logo
Decizie „Cu privire la plângerea repetată a domnului Alexandru Vișan împotriva jurnalistei Natalia Rîbcic-Morari”
2023-05-18 15:11:50

Examinând în şedinţa din 12 aprilie 2023 plângerea repetată, depusă de domnul Alexandru Vișan, în care reclamantul insistă să fie examinată plângerea transmisă anterior în legătură cu publicarea de către ziarul „Unghiul” a articolului „Comunicat de presă: Încă un dosar de malpraxis, trimis în instanța de judecată din Ungheni” (28 decembrie 2022), examinarea căreia a fost întreruptă de Consiliul de Presă prin decizia nr.07 din 2 februarie 2023, deoarece încălcările semnalate au fost remediate de redacție. Reclamantul a comunicat suplimentar Consiliului de Presă că la data de 25 ianuarie 2023 el și mama sa au fost invitați la procurorul raionului Ungheni, în biroul căruia se afla și redactorul-şef adjunct al ziarului „Unghiul” doamna Natalia Rîbcic-Morari. Din afirmațiile reclamantului, procurorul și jurnalista (urmează citate din plângere) „au cerut insistent explicaţii privitor la faptul de ce am depus plângere la Consiliul de presă? Cine ne credem? Mai mult ca atât, dna Natalia Morari mă presa moral, invocând cum că aş fi scris plângerea cu ajutorul cuiva; împreună cu mama am fost numiţi neobrăzaţi, nerecunoscători. După ce am ieşit din biroul de serviciu al procurorului, dna Natalia Morari, prin vicleşug m-a chemat în sediul redacţiei ziarului, invocând cum că ar trebui să scriu o cerere pentru ca iniţialele mele V.A. din articol să fie modificate. Mama nu a avut posibilitate să mă însoţească la redacţie, întrucât fratele mai mic era bolnav. La redacţie m-am prezentat doar eu, unde doamna Natalia Morari m-a determinat şi influenţat psihologic să scriu un înscris precum că eu nu aş avea careva pretenţii faţă de ziarul „Unghiul” şi redacţia acestuia. Ţin să menţionez că respectivul înscris nu a fost scris din cuvintele mele, ci din cuvintele doamnei Natalia Morari”. Reclamantul a solicitat Consiliului de Presă să examineze atât plângerea depusă anterior, cât şi acţiunile doamnei Natalia Morari care l-ar fi intimidat pentru plângerea adresată Consiliul de Presă, cât și „vicierea consimţământului” său pentru renunțarea la pretențiile față de redacție,

examinând răspunsul jurnalistei Natalia Rîbcic-Morari, redactor-şef adjunct al ziarului „Unghiul”, la notificarea Consiliului de Presă, în care reclamata confirmă că la data de 25 ianuarie 2023 într-adevăr s-a aflat în biroul procurorului-șef al raionului Ungheni Dumitru Triboi, fiind invitată de acesta după ce l-a informat că Alexandru Vișan a depus o plângere la Consiliul de Presă din cauza comunicatului de presă al Procuraturii Ungheni, publicat de ziar integral. Reclamata afirmă că (urmează citate din răspunsul la notificarea Consiliul de Presă): „în biroul procurorului am aflat că vor veni și Alexandru Vișan și mama sa”, „da, eu am întrebat-o pe mama lui Alexandru de ce a depus plângerea și nu a venit la noi ca să discutăm. Noi am fi făcut tot ce ne stă în putință de a remedia cumva situația în care s-au pomenit, inclusiv să ne cerem scuze de la ei în scris. Nicidecum nu i-am întrebat cine se cred ei”, „nu am spus niciodată așa ceva („neobrăzaţi, nerecunoscători”) nici unei persoane”, „fiind încă în biroul procurorului-șef al raionului Ungheni le-am propus lui Alexandru și mamei sale să le prezint scuzele în scris cu semnătura mea și ștampila redacției. Mama lui Alexandru a spus că nu trebuie, că ea își cere scuze că ne-a creat incomodități și că vine la redacție să scrie Alexandru că își retrage plângerea. Pe drumul spre redacție, am mers împreună, pentru că ei locuiesc în aceeași direcție unde se află și redacția, ea mi-a spus că trebuie să intre la o biserică și apoi vine împreună cu Alexandru la redacție. La redacție au venit ambii, Alexandru cu mama sa. Tânărul m-a întrebat ce trebuie să facă pentru a-și retrage plângerea și eu i-am zis cam ce anume ar fi bine să scrie. Nu i-am dictat ce să scrie și nici nu l-am forțat. Mama era cu el. Acest lucru poate fi confirmat de colegele de redacție”,

în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați despre data și ora examinării plângerii și au fost invitați să se conecteze online la ședința Consiliului de Presă,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă,

 

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

1. Consiliul de Presă constată că nu dispune, în acest caz, de suficiente informații pentru a se pronunța fără echivoc privind existența sau lipsa unor încălcări deontologice în comportamentul profesional al jurnalistei Natalia Rîbcic-Morari.

2. Consiliul de Presă încurajează jurnaliștii să evite orice situație care ar putea fi interpretată ca o încercare de intimidare la adresa surselor și/sau a protagoniștilor, în spiritul prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 01 din 12 aprilie 2023

 

 

Inapoi

Noutăți recente

  • VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI CARE EXAMINEAZĂ ÎNCĂLCĂRILE CODULUI DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

    citeste mai mult
  • Luni, 17 iunie 2024, va avea loc ședința Consiliului de Experți și Experte

    citeste mai mult
  • A fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului de Experți care va examina plângerile privind încălcarea Codului deontologic al jurnalistului

    citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?