logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-12-24 18:03:22

  Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării Consiliului de Presă şi a sesizării Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii privind încălcarea drepturilor copilului într-o emisiune difuzată de postul de televiziune Prime TV”

  Examinând în şedinţa publică din 23 noiembrie 2018 autosesizarea privind posibila încălcare a normelor deontologice de protecţie a copiilor în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”, difuzată la postul de televiziune Prime TV la 30 octombrie 2018,

  examinând sesizarea cu acelaşi subiect, depusă de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), care îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu modalitatea de prezentare a cazului de abuz sexual asupra unei fete minore în cadrul emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată de postul de televiziune Prime TV la 29 şi 30 octombrie 2018. În sesizarea CNPAC se afirmă că în emisiune au fost admise grave încălcări ale drepturilor copilului care pot cauza revictimizarea acestuia, au fost făcute publice datele cu caracter personal ale copilului aflat în situaţie de vulnerabilitate, au fost oferite detalii specifice personale (despre igiena personală, relaţii sexuale cu alte persoane), au fost publicate informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii copilului victimă, iar modul în care a fost realizată emisiunea aduce prejudicii emoţionale grave copilului şi reprezintă o imixtiune în viala privată a acestuia,

  constatând că autosesizarea Consiliului de Presă şi sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii se referă la acelaşi şi vizează aceeaşi instituţie mass-media, urmând astfel să fie cumulate pentru examinare,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis instituţiei mass-media reclamată o notificare cu solicitarea ca redacţia să-şi expună opinia/poziţia în legătură cu aceste acuzaţii, însă redacţia nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  examinând emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”[1] (Prime TV, 30 octombrie 2018),

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că realizatorii şi prezentatoarea emisiunii „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” (Prime TV) au expus public victima minoră a unui abuz sexual şi au exploatat situaţia vulnerabilă a acesteia, iar prin întrebări manipulatorii s-a urmărit provocarea unor reacţii din partea publicului în scop de audienţă.
  2. Consiliul de Presă reaminteşte că jurnaliştii au obligaţia deontologică să se asigure că modul de reflectare a subiectelor despre copii, în special despre copiii victime ale unor abuzuri, nu îi va afecta emotional pe aceştia, iar părinţii sau tutorii nu întotdeauna conştientizează consecinţele mediatizării unor astfel de cazuri atunci când îşi dau acordul pentru expunerea publică a copilului.
  3. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Prime TV a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în partea care vizează protecţia drepturilor omului şi a vieţii private, în general, şi protecţia minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, în particular, inclusiv: articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor) şi articolul 4.14 (Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului).
  4. Consiliul de Presă solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Avocatului Poporului pentru protecţia drepturilor copilului să examineze respectarea de către postul de televiziune Prime TV în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” a normelor legale de protecţie a copiilor, stipulate în Codul Audiovizualului, Codul de conduită a radiodifuzorilor şi Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei.
  5. Consiliul de Presă solicită Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale să desfăşoare o anchetă internă privind respectarea de către medicul ginecolog, prezentă în emisiune, a normelor deontologice de nedivulgare a diagnosticului şi a informaţiilor din fişa medicală a pacientei.
  6. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  ​mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 03 din 23 noiembrie 2018

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind reflectarea în mass-media a cazurilor de sinucidere"

Consiliul de Presă solicită jurnaliştilor şi editorilor instituţiilor mass-media să trateze cu mai multă responsabilitate cazurile de suicid şi să evite mediatizarea inadecvată sau superficială a acestor tragedii. Decizia redacţională de a mediatiza un caz de sinucidere trebuie să fie motivată, iar redacţia trebuie să excludă abordarea acestor tragedii umane prin prisma senzaţionalului, să evite speculaţiile, diseminarea zvonurilor, a culpabilizărilor nefondate, precum şi imaginile şocante. Profesioniştii media trebuie să ia în calcul şi riscul de a încuraja comportamentele imitative dacă prezintă suicidul prin prisma senzaţionalului, iar materialele jurnalistice la această temă trebuie să le explice oamenilor unde pot găsi ajutor în situaţii de viaţă care îi copleșesc, la fel, că sinuciderea poate fi prevenită dacă oamenii obţin ajutor la timp (a se vedea Ghidul de bune practici jurnalistice privind reflectarea mediatică a suicidului, elaborat de Consiliul de Presă).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind publicarea unui articol cu titlu discriminatoriu pe site-ul Bloknot-Moldova.md"

Consiliul de Presă constată că titlul articolului a transmis o informaţie care nu corespunde adevărului şi nu este confirmată în textul propriu-zis al ştirii, inducând cititorilor ideea unor acţiuni discriminatorii în raport cu persoanele cu dizabilităţi, neconfirmate în text.

Consiliul de Presă îi recomandă site-ului Bloknot-Moldova.md să ia măsuri pentru retragerea sau modificarea titlului articolului reclamat din memoria cache.

Decizie ”Cu privire la examinarea adresării Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”

Consiliul de Presă va transmite Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova un răspuns, în care va informa despre adoptarea Deciziei Consiliului de Presă nr. 01 din 30 martie 2018 „Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situaţiei unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituţie de tip rezidenţial contrar dorinţei tatălui său, în reportajele Prime TV, Publika TV, Canal 2”, în care a fost dată aprecierea deontologică a reflectării acestui caz. În răspuns se va menţiona că celelalte cazuri, menţionate în adresarea nr. 04-14/931 din 27.04.2018, conţin încălcări deontologice similare şi abordări care încalcă drepturile copilului presupusă victimă a unor abuzuri.

