logo

noutăţi

 • JOI, 30 SEPTEMBRIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  Joi, 30 septembrie 2021, cu începere de la ora 15.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova.

  Agenda şedinţei:   

  1. Cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (amânată de la ședinta CP din 9 august 2021).

  2. Cu privire la plângerea doamnei Zinaida Tcaci împotriva portalului Sputnik.md (amânată de la ședinta CP din 9 august 2021).

  3. Cu privire la propunerea de autosesizare.

  4. Cu privire la memoriul săptămânalului „Gazeta de Chișinău”.

  5. Diverse

  NOTE. În legătura cu pandemia de COVID-19, ședința va avea loc în regim on-line. Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul printr-un mesaj transmis la adresa electronică: consiliuldepresa@gmail.com

 • Premiul Naţional de Etică şi Deontologie Jurnalistică 2021: CANDIDEAZĂ 13 REDACȚII ȘI 5 JURNALIȘTI/JURNALISTE

  Consiliul de Presă anunță etapa a doua a concursului pentru Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2021. La concurs au fost admise 13 redacții și 5 jurnaliști/jurnaliste, iar până la 31 octombrie publicul poate vota pentru candidații preferați pe platforma online www.MediaForum.md. Votul publicului are un caracter de recomandare și va avea o pondere de 25% în votul cumulat al publicului, experților și membrilor Consiliului de Presă.

  Premiul Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică a fost instituit de Consiliul de Presă din Republica Moldova în anul 2015 pentru promovarea jurnalismului etic și recunoașterea meritelor profesioniștilor media în acest domeniu, iar câştigătorul este desemnat anual în rezultatul unui concurs cu participarea consumatorilor de produse mass-media, a experţilor şi a membrilor Consiliului de Presă.

  Până la 20 septembrie 2021, redacțiile din R. Moldova s-au putut autopropune pentru acest Premiu ca instituție media, dar au putut nominaliza și candidaturile unor colaboratori ai redacției. Dreptul de a propune candidaturi l-au avut și consumatorii de media, instituțiile, organizațiile, companiile, asociațiile obștești, și un grup de experți, constituit de Consiliul de Presă.

 • Comunicat de presă

  Consiliul de Presă a luat act de memoriul adresat de "Gazeta de Chișinău" și de semnalele apărute în spațiul public, prin care i se cere să ia atitudine față de „cazul Natalia Morari”, și anunță că va discuta acest subiect la următoarea ședință a Consiliului de Presă care va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie.

 • JOI, 30 SEPTEMBRIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult
 • Premiul Naţional de Etică şi Deontologie Jurnalistică 2021: CANDIDEAZĂ 13 REDACȚII ȘI 5 JURNALIȘTI/JURNALISTE

  citeşte mai mult
 • Comunicat de presă

  citeşte mai mult

Decizii

 • Decizie „Cu privire la memoriul săptămânalului „Gazeta de Chişinău” şi autosesizarea Consiliului de Presă în cazul conflictului de interese admis de jurnalista Natalia Morari”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul difuzării la postul public de televiziune Moldova 1 a unei emisiuni din ciclul „24 Frontline”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la plângerea doamnei Zinaida Tcaci împotriva portalului Sputnik.md”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la memoriul săptămânalului „Gazeta de Chişinău” şi autosesizarea Consiliului de Presă în cazul conflictului de interese admis de jurnalista Natalia Morari”

  Consiliul de Presă regretă și condamnă comportamentul jurnalistei Natalia Morari, fostă fondatoare și realizatoare de emisiuni pe teme politice la postul de televiziune TV8 care, din informațiile pe care le deținem, nu a declarat public la timp/a ascuns faptul că are o relație personală cu o persoană publică, urmărită penal, continuând să o invite la emisiuni, aflându-se astfel într-un conflict de interese evident. Faptul că un jurnalist abordează/intervievează o sursă din postura de jurnalist/reprezentant al interesului public, având, în același timp, și interese personale legate de această sursă, reprezintă o încălcare gravă a normelor deontologice, expuse în preambulul și în capitolul 4 (Jurnalistul și conflictele de interese) ale Codului deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

