şi a jurnalistei Anghelina Gaidarji"

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului „Svet” şi jurnalistei Anghelina Gaidarji, redactor, să ţină cont de prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind asigurarea acurateţei informaţiilor şi privind reflectarea echilibrată a situaţiilor de conflict, inclusiv articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică) şi articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului „Svet” şi jurnalistei Anghelina Gaidarji să-i asigure dreptul la replică lui Andrei Uzunov, în conformitate cu prevederile articolului 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării domnului Vasile Năstase împotriva posturilor Prime TV şi Publika TV"

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Proteste în România” (Prime TV, „Primele ştiri”, 11 august 2018) şi „Manifestaţii violente” (Publika TV, „ştirile Publika TV”, 11 august 2018) lui Vasile Năstase i s-a atribuit că ar fi salutat protestele violente, ceea ce nu corespunde celor afirmate de el în mesajul publicat în reţelele sociale, citat în reportaje. Totodată, prin montare şi asociere de imagini şi text, a fost distorsionat sensul initial al declaraţiei lui Vasile Năstase.

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Proteste în România” şi „Manifestaţii violente”, posturile de televiziune Prime TV şi Publika TV au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acurateţea citării surselor de informaţie: articolul 2.3 (Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate). De asemenea, Prime TV şi Publika TV au încălcat prevederile deontologice care vizează corectarea erorilor şi dreptul la replica, inclusiv articolul 2.11 (Jurnalistul are datoria să corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări) şi articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii administraţiei taberei de odihnă pentru copii şi adolescenţi „Cireşarii” împotriva Vocea Basarabiei TV"

Consiliul de Presă constată că, prin utilizarea în reportajul „Bătuţi la tabăra de odihnă”, care prezintă în context negativ situaţia de la tabăra de odihnă „Trandafirul”, a unor imagini filmate la altă tabără de odihnă („Cireşarii”), postul de televiziune Vocea Basarabiei TV a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind acurateţea şi tratamentul prezentării informaţiei, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor) în partea care vizează onestitatea prezentării informaţiei; articolul 4.8 (Imaginile trebuie să reprezinte realitatea cu acurateţe. Procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor şi evenimentelor. Fac excepţie colajele, care trebuie marcate ca atare) în partea care vizează prezentarea imaginilor ce reflectă realitatea cu acurateţe. De asemenea, postul de televiziune Vocea Basarabiei TV a încălcat prevederile articolului 2.11 (Jurnalistul are datoria să corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări), deoarece nu a corectat eroarea factuală de ilustrare a unei situaţii care prezintă în context negativ o tabără de odihnă cu imagini filmate la altă tabără de odihnă, astfel nu a reflectat realitatea, a creat confuzie şi a cauzat transferul de imagine negativă asupra taberei de odihnă „Cireşarii”.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Victor Pridorojnîi privind încălcarea principiului prezumţiei nevinovăţiei şi publicarea unor informaţii neverificate în unele instituţii mass-media"

Consiliul de Presă constată că, în reflectarea mediatică a atacului armat care s-a produs în noaptea de 30 mai 2014 la o filială a unei bănci comerciale din incinta magazinului Metro din Chişinău, soldat cu uciderea unui încasator şi rănirea altor două persoane, majoritatea instituţiilor mass-media nu au utilizat cu acurateţe termenii care definesc statutul persoanelor iniţial suspectate, ulterior acuzate şi inculpate de comiterea acestei crime.

Consiliul de Presă recomandă jurnaliştilor şi instituţiilor mass-media să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie la toate etapele reflectării mediatice a proceselor de judecată.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării lui M. Țurcanu privind presupuse discriminări pe criterii de etnie în ştiri"

Consiliul de Presă consideră că utilizarea substantivului „moldovean” în sens de „cetățean al Republicii Moldova” nu reprezintă o discriminare pe criteriu de etnie şi, cotrespunzător, nu încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării doamnei Viorica Daltă împotriva postului Publika TV şi a jurnalistei Marcela Dedin"

Consiliul de Presă constată că postul de televiziune Publika TV a reflectat tendenţios această situaţie de conflict, prezentând supoziţiile ca fapte, utilizând afirmaţii şi titluri manipulatorii şi generalizatoare, iar prezumţia de nevinovăţie nu a fost asigurată efectiv.

