logo
Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”
2024-03-05 14:38:24

Examinând în şedinţa din 21 februarie 2024 sesizarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) nr. 04-14/295 din 29 ianuarie 2024, semnat de doamna Victoria Muntean, director, în care se solicită verificarea respectării prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova de către domnul Ștefan Tulbur, redactor-șef al ziarului „Munca pașnică” (Strășeni) în articolul „Izvorul răutăților”, publicat în ediția ziarului din 20 septembrie 2023, în contextul examinării de către CNPDCP a unei plângeri privind pretinsa neconformitate lа рrеluсrаrеа datelor cu caracter personal аlе unui minor,

examinând articolul „Izvorul răutăților”, publicat în ediția nr. 9 (14) a ziarului „Munca pașnică” din 20 septembrie 2023, autor – Feodor Postolache, corespondent netitular,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[1] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[2],

                  

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliului de Presă constată încălcarea de către redacția ziarului „Munca pașnică” și autorul articolului „Izvorul răutăților” a unor prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează colectarea și tratamentul informației, separarea faptelor de opinii și protecția copiilor, inclusiv articolul 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), articolul 2.19 (Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte), articolul 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora), articolul 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor).
 2. Consiliul de Presă menționează că, potrivit articolului 3.4 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, jurnalistul poate relata despre comportamentul privat al unei persoane private dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane. Astfel, Consiliul de Presă constată că în acest caz nu au fost încălcate prevederile deontologice de protecție a vieții private.
 3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova
 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 02 din 21 februarie 2024

 

Inapoi

Noutăți recente

 • CONCURS DESCHIS DE SELECTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE PENTRU PERIOADA APRILIE 2024 - MARTIE 2026

  citeste mai mult
 • JOI, 28 MARTIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • MIERCURI, 21 FEBRUARIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?