logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-06-20 19:10:42

  Decizie ”Cu privire la examinarea adresării Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”

  Examinând în şedinţa publică din 24 mai 2018 adresarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova nr. 04-14/931 din 27.04.2018, în care Centrul solicită aprecierea deontologică de către Consiliul de Presă a reflectării de către mai multe instituţii mass-media a situaţiei unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituţie de tip rezidenţial contrar dorinţei tatălui său, şi care ar fi fost abuzată sexual de fraţii ei,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[1] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[2],

                 

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă va transmite Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova un răspuns, în care va informa despre adoptarea Deciziei Consiliului de Presă nr. 01 din 30 martie 2018 „Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situaţiei unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituţie de tip rezidenţial contrar dorinţei tatălui său, în reportajele Prime TV, Publika TV, Canal 2”, în care a fost dată aprecierea deontologică a reflectării acestui caz. În răspuns se va menţiona că celelalte cazuri, menţionate în adresarea nr. 04-14/931 din 27.04.2018, conţin încălcări deontologice similare şi abordări care încalcă drepturile copilului presupusă victimă a unor abuzuri. Totodată, se va reitera poziţia Consiliului de Presă de descurajare a oricărei expuneri publice a copiilor în context negativ şi a publicării unor imagini (fotografii, video etc.) şi informaţii care conduc la identificarea copiilor-victime şi atentează la demnitatea lor. Consiliul de Presă le cere jurnaliştilor, de fiecare dată, să protejeze identitatea copiilor-victime ale abuzurilor de orice fel.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 04 din 24 mai 2018

   

   

   

  SCRISOAREA DE RĂSPUNS:

   

  Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

  Doamnei Ira Ciubuc, şef adjunct Direcţia juridică

   

  Stimată doamnă,

  Urmare a adresării Dvs. nr. 04-14/931 din 27.04.2018, Consiliului de Presă Vă comunică următoarele.

  În şedinţa publică din 30 martie 2018, Consiliul de Presă din Republica Moldova s-a autosesizat, în baza unor semnale transmise Consiliului de către consumatorii de produse media, privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situaţiei unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, care a fost plasată de autorităţi întro instituţie de tip rezidenţial contrar dorinţei tatălui său, și ar fi fost abuzată sexual de fraţii ei, în reportajele posturilor de televiziune Prime TV, Publika TV, Canal 2. După examinarea autosesizării, Consiliul de Presă a constatat că în reportajele „Drama unui bărbat din raionul Drochia, rămas văduv și cu trei copii: Autoritățile locale i-au luat fiica de cinci ani”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 15 februarie 2018, ”Caută să îşi întoarcă fetiţa acasă. Un tată a trei copii din Baroncea a rămas fără fiica sa de cinci ani, după ce autorităţile i-au plasat copilul într-o altă familie”, difuzat de postul de televiziune Canal 2 şi publicat pe site-ul Canal2.md la 15 februarie 2018, „ȘOC în cazul fetiţei de cinci ani din raionul Drochia, care a fost plasată într-o casă de tip familial. Cine a abuzat sexual micuţa”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 18 februarie 2018 şi „Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei din Drochia care a fost plasată într-o casă de tip familial. Copila era BĂTUTĂ ŞI ABUZATĂ SEXUAL de fraţii”, difuzat de postul de televiziune Publika TV şi publicat pe site-ul Publika.md la 18 februarie 2018, au fost încălcate normele deontologice şi bunele practici jurnalistice de reflectare a cazurilor despre copiii aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă. Astfel, identitatea copiilor nu a fost protejată efectiv, iar modalitatea generală de reflectare a subiectului afectează interesul superior al copilului. În aceste cazuri a fost constată încălcarea următoarelor prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova:  articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor), articolul 4.11 (Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale), articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

  În decizia adoptată, Consiliul de Presă le-a recomandat posturilor de televiziune Prime TV, Publika TV şi Canal 2 să ţină cont de interesul superior al copilului în toate materialele care vizează copiii, în special atunci când aceştia se află într-o situaţie cu conotaţie negativă, să trateze critic orice informaţie, inclusiv cea oficială, şi să depună eforturi pentru documentarea suplimentară a acestor informaţii. Totodată, conducătorii posturilor respective au fost atenţionaţi că protecţia copiilor aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă nu este doar o obligaţie deontologică, ci şi una legală, prevăzută de Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei şi de Codul Audiovizualului.