  Consiliul de Presă reiterează că încrederea publicului în mass-media și jurnaliști este o valoare supremă a profesiei, iar orice acțiune a unui jurnalist sau instituție de presă care poate ridica suspiciuni de lipsă de imparțialitate subminează încrederea atât în jurnalistul concret, cât și în breaslă în general

 • Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul difuzării la postul public de televiziune Moldova 1 a unei emisiuni din ciclul „24 Frontline”

  Consiliul de Presă constată că în episodul 4 al emisiunii „24 Frontline” au fost încălcate unele prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind protecția drepturilor omului, inclusiv articolul 3.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate) și articolul 3.15 (Jurnalistul nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor și de necunoașterea de către acestea a drepturilor și libertăților lor, precum și nu le încurajează să recurgă la acțiuni umilitoare și care lezează demnitatea umană).

  Consiliul de Presă recomandă postului public de televiziune Moldova 1 să verifice minuțios, sub toate aspectele, produsele partenerilor pe care le acceptă pentru difuzare în propria grilă de emisie, inclusiv în ce privește conformitatea cu normele Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

  Consiliul de Presă le recomandă autorilor emisiunilor din ciclul „24 Frontline” să asigure respectarea drepturilor protagoniștilor filmărilor, inclusiv dreptul la demnitate al persoanelor filmate în situații cu conotație negativ

 • Decizie „Cu privire la plângerea doamnei Zinaida Tcaci împotriva portalului Sputnik.md”

  Consiliul de Presă constată că în articolul „Это было в Молдове: захват заложников, угрозы детям и убитые полицейские” (19 mai 2021, cu completările din 20 mai 2021), portalul Sputnik Moldova și jurnalista Crina Balea au încălcat prevederile articolului 2.9 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea).

  Consiliul de Presă constată că prin modul de expunere a faptelor jurnalista Crina Balea a tratat fără acuratețe unele detalii relevante, ceea ce contravine articolului 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  - Pornind de la convingerea că încrederea publicului și independența sunt valori supreme în jurnalism;

  - Înțelegând importanța adoptării de către jurnaliști/ste și redacții a unui comportament decent și demn pe rețelele sociale, care să prevină eventuale acțiuni ce ar submina încrederea consumatorilor;

  - Încurajând comportamentul care transmite decență, neutralitate, obiectivitate și încredere,

  Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliștii și redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova să țină cont de următoarele recomandări privind conduita pe rețelele sociale.

 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  Forumul Mass-Media constată:

  - O înrăutățire dramatică a situației în care activează majoritatea instituțiilor mediatice, situație generată de gestionarea defectuoasă de către autorități a crizei pandemice, în general, și a domeniului mediatic, în particular;

  - Lipsa unei comunicări eficiente între autorități și mediul jurnalistic pe timp de criză, precum și îngrădirea frecventă a accesului la informații de interes public vizând gestionarea crizei;  

  - Lipsa totală de preocupări ale autorităților de modul și condițiile în care își exercită misiunea socială jurnaliștii în perioada stării de urgență și a situației excepționale de sănătate publică;

  O stagnare a procesului de îmbunătățire a cadrului juridic de reglementare a activității domeniului mediatic, inclusiv a legislației electorale, fapt ce a condus la perpetuarea practicilor condamnabile de comportament partizan al unor influente instituții media în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020;

  Lipsa unei abordări sistemice în politicile de dezvoltare a domeniului mediatic în pofida existenței unui cadru juridic suficient pentru acest scop;

  Practici vechi, perimate în activitatea Consiliului Audiovizualului și a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media în condițiile existenței unei legislații noi în domeniu.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  citeşte mai mult
 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  citeşte mai mult