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării privind comentariile la un articol publicat de portalul Point.md”

Consiliul de Presă reaminteşte jurnaliştilor şi redacţiilor instituţiilor mass-media că responsabilitatea deontologică se răsfrânge asupra întregului conţinut publicat. Totodată, redacţiile au obligaţia atât deontologică, cât şi legală de a modera comentariile vădit ilegale, ce ţin de discursul care incită la ură sau la violenţă (Curtea Europeană a Drepturilor Omului: cazul Delfi AS vs Estonia; Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova: cazul Brega vs Privesc.eu).

Consiliul de Presă constată că nemoderarea comentariilor care incită la ură pe criterii etnice la articolul „Украинские радикалы изгнали ромов с Лысой горы” (22 aprilie 2018) încălcă principiile de bază privind toleranţa şi nediscriminarea, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolele 4.15 şi 4.16).

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii doamnei Ala Popa împotriva săptămânalului “Ziarul de Gardă”

Consiliul de Presă constată că în articolul ”Salariile de peste 20 de mii de lei şi tranzacţiile procurorilor-şefi în 2017”, publicat în săptămânalul ”Ziarul de Gardă” nr. 658 din 5 aprilie 2018 şi pe pagina web www.zdg.md, au fost prezentate informaţii de interes public în contextul depunerii de către persoanele cu funcţii publice a declaraţiilor de averi şi interese personale, în cazul dat – de către conducătorii Procuraturii Generale şi cei ai procuraturilor de profil. Totodată, membrii Consiliului de Presă consideră că afirmaţiile despre iniţiatorul divorţului soţilor Popa şi decizia instanţei privind copiii minori ai foştilor soţi sunt irelevante în acest articol concret pentru cazul relatat.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Direcţiei generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău împotriva Accent TV”

Consiliul de Presă constată că în emisiunea ”Noi despre Noi”, difuzată de postul de televiziune Accent TV la 6 aprilie 2018, în partea care vizează activitatea Direcţiei generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, o situaţie singulară (vizita reporterilor postului Accent TV la sediul DGETS şi constatarea că uşile unor birouri erau închise) care putea avea diferite explicaţii, inclusiv de natură obiectivă, a fost generalizată prin afirmaţiile prezentatoarei emisiunii că angajaţii acestei instituţii publice mereu lipsesc la locul de muncă şi uşile birourilor sunt închise.

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Accent TV să respecte principiile acurateţei prezentării informaţiilor, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, şi să nu generalizeze informaţiile bazându-se pe cazuri singulare.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării Shopping MallDova împotriva Kp.md"

Consiliul de Presă constată că titlul articolului „Испытано на себе: Из кишиневского молла в случае ЧП быстро эвакуироваться не удастся” (Kp.md, 28 martie 2018) nu corespunde, în fapt, cu textul articolului.

Consiliul de Presă recomandă redacţiei publicaţiei “Komsomolskaia Pravda v Moldove” / Kp.md să prezinte informaţiile într-o manieră onestă, inclusiv titlurile articolelor publicate, pentru a nu distorsiona realitatea, în conformitate cu prevederile articolului 2.1 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Vladislav Kulminski împotriva site-urilor Zeppelin.md, Moldova24.info, Deschide.md, Politics.md, Democracy.md, Telegraph.md şi Ziarulnational.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul „На Берлин!” (Zeppelin.md, 15 martie 2018) şi în versiunile acestui articol preluate integral sau parţial de către site-urile Moldova24.info, Deschide.md, Politics.md, Democracy.md, Telegraph.md şi Ziarulnational.md informaţiile au fost prezentate dintr-o singură pespectivă, fiind încălcate prevederile articolului 2.2 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care obligă jurnalistul să solicite opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect.

Decizie "Cu privire la examinarea adresării Centrului Naţional pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal"

Secretariatul Consiliului de Presă va transmite Direcţiei Generale Supraveghere şi Conformitate a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal un răspuns, în care va menţiona că, în limita competenţelor sale statutare, Consiliul de Presă a recomandat instituţiilor mass-media anterior şi le va recomanda pe viitor să asigure protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a Convenţiei europene pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Totodată, Consiliul de Presă consideră important să nu fie admise limitări excesive în acest domeniu, fapt care ar descuraja investigaţiile jurnalistice şi ar afecta exercitarea profesiei de jurnalist în scopul servirii interesului public.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Ion Prodan împotriva site-ului Drochia.Reporter, articolul „Păcală de Chetrosu”

Consiliul de Presă constată că în materialul „Păcală de Chetrosu”, publicat de site-ul Drochia.report la 1 martie 2018, opiniile autorului nu sunt delimitate clar de faptele expuse, iar persoana vizată direct nu a beneficiat de dreptul la replică.

Consiliul de Presă constată că materialul „Păcală de Chetrosu” (Drochia.report, 1 martie 2018), încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) şi articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezentă propriile opinii drept fapte).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?