logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2019-12-30 19:55:57

  Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnilor Alexandr Abramciuc, Oleg Pravdiuk şi Denis Melniciuc împotriva portalurilor Enews.md şi Kp.md"

   

  Examinând în şedinţa publică din 19 decembrie 2019 plângerea domnilor Alexandr Abramciuc, Oleg Pravdiuk şi Denis Melniciuc împotriva portalurilor Enews.md şi Kp.md, depusă prin intermediul avocatului mandatat domnul Nicolae Botnari, în care se afirmă că în articolul "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала", publicat la 21 iulie 2019 de portalul Enews.md şi preluat la 29 iulie 2019 de portalul Kp.md cu trimitere la Enews.md, se conţin afirmaţii false şi defăimătoare în următoarele afirmaţii: "К примеру, там находилось сразу два фигуранта уголовного дела, возбужденного по подозрению в организации договорных баскетбольных матчей. Один из них - представитель молдавской делегации Олег Правдюк, а второй - Денис Мельничук", "Присутствовал и президент Федерации баскетбола Молдовы Александр Абрамчук, проходящий по статье «Пассивная коррупция»"; în articol nu este prezentată nicio probă a acestor afirmaţii, informaţia nu a fost verificată, iar persoanelor vizate direct nu le-a fost oferit dreptul la replică; ulterior, ştirea reclamată a fost exclusă de pe portalul Enews.md, însă ea este activă pe portalul Kp.md; reclamanţii au anexat la plângere copiile unor scrisori de la Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Generală care confirmă că reclamanţii nu au calitate procesuală în cadrul unor dosare penale, iar prin ordonanţa procurorului în Procuratura Anticorupţie din 12.07.2019 a fost dispus refuzul de începere a urmăririi penale după examinarea unor materiale privind acţiunile presupus a fi ilegale ale conducerii Federaţiei moldoveneşti de baschet şi a unor jucători din lotul naţional, manifestate prin trucarea meciurilor de baschet, deoarece nu există faptul înfracţiunii; reclamanţii solicită "modificarea respectivei ştiri cu exluderea informaţiilor calomnioase ori excluderea completă de pe site, dacă modificarea este imposibilă şi prezentarea scuzelor publice către cetăţenii vizaţi" (citat din plângere);

  acceptând examinarea plângerii prin derogare de la prevederile literei a) din Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă;

  în prezenţa reclamanţilor Alexandr Abramciuc, Oleg Pravdiuk şi a avocatului acestora Nicolae Botnari, care au răspuns la întrebările membrilor Consiliului de Presă;

  în lipsa reprezentanţilor redacţiilor reclamate, care au fost informate despre depunerea plângerii şi despre data şi locul desfaşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă prin invitaţii transmise la adresele electronice disponibile;

  analizând articolul "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала"[1], publicat la 29 iulie 2019 de portalul Kp.md;

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                  

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă ia act de faptul că redacţia portalului Enews.md a retras de pe site articolul reclamat.
  2. Consiliul de Presă constată că la publicarea articolului "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала" redactiile Enews.md şi Kp.md au încălcat prevederile deontologice de documentare şi prezentare a informatiei, prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1: Jurnalistul colectează informaţie în mod etic și legal. În colectarea informaţiei de interes public  jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale şi drepturile persoanelor vizate în produsele sale mediatice există un echilibru rezonabil; articolul 2.9: Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea; articolul 2.16: Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din cel puţin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice; articolul 3.10: Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa.
  3. Consiliul de Presă le reaminteşte redacţiilor portalurilor Enews.md şi Kp.md despre obligaţia deontologică de a corecta erorile, de a elimina informaţiile false şi de a le oferi dreptul la replică persoanelor vizate direct în materialele jurnalistice, prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.31: Jurnalistul are datoria să corecteze erorile faptice descoperite în cel mai scurt timp, publicând rectificări, uşor de identificat. Mass-media online, în cazul corectării erorilor, trebuie să specifice că produsul jurnalistic a fost modificat şi/sau completat, indicând data modificării/completării; articolul 2.32: În cazul în care descoperă că a publicat o informaţie falsă sau manipulatoare, instituţia mediatică anunţă operativ despre acest fapt şi elimină respectiva informaţie cu scuzele de rigoare faţă de public şi, după caz, faţă de persoana sau persoanele vizate direct  si articolul 2.33: Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informaţia inexactă sau să infirme informaţia. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzaţii împotriva unei terţe părţi şi este formulată în termeni decenţi.
  4. Consiliul de Presă le recomandă reclamanţilor să solicite dreptul la replică privind afirmaţiile care nu corespund adevărului din articolul "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала", iar redacţiei Kp.md – să ofere dreptul la replică în condiţiile prevăzute de articolul 2.33 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
  5. Consiliul de Presă le recomandă redacţiilor portalurilor Enews.md şi Kp.md să asigure respectarea prevederilor de transparenţă, prevăzute de Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.37: Instituţiile mass-media indică adresa, politica editorială, datele de contact, proprietarii/beneficiarii finali şi sunt încurajate să publice sursele de finanţare, pentru a asigura transparenţa.
  6. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării în cazul publicării de către portalul Jurnal.md a articolului “Bătaie între fete la un liceu din capitală: Una dintre fete s-a ales cu o comoţie cerebrală”