Consiliul de Presă constată că, în reflectarea mediatică a acestei situaţii de conflict, postul de televiziune Publika TV a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acurateţea şi tratamentului informaţiei, respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) şi articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Consiliul de Presă nu a constatat în comportamentul jurnalistei Marcela Dedin în acest caz încălcări ale prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice într-un articol publicat de portalul Deschide.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul: „EXCLUSIV // Imagini VIDEO şi DETALII NOI despre bătaia de la Atrium cu implicarea sportivilor „K1” au fost prezentate detalii care nu au relevanţă pentru subiect şi ţin de viaţa privată a persoanelor implicate, iar imixtiunea în viața privată nu a urmărit satisfacerea interesului public. De asemenea, autoarea articolului a utilizat un limbaj peiorativ, calificative şi aprecieri tendenţioase în raport cu unii dintre protagonişti. 

Consiliul de Presă constată că în articolul „EXCLUSIV // Imagini VIDEO şi DETALII NOI despre bătaia de la Atrium cu implicarea sportivilor „K1” au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acuratețea şi tratamentului informației, protecția şi limitele imixtiunii în viața privată, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor) şi articolul 4.2 (Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind reflectarea în mass-media a cazurilor de sinucidere"

Consiliul de Presă solicită jurnaliştilor şi editorilor instituţiilor mass-media să trateze cu mai multă responsabilitate cazurile de suicid şi să evite mediatizarea inadecvată sau superficială a acestor tragedii. Decizia redacţională de a mediatiza un caz de sinucidere trebuie să fie motivată, iar redacţia trebuie să excludă abordarea acestor tragedii umane prin prisma senzaţionalului, să evite speculaţiile, diseminarea zvonurilor, a culpabilizărilor nefondate, precum şi imaginile şocante. Profesioniştii media trebuie să ia în calcul şi riscul de a încuraja comportamentele imitative dacă prezintă suicidul prin prisma senzaţionalului, iar materialele jurnalistice la această temă trebuie să le explice oamenilor unde pot găsi ajutor în situaţii de viaţă care îi copleșesc, la fel, că sinuciderea poate fi prevenită dacă oamenii obţin ajutor la timp (a se vedea Ghidul de bune practici jurnalistice privind reflectarea mediatică a suicidului, elaborat de Consiliul de Presă).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind publicarea unui articol cu titlu discriminatoriu pe site-ul Bloknot-Moldova.md"

Consiliul de Presă constată că titlul articolului a transmis o informaţie care nu corespunde adevărului şi nu este confirmată în textul propriu-zis al ştirii, inducând cititorilor ideea unor acţiuni discriminatorii în raport cu persoanele cu dizabilităţi, neconfirmate în text.

Consiliul de Presă îi recomandă site-ului Bloknot-Moldova.md să ia măsuri pentru retragerea sau modificarea titlului articolului reclamat din memoria cache.

Decizie ”Cu privire la examinarea adresării Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”

Consiliul de Presă va transmite Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova un răspuns, în care va informa despre adoptarea Deciziei Consiliului de Presă nr. 01 din 30 martie 2018 „Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situaţiei unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituţie de tip rezidenţial contrar dorinţei tatălui său, în reportajele Prime TV, Publika TV, Canal 2”, în care a fost dată aprecierea deontologică a reflectării acestui caz. În răspuns se va menţiona că celelalte cazuri, menţionate în adresarea nr. 04-14/931 din 27.04.2018, conţin încălcări deontologice similare şi abordări care încalcă drepturile copilului presupusă victimă a unor abuzuri.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea dublului omor de la Soroca, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?