logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-12-24 18:03:22

  Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării Consiliului de Presă şi a sesizării Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii privind încălcarea drepturilor copilului într-o emisiune difuzată de postul de televiziune Prime TV”

  Examinând în şedinţa publică din 23 noiembrie 2018 autosesizarea privind posibila încălcare a normelor deontologice de protecţie a copiilor în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”, difuzată la postul de televiziune Prime TV la 30 octombrie 2018,

  examinând sesizarea cu acelaşi subiect, depusă de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), care îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu modalitatea de prezentare a cazului de abuz sexual asupra unei fete minore în cadrul emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată de postul de televiziune Prime TV la 29 şi 30 octombrie 2018. În sesizarea CNPAC se afirmă că în emisiune au fost admise grave încălcări ale drepturilor copilului care pot cauza revictimizarea acestuia, au fost făcute publice datele cu caracter personal ale copilului aflat în situaţie de vulnerabilitate, au fost oferite detalii specifice personale (despre igiena personală, relaţii sexuale cu alte persoane), au fost publicate informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii copilului victimă, iar modul în care a fost realizată emisiunea aduce prejudicii emoţionale grave copilului şi reprezintă o imixtiune în viala privată a acestuia,

  constatând că autosesizarea Consiliului de Presă şi sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii se referă la acelaşi şi vizează aceeaşi instituţie mass-media, urmând astfel să fie cumulate pentru examinare,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis instituţiei mass-media reclamată o notificare cu solicitarea ca redacţia să-şi expună opinia/poziţia în legătură cu aceste acuzaţii, însă redacţia nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  examinând emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”[1] (Prime TV, 30 octombrie 2018),

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că realizatorii şi prezentatoarea emisiunii „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” (Prime TV) au expus public victima minoră a unui abuz sexual şi au exploatat situaţia vulnerabilă a acesteia, iar prin întrebări manipulatorii s-a urmărit provocarea unor reacţii din partea publicului în scop de audienţă.
  2. Consiliul de Presă reaminteşte că jurnaliştii au obligaţia deontologică să se asigure că modul de reflectare a subiectelor despre copii, în special despre copiii victime ale unor abuzuri, nu îi va afecta emotional pe aceştia, iar părinţii sau tutorii nu întotdeauna conştientizează consecinţele mediatizării unor astfel de cazuri atunci când îşi dau acordul pentru expunerea publică a copilului.
  3. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Prime TV a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în partea care vizează protecţia drepturilor omului şi a vieţii private, în general, şi protecţia minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, în particular, inclusiv: articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor) şi articolul 4.14 (Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului).
  4. Consiliul de Presă solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Avocatului Poporului pentru protecţia drepturilor copilului să examineze respectarea de către postul de televiziune Prime TV în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” a normelor legale de protecţie a copiilor, stipulate în Codul Audiovizualului, Codul de conduită a radiodifuzorilor şi Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei.
  5. Consiliul de Presă solicită Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale să desfăşoare o anchetă internă privind respectarea de către medicul ginecolog, prezentă în emisiune, a normelor deontologice de nedivulgare a diagnosticului şi a informaţiilor din fişa medicală a pacientei.
  6. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  ​mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 03 din 23 noiembrie 2018

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Steluţa Andreeva împotriva site-urilor Basarabia.md şi Timpul.md"

Consiliul de Presă constată că în ştirea „Munteanu: “De teamă să nu fie luat, mâine, la întrebări despre diploma falsă, Gaburici a scris cerere de demisie…”” (Basarabia.md; 22 februarie 2018), au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind obţinerea şi tratamentul informaţiei, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor) şi articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Svetlana Sainsus împotriva RISE.md"

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţine de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă respinge examinarea plângerii doamnei Svetlana Sainsus în cazul publicării teaserului şi a investigaţiei jurnalistice "Bani din caritate", deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică, a fost omisă.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii lui Ţurcanu D. împotriva portalului Point.md"

Consiliul de Presă constată că în ştirile „В Петербурге гражданин Молдовы избил годовалого сына и обжег раскаленной сковородой” (Point.md; 19 februarie 2018) şi „Un moldovean stabilit în Rusia şi-a torturat bebeluşul cu o tigaie încinsă” (Point.md; 20 februarie 2018) nu există elemente de manipulare şi discriminare pe criteriu de etnie. Astfel, în aceste ştiri nu au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind aspectele deontologice ale deplasării unui grup de jurnalişti din Republica Moldova în Turcia, urmare a publicării investigaţiei jurnalistice "Bani din caritate"

Consiliul de Presă constată că acceptarea de către redacţii a deplasării colaboratorilor săi în scop de documentare din contul unei companii vizate direct într-o investigaţie jurnalistică de rezonanţă, încalcă prevederile de bază ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, referitoare la situaţiile de conflict de interese, în particular articolul 5.1 (Jurnalistul nu acceptă cadouri în bani, în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influenţarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promoţionale cu valoare simbolică pentru informare, uz redacţional sau personal), în unele cazuri şi articolul 5.2 (Dacă un jurnalist participă la deplasări în interes de serviciu, plătite de terţe părţi, trebuie să facă publică modalitatea de finanţare a deplasării).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice în cazul reflectării situației unei fetiţe din satul Baroncea, raionul Drochia, plasată de autorităţi întro instituție de tip rezidențial contrar dorinței tatălui său, în reportajele Prime TV, Publika TV, Canal 2"

