logo

noutăţi

 • FORUMUL MASS-MEDIA, AMÂNAT REPETAT. AR PUTEA AVEA LOC ÎN MAI 2022

  Din cauza înrăutățirii situației pandemice din țară și a prelungirii stării de urgență în sănătatea publică, desfășurarea Forumului Mass-Media din Republica Moldova a fost amânată pentru o perioadă ulterioară.  

  O decizie în acest sens a fost luată la 14 ianuarie 2022 de Grupul de inițiativă pentru organizarea Forumului, din care fac parte reprezentanți ai Consiliului de Presă, Asociației Presei Independente (API), Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), Asociației Presei Electronice (APEL), Fundației Soros Moldova și Freedom House Moldova. Ediția 2021 a Forumului Mass-Media urma să aibă loc încă în noiembrie 2021, însă a fost reprogramată pentru începutul anului 2022 din cauza situației epidemiologice nesatisfăcătoare de la acea vreme. În contextul menținerii riscului sporit de răspândire a infecţiei provocate de SARS-CoV-2 și a potenţialului de transmitere al tulpinii Omicron, Grupul de inițiativă a decis să amâne desfășurarea evenimentului pentru o perioadă ulterioară. Dacă situația pandemică se va îmbunătăți, Forumul Mass-Media va avea loc în mai 2022, cu participarea fizică a unui număr mai mare de jurnaliști. alți colaboratori ai redacțiilor din R. Moldova, reprezentanți ai autorităților, experți din țară și de peste hotare.

  Forumul Mass-Media este convocat anual de Consiliul de Presă și partenerii săi pentru a dezbate problemele comunității jurnalistice, a identifica și a promova soluții pentru consolidarea independenței editoriale și a calității mass-media. Desfăşurarea Forumului Mass-Media este finanţată de Fundaţia Soros Moldova și alți donatori.

 • JOI, 23 DECEMBRIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONISILIULUI DE PRESĂ

  Joi, 23 decembrie 2021, cu începere de la ora 16.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova.

  Agenda şedinţei:   

  1. Cu privire la plângerea domnului Titus Sărăteanu împotriva portalului Nordnews.md

  2. Cu privire la plângerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră împotriva Omg.md, Kp.md, Eho.md și Today.md

  3. Cu privire la plângerea jurnalistei Ludmila Barbă împotriva jurnalistei Mariana Rață

  4. Cu privire la autosesizarea în cazul publicării unor imagini video cu încălcarea dreptului la demnitate umană de către Unica.md, Echipa.md și NTV Moldova

  5. Cu privire la plângerea redacției „Ziarul Nostru” împotriva AgroTV Moldova

  6. Cu privire la sesizarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii împotriva Publika TV și Stiri.md

  7. Diverse.

 • CONCURS DESCHIS DE ALEGERE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE PRESĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU PERIOADA IANUARIE 2022 - IANUARIE 2024

  Comisia de selectare anunţă concursul deschis de alegere a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova pentru perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2024. La concurs pot participa candidaţi recomandaţi de mediul jurnalistic şi de consumatorii de produse mass-media.

  Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente obligatorii:

  - CV-ul candidatului/candidatei;

  - o scrisoare de recomandare şi argumentare a corespunderii criteriilor indicate mai sus, semnată de conducătorul şi un reprezentant al colectivului organizaţiei sau instituţiei care îl/o recomandă;

  (notă: în cazul candidaţilor propuşi de grupuri de consumatori, scrisoarea va fi semnată de cel puţin 10 persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora);

  - acordul candidatului/candidatei privind disponibilitatea de a activa pe baze de voluntariat în calitate de membru al Consiliului de Presă, în cazul în care va fi selectat/ă.

  Documentele indicate mai sus vor fi transmise în formă scanată până la data de 17 ianuarue 2022, ora 18.00, la adresa electronică a Secretariatului Consiliului de Presă: consiliuldepresa@gmail.com

 • FORUMUL MASS-MEDIA, AMÂNAT REPETAT. AR PUTEA AVEA LOC ÎN MAI 2022

  citeşte mai mult
 • JOI, 23 DECEMBRIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONISILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult
 • CONCURS DESCHIS DE ALEGERE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE PRESĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU PERIOADA IANUARIE 2022 - IANUARIE 2024

  citeşte mai mult

Decizii

 • Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune Publika TV şi a portalului Știri.md”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la plângerea redacției „Ziarul Nostru” împotriva Agro TV Moldova"

