logo
TERMEN EXTINS: CONCURS DESCHIS DE SELECTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE PENTRU PERIOADA MAI 2024 - APRILIE 2026
2024-04-02 16:03:10

Atenție: termenul de depunere a dosarelor a fost extins până la 7 mai 2024!

Consiliul de Presă din Republica Moldova anunţă concursul deschis de selectare a membrilor Consiliului de experți și experte pentru perioada mai 2024 - aprilie 2026. La concurs pot participa candidaţi recomandaţi de mediul jurnalistic şi de consumatorii de produse mass-media.

Informaţii generale

Consiliul de Presă din Republica Moldova este structura națională de autoreglementare a activității instituțiilor mass-media și jurnaliștilor, care activează în baza prevederilor Codului deontologic al jurnalistului, promovează jurnalismul de calitate și respectarea standardelor deontologiei jurnalistice. Pentru realizarea scopurilor sale statutare, Consiliul de Presă selectează, urmare a unui concurs deschis, un Consiliu de experți și experte, mandatat să examineze litigiile dintre consumatorii de produse mass-media și instituțiile mass-media/jurnaliști.

Din componenţa Consiliului de experți și experte fac parte nouă persoane, inclusiv cinci reprezentanți ai mediului jurnalistic și patru reprezentanți ai consumatorilor de produse mass-media. Membrii Consiliului de experți și experte sunt selectați de o comisie specială pentru un mandat de doi ani și activează pe baze de voluntariat. Regulamentul de selectare a Consiliului de experți și experte este publicat pe pagina web a Consiliului de Presă.

Condiţii de selectare

Membrii Consiliului de experți și experte care vor reprezenta mediul jurnalistic pot fi propuşi de: redacţiile instituţiilor mass-media (presă scrisă, audiovizual, portaluri informaţionale); organizaţii profesionale din domeniul mass-media, inclusiv organizații patronale.

Candidatul/candidata trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- cunoaşte și respectă standardele etice și normele deontologiei jurnalistice, legislația media și cea conexă;

- este o persoană integră şi se bucură de autoritate în comunitatea jurnalistică;

- nu are apartenenţă politică, iar în ultimii cinci ani nu a fost membru de partid/altă structură politică;

- are vechime în muncă în jurnalism de cel puţin 3 ani;

- (în cazul candidaților propuși de instituții mass-media) redacția care a propus candidatul/candidata a semnat și respectă Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Membrii Consiliului de experți și experte care vor reprezenta consumatorii de produse mass-media pot fi propuşi de: grupuri de consumatori de produse mass-media de cel puțin 10 cetățeni ai Republicii Moldova care au atins majoratul; organizaţii sindicale; organizaţii patronale, altele decât din domeniul mass-media; organizaţii religioase; asociații obștești din alte domenii decât mass-media (drepturile omului, ecologie, business etc.).

Candidatul/candidata trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- cunoaşte prevederile generale ale deontologiei jurnalistice;

- este o persoană integră şi se bucură de autoritate în domeniul pe care îl reprezintă şi în societate;

- nu are apartenenţă politică, iar în ultimii cinci ani nu a fost membru de partid/altă structură politică.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente obligatorii:

- CV-ul candidatului/candidatei;

- o scrisoare de recomandare şi argumentare a corespunderii criteriilor indicate mai sus, semnată de conducătorul şi un reprezentant al colectivului organizaţiei sau instituţiei care îl/o recomandă (în cazul candidaţilor propuşi de grupuri de consumatori de produse media, scrisoarea va fi semnată de cel puţin 10 persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora);

- acordul în formă scrisă al candidatului/candidatei privind disponibilitatea de a activa pe baze de voluntariat în calitate de membru al Consiliului de experți și experte, în cazul în care va fi selectat/ă.

Documentele indicate mai sus vor fi transmise în formă scanată până la data de 7 mai 2024 inclusiv, la adresa electronică a Secretariatului Consiliului de Presă: consiliuldepresa@gmail.com

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ЗДЕСЬ

 

Inapoi

Noutăți recente

  • VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI CARE EXAMINEAZĂ ÎNCĂLCĂRILE CODULUI DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

    citeste mai mult
  • Luni, 17 iunie 2024, va avea loc ședința Consiliului de Experți și Experte

    citeste mai mult
  • A fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului de Experți care va examina plângerile privind încălcarea Codului deontologic al jurnalistului

    citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?