logo

noutăţi

 • Apel al Consiliului de Presă: Mass-media este obligată să respecte demnitatea umană, inclusiv a persoanelor decedate

  citeşte mai mult
 • Redacțiile ar trebui să manifeste maximă prudență la moderarea comentariilor de pe online pentru a preveni discursul de ură, discriminarea și promovarea războiului

  citeşte mai mult
 • JOI, 21 APRILIE 2022, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult

Decizii

 • Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, difuzată la postul de televiziune TV6"

  citeşte mai mult
 • Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul comentariilor la un articol publicat pe pagina de Facebook a postului de televiziune N4"

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la plângerea domnului Igor Burduja împotriva site-ului Drochia.report şi a domnului Radu Druţă”

  citeşte mai mult
 • Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, difuzată la postul de televiziune TV6"

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune TV6 a prevederilor deontologice de bază care reglementează colectarea și tratamentul etic al informației, interdicția de a profita de starea de vulnerabilitate a persoanelor, dar și a prevederilor care obligă jurnaliștii să trateze cu deosebită acuratețe informația despre copii și să protejeze copiii implicați în situații cu conotație negativă. Astfel, postul de televiziune TV6 și realizatorii emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, au încălcat prevederile următoarelor articole ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova: art. 2.1Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal. În colectarea informației de interes public jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale și drepturile persoanelor vizate în produsele sale mediatice există un echilibru rezonabil; art. 2.5În procesul de colectare a informației jurnalistul nu trebuie să facă abuz de statutul său social sau de oportunitățile profesionale, să exercite presiuni asupra surselor, să le promită sau să le ofere anumite compensații/favoruri; art. 3.1Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate; art. 3.2Imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes public; art. 3.16 Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora.

 • Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul comentariilor la un articol publicat pe pagina de Facebook a postului de televiziune N4"

  Consiliul de Presă constată că redacția postului de televiziune N4 nu a moderat comentariile care incită la discriminare, conțin discurs de ură, injurii și care promovează războiul la postarea de promovare a articolului „Povestea Elenei, femeia care a fost violată 13 ore de doi militari ruși: „Vreau să mor”, publicată la 12 aprilie 2022 pe pagina de Facebook a instituției media. Astfel, postul de televiziune N4 a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care reglementează relațiile cu publicul și administrarea paginilor web oficiale ale instituțiilor mass-media, inclusiv art. 2.39Jurnalistul și instituția mass-media adoptă un comportament similar în spațiul real și în cel virtual și art. 2.40Instituțiile mass-media, în administrarea paginilor web, precum și a celor de pe rețelele de socializare, nu-și permit și nu acceptă nici din partea publicului, în reacții (comentarii), derogări de la normele legale și cele deontologice.

 • Decizie „Cu privire la plângerea domnului Igor Burduja împotriva site-ului Drochia.report şi a domnului Radu Druţă”

  Consiliul de Presă constată că în articolul „Popa Igor Mincinosul din Chetrosu – socialist cu „pogoane” KGB”, publicat la 25 ianuarie 2022 pe site-ul Drochia.report, informația nu a fost colectată, prelucrată și prezentată în mod etic, afirmațiile critice nu sunt probate, opiniile sunt prezentate ca fapte, textul este dezechilibrat, conține calificative și elemente de limbaj jignitor și defăimător în raport cu protagonistul.

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către site-ul Drochia.report și autorul Radu Druţă a normelor deontologice elementare și a prevederilor mai multor articole din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv: art. 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), art. 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice), art. 2.19 (Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte), art. 2.20 (Jurnalistul își exprimă opiniile pe o bază faptică pornind de la informații pe care, cu bună credință, le consideră adevărate și care, la necesitate, pot fi verificate), art. 2.22 (Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date).

 • Apel al Consiliului de Presă: Mass-media este obligată să respecte demnitatea umană, inclusiv a persoanelor decedate

  citeşte mai mult
 • Redacțiile ar trebui să manifeste maximă prudență la moderarea comentariilor de pe online pentru a preveni discursul de ură, discriminarea și promovarea războiului

  citeşte mai mult