logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-04-19 17:05:09

  Decizie "Cu privire la examinarea sesizării Shopping MallDova împotriva Kp.md"

  Examinând în şedinţa publică din 30 martie 2018 sesizarea domnului Senol Corlu, Director general al ICS “Lemi Invest” SA, Shopping MallDova, în care se afirmă că în articolul „Испытано на себе: Из кишиневского молла в случае ЧП быстро эвакуироваться не удастся”, publicat de site-ul Kp.md la 28 martie 2018, „se fac afirmaţii şi insinuări care ar încălca normele deontologice jurnalistice de prezentare a informaţiei, afectează imaginea Shopping MallDova şi ar putea instiga la panică în rândul populaţiei” (citat din sesizare); autorul sesizării solicită Consiliului de Presă să examineze cazul semnalat şi să emită o opinie oficială cu privire la respectarea normelor deontologice de către Kp.md,

  examinând articolul „Испытано на себе: Из кишиневского молла в случае ЧП быстро эвакуироваться не удастся”[1], publicat de portalul Kp.md la 28 martie 2018,

  în lipsa reprezentanţilor site-ului reclamat, care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că titlul articolului „Испытано на себе: Из кишиневского молла в случае ЧП быстро эвакуироваться не удастся” (Kp.md, 28 martie 2018) nu corespunde, în fapt, cu textul articolului.
  2. Consiliul de Presă recomandă redacţiei publicaţiei “Komsomolskaia Pravda v Moldove” / Kp.md să prezinte informaţiile într-o manieră onestă, inclusiv titlurile articolelor publicate, pentru a nu distorsiona realitatea, în conformitate cu prevederile articolului 2.1 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor).
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  ​mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 09 din 30 martie 2018

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Vladislav Kulminski împotriva site-urilor Zeppelin.md, Moldova24.info, Deschide.md, Politics.md, Democracy.md, Telegraph.md şi Ziarulnational.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul „На Берлин!” (Zeppelin.md, 15 martie 2018) şi în versiunile acestui articol preluate integral sau parţial de către site-urile Moldova24.info, Deschide.md, Politics.md, Democracy.md, Telegraph.md şi Ziarulnational.md informaţiile au fost prezentate dintr-o singură pespectivă, fiind încălcate prevederile articolului 2.2 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care obligă jurnalistul să solicite opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect.

Decizie "Cu privire la examinarea adresării Centrului Naţional pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal"

Secretariatul Consiliului de Presă va transmite Direcţiei Generale Supraveghere şi Conformitate a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal un răspuns, în care va menţiona că, în limita competenţelor sale statutare, Consiliul de Presă a recomandat instituţiilor mass-media anterior şi le va recomanda pe viitor să asigure protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a Convenţiei europene pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Totodată, Consiliul de Presă consideră important să nu fie admise limitări excesive în acest domeniu, fapt care ar descuraja investigaţiile jurnalistice şi ar afecta exercitarea profesiei de jurnalist în scopul servirii interesului public.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Ion Prodan împotriva site-ului Drochia.Reporter, articolul „Păcală de Chetrosu”

Consiliul de Presă constată că în materialul „Păcală de Chetrosu”, publicat de site-ul Drochia.report la 1 martie 2018, opiniile autorului nu sunt delimitate clar de faptele expuse, iar persoana vizată direct nu a beneficiat de dreptul la replică.

Consiliul de Presă constată că materialul „Păcală de Chetrosu” (Drochia.report, 1 martie 2018), încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) şi articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezentă propriile opinii drept fapte).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Steluţa Andreeva împotriva site-urilor Basarabia.md şi Timpul.md"

Consiliul de Presă constată că în ştirea „Munteanu: “De teamă să nu fie luat, mâine, la întrebări despre diploma falsă, Gaburici a scris cerere de demisie…”” (Basarabia.md; 22 februarie 2018), au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind obţinerea şi tratamentul informaţiei, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor) şi articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Svetlana Sainsus împotriva RISE.md"

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţine de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă respinge examinarea plângerii doamnei Svetlana Sainsus în cazul publicării teaserului şi a investigaţiei jurnalistice "Bani din caritate", deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică, a fost omisă.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii lui Ţurcanu D. împotriva portalului Point.md"

Consiliul de Presă constată că în ştirile „В Петербурге гражданин Молдовы избил годовалого сына и обжег раскаленной сковородой” (Point.md; 19 februarie 2018) şi „Un moldovean stabilit în Rusia şi-a torturat bebeluşul cu o tigaie încinsă” (Point.md; 20 februarie 2018) nu există elemente de manipulare şi discriminare pe criteriu de etnie. Astfel, în aceste ştiri nu au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind aspectele deontologice ale deplasării unui grup de jurnalişti din Republica Moldova în Turcia, urmare a publicării investigaţiei jurnalistice "Bani din caritate"

Consiliul de Presă constată că acceptarea de către redacţii a deplasării colaboratorilor săi în scop de documentare din contul unei companii vizate direct într-o investigaţie jurnalistică de rezonanţă, încalcă prevederile de bază ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, referitoare la situaţiile de conflict de interese, în particular articolul 5.1 (Jurnalistul nu acceptă cadouri în bani, în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influenţarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promoţionale cu valoare simbolică pentru informare, uz redacţional sau personal), în unele cazuri şi articolul 5.2 (Dacă un jurnalist participă la deplasări în interes de serviciu, plătite de terţe părţi, trebuie să facă publică modalitatea de finanţare a deplasării).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situației unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituție de tip rezidențial contrar dorinței tatălui său, în reportajele Prime TV, Publika TV, Canal 2"

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Drama unui bărbat din raionul Drochia, rămas văduv și cu trei copii: Autoritățile locale i-au luat fiica de cinci ani”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 15 februarie 2018, ”Caută să îşi întoarcă fetiţa acasă. Un tată a trei copii din Baroncea a rămas fără fiica sa de cinci ani, după ce autorităţile i-au plasat copilul într-o altă familie”, difuzat de postul de televiziune Canal 2 şi publicat pe site-ul Canal2.md la 15 februarie 2018, „ȘOC în cazul fetiţei de cinci ani din raionul Drochia, care a fost plasată într-o casă de tip familial. Cine a abuzat sexual micuţa”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 18 februarie 2018 şi „Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei din Drochia care a fost plasată într-o casă de tip familial. Copila era BĂTUTĂ ŞI ABUZATĂ SEXUAL de fraţii”, difuzat de postul de televiziune Publika TV şi publicat pe site-ul Publika.md la 18 februarie 2018, au fost încălcate normele deontologice şi bunele practici jurnalistice de reflectare a cazurilor despre copiii aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă. Astfel, identitatea copiilor nu a fost protejată efectiv, iar modalitatea generală de reflectare a subiectului afectează interesul superior al copilului.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?