logo

noutăţi

 • Comunicat de presă

  Consiliul de Presă a luat act de memoriul adresat de "Gazeta de Chișinău" și de semnalele apărute în spațiul public, prin care i se cere să ia atitudine față de „cazul Natalia Morari”, și anunță că va discuta acest subiect la următoarea ședință a Consiliului de Presă care va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie.

 • CONSILIUL DE PRESĂ LANSEAZĂ CONCURSUL PENTRU PREMIUL NAȚIONAL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE JURNALISTICĂ 2021

  Consiliul de Presă lansează concursul pentru decernarea Premiului Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică 2021. La concurs pot fi propuse redacții ale instituțiilor mass-media și jurnaliști/jurnaliste care întrunesc condițiile de respectare a normelor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și a bunelor practici jurnalistice.

 • LUNI, 9 AUGUST 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  Luni, 9 august 2021, cu începere de la ora 17.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova.

  Agenda şedinţei:   

  1. Cu privire la autosesizarea în cazul unui articol publicat de portalul Kp.md

  2. Cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

  3. Cu privire la solicitarea de expertiză deontologică din partea portalului Agora.md

  4. Cu privire la sesizarea doamnei Olga Mereanu în cazul unui articol publicat de portalul Newsmaker.md

  5. Cu privire la plângerea domnului Pavel Bujac împotriva postului de televiziune Studio-L

  6. Cu privire la plângerea doamnei Zinaida Tcaci împotriva portalului Sputnik.md

  7. Cu privire la Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului national pentru decernarea Premiului Național de Etică și Deontologie 2021

  8. Diverse

  NOTE. În legătura cu pandemia de COVID-19, ședința va avea loc în regim on-line. Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul printr-un mesaj transmis la adresa electronică: consiliuldepresa@gmail.com

 • Comunicat de presă

  citeşte mai mult
 • CONSILIUL DE PRESĂ LANSEAZĂ CONCURSUL PENTRU PREMIUL NAȚIONAL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE JURNALISTICĂ 2021

  citeşte mai mult
 • LUNI, 9 AUGUST 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult

Decizii

 • Decizie ”Cu privire la plângerea la plângerea portalului Zonadesecuritate.md împotriva postului TV10/10tv.md”

  citeşte mai mult
 • Decizie ”Cu privire la autosesizarea Consiliului de Presă în cazul unor înregistrări video, publicate de portalurile Echipa.md şi Mamaplus.md”

  citeşte mai mult
 • Decizie ”Cu privire la reclamaţia Coaliției Naționale „Viaţa fără violenţă în familie” împotriva Jurnal.md”

  citeşte mai mult
 • Decizie ”Cu privire la plângerea la plângerea portalului Zonadesecuritate.md împotriva postului TV10/10tv.md”

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul 10TV și portalul 10tv.md a prevederilor articolului 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor).

  Consiliul de Presă constată că, prin preluarea neautorizată a unor imagini și utilizarea acestora în materiale jurnalistice care distorsionează sensul și contextul prezentat de deținătorul de drepturi asupra imaginilor, postul 10TV și portalul 10tv.md au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind colectarea și tratamentul informației, articolul 2.1 (Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal).

 • Decizie ”Cu privire la autosesizarea Consiliului de Presă în cazul unor înregistrări video, publicate de portalurile Echipa.md şi Mamaplus.md”

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Echipa.md a unor prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora) și articolul 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor).

 • Decizie ”Cu privire la reclamaţia Coaliției Naționale „Viaţa fără violenţă în familie” împotriva Jurnal.md”

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Jurnal.md a prevederilor articolului 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre crime, dezastre naturale, accidente și alte cazuri similare în care cineva suferă prejudicii de orice gen, asigurându-se de fiecare dată că publicarea unei atare informații nu va provoca noi suferințe celor prejudiciați sau nevinovați de cele întâmplate).

  Consiliul de Presă constată că alte surse media care au transmis informația despre acest caz, bazându-se doar pe declarația ofițerului de presă a Inspectoratului de Poliție Hâncești, prin care s-a indus ideea că adolescenta a provocat comiterea violului deoarece a consumat băuturi alcoolice împreună cu agresorul, la fel au încălcat normele deontologice privind reflectarea situațiilor cu conotație negativă care implică copii și cele privind victimele abuzurilo

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  - Pornind de la convingerea că încrederea publicului și independența sunt valori supreme în jurnalism;

  - Înțelegând importanța adoptării de către jurnaliști/ste și redacții a unui comportament decent și demn pe rețelele sociale, care să prevină eventuale acțiuni ce ar submina încrederea consumatorilor;

  - Încurajând comportamentul care transmite decență, neutralitate, obiectivitate și încredere,

  Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliștii și redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova să țină cont de următoarele recomandări privind conduita pe rețelele sociale.

 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  Forumul Mass-Media constată:

  - O înrăutățire dramatică a situației în care activează majoritatea instituțiilor mediatice, situație generată de gestionarea defectuoasă de către autorități a crizei pandemice, în general, și a domeniului mediatic, în particular;

  - Lipsa unei comunicări eficiente între autorități și mediul jurnalistic pe timp de criză, precum și îngrădirea frecventă a accesului la informații de interes public vizând gestionarea crizei;  

  - Lipsa totală de preocupări ale autorităților de modul și condițiile în care își exercită misiunea socială jurnaliștii în perioada stării de urgență și a situației excepționale de sănătate publică;

  O stagnare a procesului de îmbunătățire a cadrului juridic de reglementare a activității domeniului mediatic, inclusiv a legislației electorale, fapt ce a condus la perpetuarea practicilor condamnabile de comportament partizan al unor influente instituții media în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020;

  Lipsa unei abordări sistemice în politicile de dezvoltare a domeniului mediatic în pofida existenței unui cadru juridic suficient pentru acest scop;

  Practici vechi, perimate în activitatea Consiliului Audiovizualului și a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media în condițiile existenței unei legislații noi în domeniu.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  citeşte mai mult
 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  citeşte mai mult