logo
Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)
2020-12-04 15:25:54

Participanţii la Forumul Mass-Media 2020 aprobă următoarea rezoluție:

 1. Reiterând convingerea fermă că dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără respectarea deplină a principiilor libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, în alte documente şi convenţii internaţionale la care ţara noastră este parte;
 2. Reconfirmând angajamentul comunităţii jurnalistice şi al asociaţiilor de profil de a contribui la edificarea în țară a unui mediu favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice şi în baza concurenţei loiale;
 3. Conștientizând faptul că jurnaliştii şi instituţiile mass-media trebuie să-şi exercite eficient misiunea de „câini de pază” ai democraţiei, să transmită opinii diferite în probleme de interes public major, pentru reflectarea corectă a realităţii şi informarea onestă a publicului, iar o guvernare democratică trebuie să asigure condiţii pentru funcţionarea mass-mediei în interesul public;

Forumul Mass-Media constată:

 • O înrăutățire dramatică a situației în care activează majoritatea instituțiilor mediatice, situație generată de gestionarea defectuoasă de către autorități a crizei pandemice, în general, și a domeniului mediatic, în particular;
 • Lipsa unei comunicări eficiente între autorități și mediul jurnalistic pe timp de criză, precum și îngrădirea frecventă a accesului la informații de interes public vizând gestionarea crizei;  
 • Lipsa totală de preocupări ale autorităților de modul și condițiile în care își exercită misiunea socială jurnaliștii în perioada stării de urgență și a situației excepționale de sănătate publică;
 • O stagnare a procesului de îmbunătățire a cadrului juridic de reglementare a activității domeniului mediatic, inclusiv a legislației electorale, fapt ce a condus la perpetuarea practicilor condamnabile de comportament partizan al unor influente instituții media în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020;
 • Lipsa unei abordări sistemice în politicile de dezvoltare a domeniului mediatic în pofida existenței unui cadru juridic suficient pentru acest scop;
 • Practici vechi, perimate în activitatea Consiliului Audiovizualului și a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media în condițiile existenței unei legislații noi în domeniu.

Forumul Mass-Media solicită autorităților:

 • Să elaboreze, să adopte și să implementeze cu bună credință politici media suficiente și eficiente ce reies din Legea nr. 67 din 26.07.2018 privind aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova;
 • Să asigure funcționalitatea entității desemnate drept responsabilă pentru elaborarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare a întregului sistem mediatic național;
 • Să reactiveze Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației media, să abandoneze abordarea partinică și să promoveze cu bună credință proiectele de legi elaborate de acesta;    
 • Să creeze și să asigure funcționalitatea unui mecanism eficient de comunicare cu mediul jurnalistic în situația crizei pandemice, în scopul unei informări operative și adecvate a publicului;
 • Să elaboreze și să pună în practică acțiuni de redresare a situației economice a mass-media afectată drastic de criza pandemică;
 • Consiliul Audiovizualului în activitatea cotidiană să implementeze legislația în vigoare și bunele practici internaționale în domeniu, abandonând oricare tutelă politică și servind doar interesului public;
 • Consiliul Audiovizualului să insiste pe respectarea obligației furnizorilor de servicii media audiovizuale de a furniza și de a face publice datele privind sursele de finanțare, iar în caz contrar, să aplice sancțiunile care se impun;
 • Să întreprindă acțiuni de prevenire a dispariției furnizorilor locali/regionali de servicii media audiovizuale în procesul de tranziție la televiziunea digitală terestră;
 • Să întreprindă măsuri care ar asigura accesul nerestricționat al jurnaliștilor pe întreg teritoriul țării, în special, în raioanele de Est, în scopul exercitării profesiei.

Forumul Mass-Media îndeamnă jurnaliștii și instituțiile mass-media:  

 • Să militeze pentru politici mediatice reale și eficiente, să participe la elaborarea lor și să monitorizeze îndeaproape realizarea acestora;
 • Să se solidarizeze în toate cazurile de îngrădire a libertății de exercitare a misiunii lor indiferent din partea cui sunt admise;
 • Să-și dezvolte în continuare capacitățile de activitate profesională în condiții de criză, inclusiv prin asigurarea unei activități ritmice la distanță;
 • Să valorifice noi oportunități de activitate economică în scopul fortificării independenței editoriale și autonomiei instituționale;
 • Să cerceteze îndeaproape audiența pentru a putea răspunde exact și competent așteptărilor și necesităților de informare ale acesteia;
 • De rând cu eforturile pentru asigurarea unei oferte de produse mediatice de calitate, să identifice și să valorizeze noi metode de autofinanțare (paywall, membership, donații etc.);
 • Să asigure și să promoveze transparența surselor de finanțare, catalizatoare de credibilitate;
 • Să respecte și să promoveze normele deontologice și standardele profesionale.

 

25 noiembrie 2020, 

mun. Chişinău

Inapoi

Noutăți recente

 • VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI CARE EXAMINEAZĂ ÎNCĂLCĂRILE CODULUI DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

  citeste mai mult
 • Luni, 17 iunie 2024, va avea loc ședința Consiliului de Experți și Experte

  citeste mai mult
 • A fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului de Experți care va examina plângerile privind încălcarea Codului deontologic al jurnalistului

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?