logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-12-24 20:03:22

  Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării Consiliului de Presă şi a sesizării Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii privind încălcarea drepturilor copilului într-o emisiune difuzată de postul de televiziune Prime TV”

  Examinând în şedinţa publică din 23 noiembrie 2018 autosesizarea privind posibila încălcare a normelor deontologice de protecţie a copiilor în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”, difuzată la postul de televiziune Prime TV la 30 octombrie 2018,

  examinând sesizarea cu acelaşi subiect, depusă de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), care îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu modalitatea de prezentare a cazului de abuz sexual asupra unei fete minore în cadrul emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată de postul de televiziune Prime TV la 29 şi 30 octombrie 2018. În sesizarea CNPAC se afirmă că în emisiune au fost admise grave încălcări ale drepturilor copilului care pot cauza revictimizarea acestuia, au fost făcute publice datele cu caracter personal ale copilului aflat în situaţie de vulnerabilitate, au fost oferite detalii specifice personale (despre igiena personală, relaţii sexuale cu alte persoane), au fost publicate informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii copilului victimă, iar modul în care a fost realizată emisiunea aduce prejudicii emoţionale grave copilului şi reprezintă o imixtiune în viala privată a acestuia,

  constatând că autosesizarea Consiliului de Presă şi sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii se referă la acelaşi şi vizează aceeaşi instituţie mass-media, urmând astfel să fie cumulate pentru examinare,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis instituţiei mass-media reclamată o notificare cu solicitarea ca redacţia să-şi expună opinia/poziţia în legătură cu aceste acuzaţii, însă redacţia nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  examinând emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”[1] (Prime TV, 30 octombrie 2018),

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că realizatorii şi prezentatoarea emisiunii „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” (Prime TV) au expus public victima minoră a unui abuz sexual şi au exploatat situaţia vulnerabilă a acesteia, iar prin întrebări manipulatorii s-a urmărit provocarea unor reacţii din partea publicului în scop de audienţă.
  2. Consiliul de Presă reaminteşte că jurnaliştii au obligaţia deontologică să se asigure că modul de reflectare a subiectelor despre copii, în special despre copiii victime ale unor abuzuri, nu îi va afecta emotional pe aceştia, iar părinţii sau tutorii nu întotdeauna conştientizează consecinţele mediatizării unor astfel de cazuri atunci când îşi dau acordul pentru expunerea publică a copilului.
  3. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Prime TV a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în partea care vizează protecţia drepturilor omului şi a vieţii private, în general, şi protecţia minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, în particular, inclusiv: articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor) şi articolul 4.14 (Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului).
  4. Consiliul de Presă solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Avocatului Poporului pentru protecţia drepturilor copilului să examineze respectarea de către postul de televiziune Prime TV în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” a normelor legale de protecţie a copiilor, stipulate în Codul Audiovizualului, Codul de conduită a radiodifuzorilor şi Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei.
  5. Consiliul de Presă solicită Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale să desfăşoare o anchetă internă privind respectarea de către medicul ginecolog, prezentă în emisiune, a normelor deontologice de nedivulgare a diagnosticului şi a informaţiilor din fişa medicală a pacientei.
  6. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  ​mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 03 din 23 noiembrie 2018

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind articolul “150 de euro, cam atât cer studentele de la ASEM pentru o partidă de sex cu un turc”, publicat de Telegraph.md"

Consiliul de Presă constată că titlul articolului „(foto) 150 de euro, cam atât cer studentele de la ASEM pentru o partidă de sex cu un turc”, publicat de portalul Telegraph.md la 17 ianuarie 2018, transmite informaţii generalizatoare şi judecăţi de valoare care nu sunt bazate pe fapte, iar publicarea corespondenţei private a unor persoane private în textul articolului nu este justificată, în acest caz concret. Totodată, Consiliul de Presă consideră că publicarea articolului nu răspunde interesului public, în sensul în care acesta este definit de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă constată că în articolul „(foto) 150 de euro, cam atât cer studentele de la ASEM pentru o partidă de sex cu un turc” au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.2 (Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei), articolul 4.4 (Jurnalistul relatează despre comportamentul privat al unei persoane private doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?