logo
Decizie „Cu privire la plângerile ECOSEM GRUP SRL, a domnului Andrian Rucan și a domnului Gheorghi Rucan împotriva Jurnal.md și a jurnalistului Pavel Păduraru”
2024-03-05 14:55:50

Examinând în şedinţa din 21 februarie 2024 plângerea companiei ECOSEM GRUP SRL, semnată de doamna Minodora Rucan, administrator, și domnul Vladimir Balan, administrator autorizat, care au reclamat „publicarea informațiilor false, defăimătoare, tendențioase și incriminatoare” (citat din plângere) în articolul „CASA MORȚII de lângă Aeroport își deschide ușile sau când se va călugări Sandu Grecu”, publicat de portalul Jurnal.md pe 19 ianuarie 2024 la rubrica „Investigații”, autor Pavel Păduraru. În sprijinul acuzațiilor sale, compania reclamantă a prezentat mai multe exemple de afimații din articolul reclamat pe care le consideră false sau tendențioase, publicate cu intenția de defăimare, și a cerut Consiliului de Presă să stabilească încălcarea de către Jurnal.md și jurnalistul Pavel Păduraru a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, iar redacției – să elimine materialul de pe toate platformele unde a fost distribuit și să aducă scuze publice,

constatând că domnii Andrian Rucan și Gheorghi Rucan, vizați în articolul „CASA MORȚII de lângă Aeroport își deschide ușile sau când se va călugări Sandu Grecu” au depus la Consiliul de Presă plângeri individuale cu acuzații și solicitări similare celor din plângerea companiei ECOSEM GRUP SRL, motiv pentru Consiliul de Presă a decis ca cele trei plângeri să fie cumulate într-o singură cauză și să fie emisă o decizie comună,

examinând răspunsul portalului Jurnal.md la notificarea Consiliului de Presă în acest caz, în care se cere respingerea plângerilor companiei ECOSEM GRUP SRL și ale domnilor Andrian Rucan și Gheorghi Rucan ca fiind neîntemeiate. Redacția afirmă că articolul reclamat „respectă întocmai toate cerințele impuse unui articol de investigație” (citat din răspunsul redacției Jurnal.md),

examinând completarea la răspunsul redacției Jurnal.md, semnată de jurnalistul Pavel Păduraru, autorul articolului reclamat, în care el respinge acuzațiile din plângerile companiei ECOSEM GRUP SRL și ale domnilor Andrian Rucan și Gheorghi Rucan, și informează Consiliul de Presă că reclamanții au depus o cerere prealabilă împotriva Jurnal.md, în temeiul Legii nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare,

în prezența, prin conexiune online, a domnului Andrian Rucan, care și-a menținut acuzațiile și solicitările din plângere și a răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Presă. Reclamantul a confirmat că a transmis Jurnal.md o cerere prealabilă în temeiul Legii cu privire la libertatea de exprimare,

în prezența, prin conexiune online, a domnului Pavel Păduraru, care și-a menținut poziția din completarea transmisă Consiliului de Presă, a răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului și a solicitat respingerea examinării plângerii pe motiv că reclamanții au pornit o procedură legală, prevăzută de Legea cu privire la libertatea de exprimare, iar articolul 23 din Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă prevede că nu sunt examinate plângeri care ţin de un litigiu aflat în proces de judecată;

reținând obiecția exprimată de domnul Andrian Rucan care a cerut Consiliului de Presă să examineze plângerile, afirmând că procesul de examinare nu poate fi afectat de faptul depunerii cererilor prealabile,

luând în considerare deciziile adoptate anterior de Consiliul de Presă în cazuri similare când reclamanții au transmis redacțiilor și jurnaliștilor cereri prelabile în același timp sau în perioada de examinare a plângerilor de către Consiliul de Presă (Ala Popa împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova și a jurnalistei Julieta Savițchi[1], S.A. „CET-NORD” împotriva portalurilor Moldnews.md și Newsmd.md[2] ș.a.),

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

                  

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţin de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă îşi declină competenţa de examinare a plângerilor ECOSEM GRUP SRL și ale domnilor Andrian Rucan și Gheorghi Rucan, deoarece aceste plângeri deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică şi de mediere a conflictelor, a fost omisă.
 2. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 04 din 21 februarie 2024

Inapoi

Noutăți recente

 • CONCURS DESCHIS DE SELECTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE PENTRU PERIOADA APRILIE 2024 - MARTIE 2026

  citeste mai mult
 • JOI, 28 MARTIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • MIERCURI, 21 FEBRUARIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?