logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-09-25 18:51:46

  Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Dumitru Mînzărari împotriva site-ului Bloknot-Moldova.md"

  Examinând în şedinţa publică din 7 septembrie 2018 plângerea domnului Dumitru Mînzărari, în care el afirmă că în articolul „Как герою секс-скандала с мусульманкой дали эту должность?”[1], publicat de portalul Bloknot-Moldova.md la 13 august 2018, au fost publicate informații care nu corespund adevărului şi îi lezează onoarea şi reputaţia. Reclamantul afirmă că acest text conține inexactităţi şi greşeli factologice, iar următorul pasaj conţine o „afirmație mincinoasă cu scopul de a discredita onoarea şi reputaţia mea” (citat din plângere): "Успешный путь Мынзэрари в качестве ценного агента влияния США на территории стран СНГ был прерван в 2017 году скандалом, разразившемся вокруг сексуальных домогательств. Мынзэрари был уличен в попытке склонить к интимным отношениям мусульманку, вольнонаемную сотрудницу программного офиса ОБСЕ в Киргизии. Об инциденте было доложено в штаб-квартиру ОБСЕ в г. Вена. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности Мынзэрари был вынужден написать заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию и покинуть территорию Киргизии". De asemenea, Dumitru Mînzărari afirmă că este tendenţios şi denigrator următorul pasaj din articol, în care ar fi fost învinuit de acţiuni pe care nu le-a făcut: "...при этом тесно поддерживая контакт с кураторами в дипломатических представительствах США на территории этих стран. Спектр вопросов, интересовавших Мынзэрари в местах работы ОБСЕ, выходил за рамки его полномочий. Приоритетными задачами Мынзэрари стали: продвижение интересов стран НАТО, отслеживание деятельности военно-политических структур, выявление уязвимых мест в сфере межнациональных отношений",

  constatând că, urmare a notificării Consiliului de Presă în acest caz, portalul Bloknot-Moldova.md a retras articolul de pe site, cerându-şi scuze[2] faţă de domnul Dumitru Mînzărari şi explicând că articolul contestat a apărut la rubrica ”Народный репортер”, la care se publică articole scrise de cititori,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă ia act de faptul că, urmare a notificării Consiliului de Presă, portalul Bloknot-Moldova.md a retras de pe site articolul „Как герою секс-скандала с мусульманкой дали эту должность?”, cerându-şi scuze de la Dumitru Mînzărari care a fost vizat direct, în context negativ şi acuzator, fără a proba acuzaţiile şi fără a-i oferi dreptul la replică, încălcând astfel prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

  2. Consiliul de Presă reaminteşte redacţiei portalului Bloknot-Moldova.md că responsabilitatea deontologică se răsfrânge asupra întregului conţinut publicat, inclusiv cel plasat de terţi pe platforma redacţiei.

  3. Consiliul de Presă recomandă portalului Bloknot-Moldova.md să verifice mai atent conţinutul plasat pe site de persoane terţe şi, după caz, să modereze textele sau să asigure editorial echilibrul informaţiei prezentate.

  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 04 din 7 septembrie 2018

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Andrei Uzunov împotriva ziarului „Svet” şi a jurnalistei Anghelina Gaidarji"

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului „Svet” şi jurnalistei Anghelina Gaidarji, redactor, să ţină cont de prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind asigurarea acurateţei informaţiilor şi privind reflectarea echilibrată a situaţiilor de conflict, inclusiv articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică) şi articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului „Svet” şi jurnalistei Anghelina Gaidarji să-i asigure dreptul la replică lui Andrei Uzunov, în conformitate cu prevederile articolului 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării domnului Vasile Năstase împotriva posturilor Prime TV şi Publika TV"

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Proteste în România” (Prime TV, „Primele ştiri”, 11 august 2018) şi „Manifestaţii violente” (Publika TV, „ştirile Publika TV”, 11 august 2018) lui Vasile Năstase i s-a atribuit că ar fi salutat protestele violente, ceea ce nu corespunde celor afirmate de el în mesajul publicat în reţelele sociale, citat în reportaje. Totodată, prin montare şi asociere de imagini şi text, a fost distorsionat sensul initial al declaraţiei lui Vasile Năstase.

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Proteste în România” şi „Manifestaţii violente”, posturile de televiziune Prime TV şi Publika TV au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acurateţea citării surselor de informaţie: articolul 2.3 (Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate). De asemenea, Prime TV şi Publika TV au încălcat prevederile deontologice care vizează corectarea erorilor şi dreptul la replica, inclusiv articolul 2.11 (Jurnalistul are datoria să corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări) şi articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii administraţiei taberei de odihnă pentru copii şi adolescenţi „Cireşarii” împotriva Vocea Basarabiei TV"

Consiliul de Presă constată că, prin utilizarea în reportajul „Bătuţi la tabăra de odihnă”, care prezintă în context negativ situaţia de la tabăra de odihnă „Trandafirul”, a unor imagini filmate la altă tabără de odihnă („Cireşarii”), postul de televiziune Vocea Basarabiei TV a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind acurateţea şi tratamentul prezentării informaţiei, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor) în partea care vizează onestitatea prezentării informaţiei; articolul 4.8 (Imaginile trebuie să reprezinte realitatea cu acurateţe. Procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor şi evenimentelor. Fac excepţie colajele, care trebuie marcate ca atare) în partea care vizează prezentarea imaginilor ce reflectă realitatea cu acurateţe. De asemenea, postul de televiziune Vocea Basarabiei TV a încălcat prevederile articolului 2.11 (Jurnalistul are datoria să corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări), deoarece nu a corectat eroarea factuală de ilustrare a unei situaţii care prezintă în context negativ o tabără de odihnă cu imagini filmate la altă tabără de odihnă, astfel nu a reflectat realitatea, a creat confuzie şi a cauzat transferul de imagine negativă asupra taberei de odihnă „Cireşarii”.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?