logo

noutăţi

 • VINERI, 28 MAI 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  Vineri, 28 mai 2021, cu începere de la ora 16.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din R. Moldova.

  Din agenda şedinţei:     

  1. Cu privire la plângerea portalului Punctul.md împotriva portalului Sinteza.org

  2. Cu privire la reclamația Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” împotriva Jurnal.md

  3. Cu privire la autosesizarea Consiliului de Presă în cazul unor înregistrări video, publicate de portalurile Echipa.md și Mamaplus.md

  4. Cu privire la plângerea portalului Zonadesecuritate.md împotriva postului TV10

  5. Diverse.

  NOTĂ. În legătura cu pandemia de COVID-19, ședința va avea loc în regim on-line.

  Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul printr-un mesaj transmis la adresa electronică: consiliuldepresa@gmail.com

 • Recomandări ale Consiliului de Presă privind comportamentul jurnaliștilor/elor pe rețelele sociale

  Consiliul de Presă din Republica Moldova a lansat un set de recomandări pentru jurnaliști/e și redacții referitoare la comportamentul etic pe rețelele sociale. Consiliul îndeamnă profesioniștii media să se conducă de ele și să le ia drept bază pentru formularea propriilor coduri de conduită pe rețelele sociale, care să fie incluse în documentele interne ale redacțiilor - fișele de post ale angajaților sau anexe la documentele de politică editorială.

  Consiliul de Presă subliniază că jurnaliștii/stele, atât în viața cotidiană, cât și în activitatea profesională și cea de pe rețelele sociale trebuie să dea dovadă de un comportament decent și responsabil. Acțiunile lor ar trebui să transmită publicului neutralitate și independență. Eventuale acțiuni ce vădesc simpatii politice pronunțate, abordări discriminatorii, lipsă de bun simț sau agresivitate pot afecta încrederea publicului în jurnalist/ă și în breaslă, în general.

 • MARȚI, 20 APRILIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  Marți, 20 aprilie 2021, cu începere de la ora 16.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din R. Moldova.

  Din agenda şedinţei:     

  1. Cu privire la plângerea domnilor Victor Godonoaga, Veaceslav Botezatu și Sergiu Cobîlaș împotriva jurnalistului Vadim Ungureanu și portalului Deschide.md.

  2. Cu privire la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii privind un reportaj difuzat de postul de televiziune Jurnal TV.

  3. Cu privire la autosesizarea Consiliului de Presă în cazul unui reportaj difuzat de postul de televiziune TV8.

  4. Diverse.

  NOTĂ. În legătura cu pandemia de COVID-19, ședința va avea loc în regim on-line. Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul printr-un mesaj transmis la adresa electronică: consiliuldepresa@gmail.com

 • VINERI, 28 MAI 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult
 • Recomandări ale Consiliului de Presă privind comportamentul jurnaliștilor/elor pe rețelele sociale

  citeşte mai mult
 • MARȚI, 20 APRILIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult

Decizii

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  citeşte mai mult
 • Decizie ”Cu privire la plângerea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune TVC 21 şi a jurnalistei Margarita Răducan”

  citeşte mai mult
 • Decizie "Cu privire la plângerea doamnei Ala Popa împotriva Centrului de investigaţii jurnalistice din Moldova şi a jurnalistei Julieta Saviţchi"

  citeşte mai mult
 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  - Pornind de la convingerea că încrederea publicului și independența sunt valori supreme în jurnalism;

  - Înțelegând importanța adoptării de către jurnaliști/ste și redacții a unui comportament decent și demn pe rețelele sociale, care să prevină eventuale acțiuni ce ar submina încrederea consumatorilor;

  - Încurajând comportamentul care transmite decență, neutralitate, obiectivitate și încredere,

  Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliștii și redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova să țină cont de următoarele recomandări privind conduita pe rețelele sociale.