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul publicării unor imagini video cu încălcarea dreptului la demnitate umană de către Unica.md, Echipa.md şi NTV Moldova”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune Publika TV şi a portalului Știri.md”

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Publika TV și portalul Știri.md a prevederilor deontologice de protecție a persoanelor în situații vulnerabile și de protecție a drepturilor copiilor (art. 3.13: Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităților, infracțiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale. Fac excepție cazurile în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. Jurnalistul va întreprinde toate măsurile pentru a reduce eventualele efecte negative asupra acestor persoane; art. 3.16: Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora; art. 3.17: Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor);

  Consiliul de Presă ia act de retragerea reportajului reclamat de pe portalul Publika.md și recomandă redacției portalului Știri.md să procedeze la fel.

 • Decizie „Cu privire la plângerea redacției „Ziarul Nostru” împotriva Agro TV Moldova"

  Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Agro TV Moldova respectarea cu strictețe, pe toate platformele sale mediatice, a normelor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care reglementează clar modul de preluare a continutului editorial (art. 2.12: Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor).

  Consiliul de Presă solicită redacției postului de televiziune Agro TV Moldova să-și instruiască toți angajații și stagiarii în privința respectării tuturor obligațiilor deontologice ale jurnalistului.

 • Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul publicării unor imagini video cu încălcarea dreptului la demnitate umană de către Unica.md, Echipa.md şi NTV Moldova”

  Consiliul de Presă ia act de faptul că portalul Unica.md a retras materialul reclamat de pe site, în conformitate cu prevederile deontologice despre corectarea erorilor.

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Echipa.md și de către postul de televiziune NTV Moldova a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care obligă jurnaliștii să respecte dreptul la demnitate umană, inclusiv al persoanelor decedate, și reglementează condițiile de publicare a detaliilor morbide (art. 3.1: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate; art. 3.5: Jurnalistul nu furnizează publicului detalii morbide ale crimelor, accidentelor și catastrofelor naturale sau detalii privind tehnicile suicidale. Aceleași reguli se aplică și materialelor vizuale (fotografii, materiale video)).

  Consiliul de Presă recomandă portalului Echipa.md să elimine de pe platformele sale imaginile care încalcă dreptul la demnitate umană și prezintă detalii morbide, sau cel puțin să le blureze.

  Consiliul de Presă sesizează Consiliul Audiovizualului privind difuzarea de către postul de televiziune NTV Moldova a imaginilor video care încalcă dreptul la demnitate umană al victimelor accidentului rutier din Fălești.

  Consiliul de Presă va transmite un demers către Inspectoratul General pentru Situații Excepționale și Ministerul Afacerilor Interne, în care va atrage atenția să nu furnizeze presei imaginii video cu detalii morbide de la accidente, crime, dezastre naturale etc.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  - Pornind de la convingerea că încrederea publicului și independența sunt valori supreme în jurnalism;

  - Înțelegând importanța adoptării de către jurnaliști/ste și redacții a unui comportament decent și demn pe rețelele sociale, care să prevină eventuale acțiuni ce ar submina încrederea consumatorilor;

  - Încurajând comportamentul care transmite decență, neutralitate, obiectivitate și încredere,

  Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliștii și redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova să țină cont de următoarele recomandări privind conduita pe rețelele sociale.

 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  Forumul Mass-Media constată:

  - O înrăutățire dramatică a situației în care activează majoritatea instituțiilor mediatice, situație generată de gestionarea defectuoasă de către autorități a crizei pandemice, în general, și a domeniului mediatic, în particular;

  - Lipsa unei comunicări eficiente între autorități și mediul jurnalistic pe timp de criză, precum și îngrădirea frecventă a accesului la informații de interes public vizând gestionarea crizei;  

  - Lipsa totală de preocupări ale autorităților de modul și condițiile în care își exercită misiunea socială jurnaliștii în perioada stării de urgență și a situației excepționale de sănătate publică;

  O stagnare a procesului de îmbunătățire a cadrului juridic de reglementare a activității domeniului mediatic, inclusiv a legislației electorale, fapt ce a condus la perpetuarea practicilor condamnabile de comportament partizan al unor influente instituții media în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020;

  Lipsa unei abordări sistemice în politicile de dezvoltare a domeniului mediatic în pofida existenței unui cadru juridic suficient pentru acest scop;

  Practici vechi, perimate în activitatea Consiliului Audiovizualului și a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media în condițiile existenței unei legislații noi în domeniu.

 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  citeşte mai mult
 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  citeşte mai mult