logo
Decizie „Cu privire la sesizările Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și adresarea Centrului Internațional „La Strada” în cazul publicării unui interviu pe canalul de YouTube al jurnalistului Adrian Prodan”
2024-04-04 09:30:17

Examinând în şedinţa din 28 martie 2024 sesizările Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, semnată de domnul Emil Gaitur, comunicator PCCOCS; a domnului Vasile Coroi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului; a Centrului Internațional „La Strada”, în care se solicită evaluarea respectării prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în cazul interviului „Sora a fost luată din familie şi de 4 luni nu ştiu nimic de ea, mama a dispărut, tata este reţinut”, publicat de jurnalistul Adrian Prodan pe canalul său de YouTube la 22 februarie 2024. Reclamanții afirmă că „interviul povestește despre un caz de abuz sexual online, fără a proteja identitatea victimei minore și a respecta drepturile acesteia. Jurnalistul a solicitat detalii despre victimă și acțiunile acesteia, astfel generând şi amplificând pericolul pentru sănătatea fizică şi integritatea copilului. Au fost divulgate numele, localitatea, date despre familie, ceea ce a expus copilul public și va avea consecințe nu doar imediate, ci și ulterioare asupra vieții copilului. Mai mult decât atât, jurnalistul a difuzat informații despre un caz de rezonanță, în baza unei singure surse, fără a se documenta din cel puțin câteva surse, fără a verifica informațiile prezentate, tratându-le a fi veridice. Informațiile difuzate, nefiind cercetate complex, pot denatura opinia publică și dezinformează despre natura faptelor” (citate din declarația Centrului Internațional „La Strada”),

examinând răspunsul transmis Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de ­­­­doamna Tamara Plămădeală, avocată, reprezentanta legală a jurnalistului Adrian Prodan, și retrimis Consiliului de Presă ca răspuns la notificarea în acest caz transmisă de Secretariatul Consiliului, în care se afirmă că „nu există temei legal de suspendare a accesibilității celor două publicații de către jurnalistul Adrian Prodan, deoarece ar însemna o imixtiune în activitatea jurnalistului” (citat din răspunsul transmis către PCCOCS de către Cabinetul Avocatului „Tamara Plămădeală”). În răspuns este negat faptul că în interviul publicat de jurnalistul Adrian Prodan au fost divulgate date cu caracter personal care pot duce la identificarea persoanei vizate sau date care pot duce la revictimizarea minorei, se afirmă că jurnalistul a solicitat opinia în acest caz a altor părți relevante, însă a fost refuzat, că interviul video a fost plasat doar pe canalul de YouTube al jurnalistului, astfel nu poate fi examinat de către Consiliul de Presă sau Consiliul Audiovizualului,

în prezența reclamanților: domnul Emil Gaitur, comunicator PCCOCS, domnul Vasile Coroi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, doamna Tamara Tentiuc, șefa Direcției drepturile copilului, Oficiul Avocatului Poporului, doamna Elena Botezatu, Directoare executivă a Centrului Internațional „La Strada”, doamna Veronica Maevschi, Directoare Program Copii „La Strada”, doamna Elena Căpățînă, comunicatoare „La Strada”, care au reiterat afirmațiile din sesizările și declarația transmise anterior Consiliului de Presă, au răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Presă și au accentuat că în interviul publicat jurnalistul Adrian Prodan a încălcat principiul respectării interesului superior al copilului,

în prezența doamnei Tamara Plămădeală, avocată, reprezentanta legală a jurnalistului Adrian Prodan, care a reiterat afirmațiile din răspunsul transmis PCCOCS, a răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Presă și a negat faptul că în acest material ar fi fost încălcat principiul respectării interesului superior al copilului,

examinând materialul video „Sora a fost luată din familie şi de 4 luni nu ştiu nimic de ea, mama a dispărut, tata este reţinut”[1], publicat de jurnalistul Adrian Prodan pe canalul său de YouTube la 22 februarie 2024, ciclul „Femeile nu tac”,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                  

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către jurnalistul Adrian Prodan a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează colectarea și tratamentul informației, verificarea faptelor, viața privată, protecția persoanelor în situații vulnerabile, protecția copiilor, și anume: articolul 2.7 (Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată), articolul 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), articolul 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice), articolul 2.17 (În cazul în care verificarea informației și a surselor este imposibilă, respectiva informație poate fi făcută publică numai dacă nepublicarea ei poate aduce prejudicii societății. În asemenea situație trebuie indicat faptul că informația nu este verificată), articolul 3.2 (Imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes public), articolul 3.15 (Jurnalistul nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor și de necunoașterea de către acestea a drepturilor și libertăților lor, precum și nu le încurajează să recurgă la acțiuni umilitoare și care lezează demnitatea umană), articolul 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora) și articolul 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor).
 2. Consiliul de Presă menționează că jurnalistul este dator, în temeiul Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolul 3.14), să anticipeze eventualele efecte negative pe care le poate avea mediatizarea cazurilor de abuz asupra copiilor sau adulților și să nu profite de vulnerabilitatea persoanelor pentru a-și realiza materialele. Copilul despre care se vorbește în materialul reclamat poate fi ușor recunoscut, în condițiile în care i se pronunță numele de mai multe ori și sunt oferite detalii despre familia sa. În consecință, el ar putea fi supus unor noi abuzuri, poate fi intimidat sau discriminat, ceea ce îl va expune altor suferințe.
 3. Consiliul de Presă îi recomandă jurnalistului Adrian Prodan să excludă video-ul reclamat de pe canalul său de Youtube, întrucât informația nu este de interes public, în schimb, poate dăuna grav interesului superior al copilului despre care se vorbește în video.  
 4. Consiliul de Presă recomandă jurnaliștilor să reflecte cu o deosebită acuratețe subiectele care vizează fapte sau persoane care figurează în dosare de urmărire penală în derulare sau în procese de judecată aflate pe rol în instanțe la momentul difuzării materialului jurnalistic, pentru a evita prejudicierea mersului anchetei sau înfăptuirii justiției.
 5. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

Inapoi

Noutăți recente

 • VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI CARE EXAMINEAZĂ ÎNCĂLCĂRILE CODULUI DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

  citeste mai mult
 • Luni, 17 iunie 2024, va avea loc ședința Consiliului de Experți și Experte

  citeste mai mult
 • A fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului de Experți care va examina plângerile privind încălcarea Codului deontologic al jurnalistului

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?