logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-03-06 17:42:20

  Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Ion Prodan împotriva portalului Drochia.Report"

  Examinând în şedinţa publică din 14 februarie 2018 plângerea domnului Ion Prodan, primarul satului Chestrosu, raionul Drochia, în care domnia sa solicită examinarea articolului „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”, publicat de site-ul Drochia.report, privind corespunderea normelor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Reclamantul consideră articolul „jignitor şi lipsit de substrat factologic” (citat din plângere),

  examinând răspunsul redacției ziarului DROCHIA REPORTER la notificarea Consiliului de Presă, semnat de Rodion Obada, redactor-șef, în care se menționează că articolul „«Diavolul» se cunoaşte în detalii” se bazează pe înregistrarea video a ședinței Consiliului sătesc Chetrosu din 08.12.2017 care ar conține „toate faptele şi dovezile necesare” (citat din răspuns). Totodată, „ca o confirmare a concluziilor făcute în articol referitor la încălcările a diferitor legi, comise prin deciziile luate la această şedinţă şi descrise în reportaj” (citat din răspuns), redacția a transmis Consilului de Presă copiile a două notificări ale Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat (nr. 1304/OT9-01 din 10.01.2018 și nr. 1304/OT9-04 din 17.01.2018), adresate Consiliului sătesc Chetrosu și Secretarului Consiliului sătesc Chetrosu, prin care se cere abrogarea unor decizii ale Consiliului ca fiind ilegale,

  examinând textul și înregistrarea video anexată materialului „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”[1], publicate de site-ul Drochia.report la 14 decembrie 2017,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că în materialul „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”, publicat de site-ul Drochia.report la 14 decembrie 2017, opiniile autorului nu sunt delimitate clar de faptele expuse, iar persoana vizată și acuzată direct nu a beneficiat de dreptul la replică.
  2. Consiliul de Presă constată că materialul „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”, publicat de site-ul Drochia.report la 14 decembrie 2017, încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) și articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezentă propriile opinii drept fapte).
  3. Pentru echilibrarea materialului „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”, Consiliul de Presă recomandă redacției ziarului DROCHIA REPORTER să completeze articolul cu opinia sau poziția persoanelor vizate/acuzate direct și să anexeze documentele care ar susține/confirma acuzațiile, astfel încât cititorii să fie informați complet și nepărtinitor.
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind publicarea imaginilor morbide în articolul „Cine este vinovat de moartea celor patru angajaţi ai Poştei Moldovei”"

Consiliul de Presă constată că publicarea imaginilor neprocesate cu corpurile neînsuflețite ale victimelor accidentelor rutiere încalcă prevederile deontologice și obligația jurnalistului de a respecta dreptul la demnitate al persoanelor, prevăzută de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor).  

Consiliul de Presă recomandă portalului Sputnik.md și altor instituții mass-media să evite publicarea imaginilor neprocesate cu corpurile neînsuflețite ale victimelor accidentelor rutiere, care pot afecta emotional publicul larg, rudele și apropiații victimelor.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii jurnalistei Lilia Zaharia împotriva posturilor de televiziune Prime TV, Publika TV, Canal 2"

Consiliul de Presă amintește că, în realizarea subiectelor jurnalistice, profesioniștii media au obligația deontologică de a solicita opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect (articolul 2.2 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova), eventual, a unor experți în domeniul vizat care pot oferi anumite explicații și viziuni asupra subiectului abordat. În situația în care o persoană nu este sau își declină calitatea de expert/expertă într-un anumit domeniu, jurnaliștii ar trebui să apeleze la alte persoane și să respecte dreptul persoanelor care nu sunt vizate direct de a nu fi citate în materialele jurnalistice.

Consiliul de Presă constată că în procesul de realizare a materialelor reclamate, jurnalista Anna Glushko și posturile de televiziune Prime TV, Publika TV, Canal 2 au încălcat normele deontologice de atribuire a citatelor, prevăzute de articolul 2.3 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Silvia Radu împotriva jurnaliştilor postului de televiziune TV8"

Având în vedere explicațiile oferite de postul de televiziune TV8 referitoare la acest caz, Consiliul de Presă constată că jurnaliștii postului nu au acționat cu rea-voință sau cu intenția de a încălca drepturile copilului, iar pretinsa acțiune de hărțuire a copilului nu este confirmată.

Consiliul de Presă cere jurnaliștilor și instituțiilor mass-media din Republica Moldova să asigure respectarea efectivă a drepturilor copilului în materialele jurnalistice, inclusiv a bunelor practici și restricțiilor de intervievare a copiilor, prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului și în ghidurile tematice pentru jurnaliști..

Decizie "Cu privire la examinarea solicitării postului de televiziune TV8 de a analiza respectarea normelor deontologice în reportajul „Gospodari doar declarativ. Gheață și mormane de zăpadă în fața porții lui Filip, Dodon și Radu”"

Consiliul de Presă constată că reportajul „Gospodari doar declarativ. Gheață și mormane de zăpadă în fața porții lui Filip, Dodon și Radu”, difuzat de postul de televiziune TV8 la 24 ianuarie 2018, în general corespunde prevederilor Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune TV8 să asigure, de fiecare dată, includerea în reportajele difuzare a opiniei persoanelor și/sau a reprezentanților instituțiilor vizate direct.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind articolul “150 de euro, cam atât cer studentele de la ASEM pentru o partidă de sex cu un turc”, publicat de Telegraph.md"

Consiliul de Presă constată că titlul articolului „(foto) 150 de euro, cam atât cer studentele de la ASEM pentru o partidă de sex cu un turc”, publicat de portalul Telegraph.md la 17 ianuarie 2018, transmite informaţii generalizatoare şi judecăţi de valoare care nu sunt bazate pe fapte, iar publicarea corespondenţei private a unor persoane private în textul articolului nu este justificată, în acest caz concret. Totodată, Consiliul de Presă consideră că publicarea articolului nu răspunde interesului public, în sensul în care acesta este definit de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă constată că în articolul „(foto) 150 de euro, cam atât cer studentele de la ASEM pentru o partidă de sex cu un turc” au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.2 (Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei), articolul 4.4 (Jurnalistul relatează despre comportamentul privat al unei persoane private doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?