 • Decizie ”Cu privire la plângerea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune TVC 21 şi a jurnalistei Margarita Răducan”

  Consiliul de Presă constată că în emisiunea „Important” din 3 septembrie 2020 nu a fost asigurată protecţia copiilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, iar normele privind acurateţea informaţiei au fost neglijate. Astfel, informaţia a fost prezentată unilateral, iar moderatoarea a manifestat o atitudine diferită faţă de participanţii la emisiune: vădit părtinitoare în cazul unora şi vădit ostilă în cazul altora.

  Consiliul de Presă constată că postul de televiziune TVC 21 şi jurnalista Margarita Răducan au încălcat prevederile mai multor articole ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv art. 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acurateţe informaţia colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informaţii nu va avea consecinţe negative (sentimente de frică, suferinţă etc.) asupra acestora), art. 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri, violenţă şi abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii copiilor. Fac excepţie situaţiile în care identificarea copiilor este de interes public şi cele în care jurnalistul acţionează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinţilor sau al tutorilor), art. 2.9 (Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), art. 3.14 (Jurnalistul tratează cu deosebită acurateţe informaţia colectată de la persoane în stare de şoc sau persoane neajutorate, asigurându-se că publicarea informaţiei nu va leza drepturile acelor persoane şi va încerca să anticipeze eventualele efecte negative asupra lor), art. 3.15 (Jurnalistul nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor şi de necunoaşterea de către acestea a drepturilor şi libertăţilor lor, precum şi nu le încurajează să recurgă la acţiuni umilitoare şi care lezează demnitatea umană).

 • Decizie "Cu privire la plângerea doamnei Ala Popa împotriva Centrului de investigaţii jurnalistice din Moldova şi a jurnalistei Julieta Saviţchi"

  În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate al Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţin de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă respinge examinarea plângerii doamnei Ala Popa în privinţa investigaţiei "Divorţul fictiv şi averea tăinuită a procurorului Igor Popa", realizată de jurnalista Julieta Saviţchi şi publicată pe portalul Anticoruptie.md, gestionat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice. Consiliul de Presă califică depunerea de către doamna Ala Popa a unei cereri prealabile împotriva Centrului de Investigaţii Jurnalistice, fapt confirmat de către doamna Ala Popa, drept începutul unui litigiu în instanţă conform procedurilor stabilite de Legea nr. 64 cu privire la libertatea de exprimare. Astfel, etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică, a fost omisă.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  - Pornind de la convingerea că încrederea publicului și independența sunt valori supreme în jurnalism;

  - Înțelegând importanța adoptării de către jurnaliști/ste și redacții a unui comportament decent și demn pe rețelele sociale, care să prevină eventuale acțiuni ce ar submina încrederea consumatorilor;

  - Încurajând comportamentul care transmite decență, neutralitate, obiectivitate și încredere,

  Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliștii și redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova să țină cont de următoarele recomandări privind conduita pe rețelele sociale.

 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  Forumul Mass-Media constată:

  - O înrăutățire dramatică a situației în care activează majoritatea instituțiilor mediatice, situație generată de gestionarea defectuoasă de către autorități a crizei pandemice, în general, și a domeniului mediatic, în particular;

  - Lipsa unei comunicări eficiente între autorități și mediul jurnalistic pe timp de criză, precum și îngrădirea frecventă a accesului la informații de interes public vizând gestionarea crizei;  

  - Lipsa totală de preocupări ale autorităților de modul și condițiile în care își exercită misiunea socială jurnaliștii în perioada stării de urgență și a situației excepționale de sănătate publică;

  O stagnare a procesului de îmbunătățire a cadrului juridic de reglementare a activității domeniului mediatic, inclusiv a legislației electorale, fapt ce a condus la perpetuarea practicilor condamnabile de comportament partizan al unor influente instituții media în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020;

  Lipsa unei abordări sistemice în politicile de dezvoltare a domeniului mediatic în pofida existenței unui cadru juridic suficient pentru acest scop;

  Practici vechi, perimate în activitatea Consiliului Audiovizualului și a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media în condițiile existenței unei legislații noi în domeniu.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  citeşte mai mult
 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  citeşte mai mult