  Decizia Consiliului de Presă a fost transmisă posturilor de televiziune vizate prin scrisorile nr. 01/04 din 19 aprilie 2018 şi nr. 01/04 din 19 aprilie 2018.

  În acelaşi timp, Consiliul de Presă a făcut apel către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, şi către Direcţia Asistenţă Socială Drochia să nu admită pe viitor furnizarea către mass-media a unor informaţii şi date despre cazuri sociale concrete, care pot duce la expunerea publică a copiilor aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă şi afectează interesul superior al copilului (scrisorile nr. 03/04 din 19 aprilie 2018 şi nr. 04/04 din 19 aprilie 2018).

  Celelalte cazuri, menţionate de Dvs. în adresarea nr. 04-14/931 din 27.04.2018, conţin aceleaşi încălcări deontologice şi abordări care încalcă drepturile copilului presupusă victimă a unor abuzuri.

  Consiliul de Presă descurajează orice expunere publică a copiilor în context negativ şi publicarea unor imagini (fotografii, video etc.) care atentează la demnitatea copiilor, cerându-le jurnaliştilor de fiecare dată să protejeze identitatea copiilor victime ale abuzurilor de orice fel. Pentru asigurarea efectivă a drepturilor victimelor, inclusiv minore, Consiliul de Presă a editat câteva ghiduri cu recomandări pentru jurnalişti şi instituţiile mass-media[1],[2],[3].

  Decizia Consiliului de Presă nr. 01 din 30 martie 2018 „Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situației unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituție de tip rezidențial contrar dorinței tatălui său, în reportajele Prime TV, Publika TV, Canal 2” şi scrisorile de însoţire, transmise părţilor vizate, se anexează.

   

  Cu respect,

  Petru Macovei,

  Secretarul Consiliului de Presă din R. Moldova

  nr.  02/05 din 29 mai 2018

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării privind comentariile la un articol publicat de portalul Point.md”

Consiliul de Presă reaminteşte jurnaliştilor şi redacţiilor instituţiilor mass-media că responsabilitatea deontologică se răsfrânge asupra întregului conţinut publicat. Totodată, redacţiile au obligaţia atât deontologică, cât şi legală de a modera comentariile vădit ilegale, ce ţin de discursul care incită la ură sau la violenţă (Curtea Europeană a Drepturilor Omului: cazul Delfi AS vs Estonia; Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova: cazul Brega vs Privesc.eu).

Consiliul de Presă constată că nemoderarea comentariilor care incită la ură pe criterii etnice la articolul „Украинские радикалы изгнали ромов с Лысой горы” (22 aprilie 2018) încălcă principiile de bază privind toleranţa şi nediscriminarea, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolele 4.15 şi 4.16).

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii doamnei Ala Popa împotriva săptămânalului “Ziarul de Gardă”

Consiliul de Presă constată că în articolul ”Salariile de peste 20 de mii de lei şi tranzacţiile procurorilor-şefi în 2017”, publicat în săptămânalul ”Ziarul de Gardă” nr. 658 din 5 aprilie 2018 şi pe pagina web www.zdg.md, au fost prezentate informaţii de interes public în contextul depunerii de către persoanele cu funcţii publice a declaraţiilor de averi şi interese personale, în cazul dat – de către conducătorii Procuraturii Generale şi cei ai procuraturilor de profil. Totodată, membrii Consiliului de Presă consideră că afirmaţiile despre iniţiatorul divorţului soţilor Popa şi decizia instanţei privind copiii minori ai foştilor soţi sunt irelevante în acest articol concret pentru cazul relatat.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Direcţiei generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău împotriva Accent TV”

Consiliul de Presă constată că în emisiunea ”Noi despre Noi”, difuzată de postul de televiziune Accent TV la 6 aprilie 2018, în partea care vizează activitatea Direcţiei generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, o situaţie singulară (vizita reporterilor postului Accent TV la sediul DGETS şi constatarea că uşile unor birouri erau închise) care putea avea diferite explicaţii, inclusiv de natură obiectivă, a fost generalizată prin afirmaţiile prezentatoarei emisiunii că angajaţii acestei instituţii publice mereu lipsesc la locul de muncă şi uşile birourilor sunt închise.

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Accent TV să respecte principiile acurateţei prezentării informaţiilor, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, şi să nu generalizeze informaţiile bazându-se pe cazuri singulare.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?