Consiliul de Presă constată că informația din fișa medicală a presupusei victime minore a unei bătăi la un liceu din capitală, inclusiv numele și diagnosticul, reprezintă date cu caracter personal, iar publicarea acestora încalcă prevederile deontologice privind protecția persoanelor în situații vulnerabile, în special a copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldovaarticolul 3.17Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor), dar și prevederile legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal și al protecției copilului în situații cu conotație negativă.

Decizie ”Cu privire la răspunsurile Consiliului Audiovizualului şi al Avocatului Poporului pentru drepturile copilului la Apelul public al Consiliului de Presă”

Consiliul de Presă adresează Consiliului Audiovizualului în mod repetat solicitarea de a analiza conţinutul ediţiilor din 15 și 16 aprilie 2019 ale emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată la postul de televiziune Prime TV, întrucât la examinarea soldată cu emiterea Deciziei CA nr. 20/67 din 17 mai 2019 au fost ignorate o serie de prevederi legale şi de aspecte semnalate ca încălcări grave de către Consiliul de Presă în Apelul public adresat la 26 aprilie 2019.

(Apelul public din 30 iulie 2019 al Consiliului de Presă către Consiliul Audiovizualului se anexează)

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării în cazul emisiunii „Vorbeşte Moldova” („Părinte, te iubesc!”) de la postul de televiziune Prime TV, ediţia din 15 şi 16 aprilie 2019”

Consiliul de Presă constată că în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu genericul „Părinte, te iubesc!”, difuzată de postul de televiziune Prime TV la 15 şi 16 aprilie 2019, au fost încălcate grav drepturile copilului, prin expunerea publică a unei minore victimă a unui abuz sexual, neglijarea prevederilor deontologice şi legale care obligă instituţiile mass-media să protejeze identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, prezentarea unor detalii senzaţionale din viaţa privată a persoanelor şi exploatarea situaţiei lor vulnerabile în scop comercial. Astfel, analiza emisiunii arătă că autorii nu au urmărit să informeze publicul despre abuzul sexual comis asupra unui copil şi consecinţele unei asemenea fapte, ci să realizeze un program-spectacol, cu scopul de a genera audienţă. Realizatorii nu au protejat efectiv identitatea minorei abuzate – cu toate că numele ei a fost ascuns, prin prezența în studio a părinților şi a bunicii, fata poate fi uşor identificată. Totodată, postul TV a profitat de starea de vulnerabilitate a persoanelor implicate şi le-a prezentat în ipostaze jenante, demne de milă, forţându-le să divulge detalii traumatizante din viaţa privată, lezându-le astfel demnitatea.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării domnului Ion Corcodel”

Respectând şi protejând dreptul şi libertatea editorială a redacţiilor de a reflecta temele de interes public, inclusiv cazurile de abuzuri sau încălcare a legislaţiei cu implicarea atât a persoanelor publice, cât şi a persoanelor private, Consiliul de Presă recomandă redacţiilor site-urilor/portalurilor Apropomagazin.md, Timpul.md, Zdg.md, Radioorhei.info să examineze cu atenţie solicitarea şi argumentele domnului Ion Corcodel privind excluderea/redactarea ştirilor active de pe site-uri, inclusiv a textelor care îl vizează personal şi a fotografiilor care îl reprezintă în contextul unei urmăriri penale de sub care el a fost scos.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Viorel Prisăcari împotriva portalurilor Agora.md, Diez.md, Unimedia.info”

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţine de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă respinge examinarea plângerii domnului Viorel Prisăcari, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, prin expedierea la redacţiile reclamate a unor cereri prealabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare; astfel, etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică, a fost omisă.