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Drama unui bărbat din raionul Drochia, rămas văduv și cu trei copii: Autoritățile locale i-au luat fiica de cinci ani”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 15 februarie 2018, ”Caută să îşi întoarcă fetiţa acasă. Un tată a trei copii din Baroncea a rămas fără fiica sa de cinci ani, după ce autorităţile i-au plasat copilul într-o altă familie”, difuzat de postul de televiziune Canal 2 şi publicat pe site-ul Canal2.md la 15 februarie 2018, „ȘOC în cazul fetiţei de cinci ani din raionul Drochia, care a fost plasată într-o casă de tip familial. Cine a abuzat sexual micuţa”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 18 februarie 2018 şi „Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei din Drochia care a fost plasată într-o casă de tip familial. Copila era BĂTUTĂ ŞI ABUZATĂ SEXUAL de fraţii”, difuzat de postul de televiziune Publika TV şi publicat pe site-ul Publika.md la 18 februarie 2018, au fost încălcate normele deontologice şi bunele practici jurnalistice de reflectare a cazurilor despre copiii aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă. Astfel, identitatea copiilor nu a fost protejată efectiv, iar modalitatea generală de reflectare a subiectului afectează interesul superior al copilului.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Ion Prodan împotriva portalului Drochia.Report"

Consiliul de Presă constată că în materialul „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”, publicat de site-ul Drochia.report la 14 decembrie 2017, opiniile autorului nu sunt delimitate clar de faptele expuse, iar persoana vizată și acuzată direct nu a beneficiat de dreptul la replică.

Consiliul de Presă constată că materialul „«Diavolul» se cunoaşte în detalii”, publicat de site-ul Drochia.report la 14 decembrie 2017, încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) și articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezentă propriile opinii drept fapte).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind publicarea imaginilor morbide în articolul „Cine este vinovat de moartea celor patru angajaţi ai Poştei Moldovei”"

Consiliul de Presă constată că publicarea imaginilor neprocesate cu corpurile neînsuflețite ale victimelor accidentelor rutiere încalcă prevederile deontologice și obligația jurnalistului de a respecta dreptul la demnitate al persoanelor, prevăzută de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor).  

Consiliul de Presă recomandă portalului Sputnik.md și altor instituții mass-media să evite publicarea imaginilor neprocesate cu corpurile neînsuflețite ale victimelor accidentelor rutiere, care pot afecta emotional publicul larg, rudele și apropiații victimelor.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii jurnalistei Lilia Zaharia împotriva posturilor de televiziune Prime TV, Publika TV, Canal 2"

Consiliul de Presă amintește că, în realizarea subiectelor jurnalistice, profesioniștii media au obligația deontologică de a solicita opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect (articolul 2.2 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova), eventual, a unor experți în domeniul vizat care pot oferi anumite explicații și viziuni asupra subiectului abordat. În situația în care o persoană nu este sau își declină calitatea de expert/expertă într-un anumit domeniu, jurnaliștii ar trebui să apeleze la alte persoane și să respecte dreptul persoanelor care nu sunt vizate direct de a nu fi citate în materialele jurnalistice.

Consiliul de Presă constată că în procesul de realizare a materialelor reclamate, jurnalista Anna Glushko și posturile de televiziune Prime TV, Publika TV, Canal 2 au încălcat normele deontologice de atribuire a citatelor, prevăzute de articolul 2.3 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Silvia Radu împotriva jurnaliştilor postului de televiziune TV8"

Având în vedere explicațiile oferite de postul de televiziune TV8 referitoare la acest caz, Consiliul de Presă constată că jurnaliștii postului nu au acționat cu rea-voință sau cu intenția de a încălca drepturile copilului, iar pretinsa acțiune de hărțuire a copilului nu este confirmată.

Consiliul de Presă cere jurnaliștilor și instituțiilor mass-media din Republica Moldova să asigure respectarea efectivă a drepturilor copilului în materialele jurnalistice, inclusiv a bunelor practici și restricțiilor de intervievare a copiilor, prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului și în ghidurile tematice pentru jurnaliști..

Decizie "Cu privire la examinarea solicitării postului de televiziune TV8 de a analiza respectarea normelor deontologice în reportajul „Gospodari doar declarativ. Gheață și mormane de zăpadă în fața porții lui Filip, Dodon și Radu”"

Consiliul de Presă constată că reportajul „Gospodari doar declarativ. Gheață și mormane de zăpadă în fața porții lui Filip, Dodon și Radu”, difuzat de postul de televiziune TV8 la 24 ianuarie 2018, în general corespunde prevederilor Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune TV8 să asigure, de fiecare dată, includerea în reportajele difuzare a opiniei persoanelor și/sau a reprezentanților instituțiilor vizate direct.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?