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării împotriva ziarului ”Jurnal de Chişinău”

Consiliul de Presă constată că în articolul „Preotul” pedofil. Detalii despre fata abuzată de preotul din Stoianovca: „Alunga femeia desculţă din casă ca să rămână cu copila”, publicat în ziarul „Jurnal de Chişinău” (29 martie 2019, pagina 11) şi pe site-ul www.jc.md [3], au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în special articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor). Astfel, în material sunt incluse detalii care ţin de viaţa privată, iar identitatea victimei minore a violului nu a fost protejată efectiv, fiind indicate localitatea şi alte detalii care pot duce la dezvăluirea identităţii ei.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Coaliţiei Naţionale „Viaţa fără Violenţă în Familie” împotriva portalului Deschide.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul „EXCLUSIV: Cazul preotului care şi-a „violat” fiica la Cantemir sau istoria unei „iubiri interzise”?”, publicat de portalul Deschide.md la 28 martie 2019, au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în special articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor). Astfel, abordarea editorială a subiectului este unilaterală şi părtinitoare, justificând indirect comportamentul unei persoane condamnate în prima instanţă pentru violarea fiicei sale vitrege minore, judecăţile de valoare ale autorului sunt prezentate ca fapte, în material sunt incluse detalii care ţin de viaţa privată, iar identitatea minorei victimă a violului nu a fost protejată suficient.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii doamnei Constanţa Popa împotriva portalului Deschide.md”

Examinând în şedinţa publică din 26 aprilie 2019 plângerea doamnei Constanţa Popa împotriva „conţinutului discriminatoriu al unei ştiri publicată de portalul Deschide.md” (citat din plângerea depusă prin aplicaţia de pe pagina electronică a Consiliului de Presă); reclamanta consideră că articolul „Mamă din capitală, înjunghiată de fiu. A vrut să-l ducă la „casa de nebuni”, publcat de Deschide.md la 14 ianuarie 2019, „contribuie la stigmatizarea şi discriminarea persoanelor cu dizabilităţi psiho-sociale din Republica Moldova. În căutarea senzaţionalului, este identificat şi publicat un caz negativ privind o anumită persoană cu probleme de sănătate mintală. Astfel, este perpetuat mitul conform căruia persoanele cu tulburări mintale ar fi violente, agresive, periculoase pentru societate” (citat din plângere),

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliul de Presă atrage atenţia redacţiei portalului Deschide.md asupra necesităţii de a aborda cu mai mare atenţie cazurile care vizează persoanele cu probleme de sănătate mintală, inclusiv utilizarea corectă a terminologiei şi a unor imagini/fotografii neutre, pentru a evita stigmatizarea acestor persoane.

APEL PUBLIC AL CONSILIULUI DE PRESĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Doamnei Maia BĂNĂRESCU, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului
Domnului Dragoș VICOL, Președintelui Consiliul Audiovizualului
 
Stimată doamnă Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, 
Stimare domnule Președinte al Consiliului Audiovizualului,
 
Consiliul de Presă din Republica Moldova vă adresează acest apel public cu solicitarea să interveniți pentru a descuraja și sancționa încălcările drepturilor copilului în emisiunea „Vorbește Moldova”, difuzată la postul de televiziune Prime TV.
La 15 și 16 aprilie 2019, postul de televiziune Prime TV a difuzat, la o oră de maximă audiență, câte o ediție a emisiunii în format de talk-show „Vorbește Moldova”, întitulată „Părinte, te iubesc!”. Subiectul emisiunii a vizat istoria unei fete, acum în vârstă de 14 ani, care a fost abuzată sexual de tatăl vitreg (concubinul mamei), începând de la vârsta de 11 ani.
În cele două ediții ale emisiunii, realizatorii au comis abateri grave de la normele deontologice și de la cele legale, și nu au protejat efectiv identitatea minorei abuzate. Cu toate că numele ei a fost ascuns, prin prezența în studio a părinților și a bunicii, fata poate fi ușor identificată. Aceasta constituie o încălcare a Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[1], care prevede că „Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori” (p. 4.13). Încălcarea a fost constatată de Consiliul de Presă la ședința publică din 26 aprilie 2019.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?