logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2012-12-19 19:25:11

  Decizie "Cu privire la plângerea doamnei Iulia Tocarenco împotriva Jurnal TV"

  Examinând în şedinţa publică din 19 decembrie 2012 plângerea depusă de doamna Iulia Tocarenco împotriva unor presupuse încălcări deontologice admise în materialul jurnalistic „Lupta pentru copil”, difuzat în emisiunea „Patrula Jurnal TV” din 10 noiembrie 2012 de la postul de televiziune Jurnal TV[1],

  în lipsa reclamantei care nu a putut fi găsită pentru a fi informată despre data şi locul desfăşurării şedinţei,

  în lipsa reclamatului care a fost informat despre data şi locul desfăşurării şedinţei,

  luând act de răspunsul transmis de Jurnal TV (scrisoarea din 29 noiembrie 2012), urmare a solicitării Consiliului de Presă de a-şi expune poziţia faţă de plângerea doamnei Iulia Tocarenco,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă,

  răspunzând solicitărilor exprese către Consiliul de Presă din plângerea doamnei Iulia Tocarenco,

   

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Se constată că afirmaţiile reporterului „Într-un final, lulia a decis să-şi părăsească atât soţul, cât şi copilul. Peste câteva luni, s-a gândit că trebuie să-şi recupereze băiatul şi a venit la poarta socrilor” reprezintă o judecată de valoare a jurnalistului care a realizat materialul „Lupta pentru copil”. difuzat în emisiunea „Patrula Jurnal TV” din 10 noiembrie 2012.
  2. Se constată că, prin difuzarea acuzaţiilor/învinuirilor lansate în adresa doamnei Iulia Tocarenco şi a membrilor familiei sale de către persoanele intervievate în reportaj, fără a oferi în acelaşi reportaj dreptul la replică/poziţia persoanelor vizate, postul de televiziune Jurnal TV a încalcat Codul deontologic al jurnalistului, punctele 2.2. Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect şi 2.12 Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică.  
  3. Se recomandă postului de televiziune Jurnal TV să se abţină de la difuzarea, în contextul  materialelor care abordează situaţiile de conflict, a unor acuzaţii/învinuiri care atentează la demnitatea umană, în special dacă nu este asigurat dreptul la replică.
  4. Decizia poate fi contestată în termen de 20 de zile la fondatorii Consiliului de Presă.

   

  Ludmila Andronic,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, 19 decembrie 2012

   

   

   

   

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Anatolie Vântu împotriva jurnalistei Liuba Maxim şi Prime TV"

Se constată că reportajul „Grădiniţă cu bucluc”, difuzat în buletinul de ştiri „Primele ştiri” şi pe site-ul www.prime.md la 6 noiembrie 2012, se încadrează în standardele generale ale eticii jurnalistice şi nu încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Reieşind din constatarea făcută în punctul 1 al prezentei Decizii, plângerea domnului Anatolie Vântu împotriva jurnalistei Liuba Maxim se respinge ca nefondată.

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Anatolie Vântu împotriva jurnalistei Lilia Zaharia şi Asociaţiei Presei Independente (API)"

Se constată că în articolul „Primarul şi-a acordat un premiu şi a fost dat în judecată” (autoare – Lilia Zaharia), publicat în pagina de promovare a implicării în viaţa comunităţii „ACTIV” nr. 5 (24), editată de Asociaţia Presei Independente (API), nu au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Astfel, autoarea articolului a fost nepărtinitoare şi a prezentat echilibrat opinii/poziţii diferite privind subiectul abordat, inclusiv replica domnului Anatolie Vântu, primarul satului Boşcana, la acuzaţiile care i se aduc.

Reieşind din constatarea făcută în punctul 1 al prezentei Decizii, plângerea domnului Anatolie Vântu împotriva jurnalistei Lilia Zaharia se respinge ca nefondată.

Decizie "Cu privire la plângerea doamnei Natalia Petrusevici împotriva AIS “Moldpres”

Consiliul de Presă ia act de răspunsul AIS „Moldpres”, în care agenţia recunoaşte că ştirea difuzată de AIS „Moldpres” a fost „inspirată din materialul publicat de site-ul respectiv din Bălţi” şi că „nu au fost întreprinse demersuri prealabile către conducerea www.esp.md pentru a stabili relaţii de colaborare”.

Consiliul de Presă reaminteşte AIS „Moldpres” prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, art. 2.4: Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea preluată. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa şi autorul informaţiei, iar în cazul portalurilor informaţionale trebuie indicat şi linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord încheiat cu deţinătorul drepturilor.

Se recomandă AIS „Moldpres” să-şi ceară scuze de la jurnalista Natalia Petrusevici şi să încheie un acord de colaborare cu site-ul www.esp.md pentru a reglementa preluarea reciprocă, totală sau parţială, a conţinutului editorial.

Decizie ”Cu privire la mediatizarea de către unele instituţii mass-media a cazului de agresare fizică a unui adolescent din raionul Floreşti”

Se constată că difuzarea materialului video despre agresarea fizică a unui adolescent din raionul Floreşti de către fosta lui prietenă, fără protejarea identităţii minorului-victimă, reprezintă o încălcare a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, art. 4.13: Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor.

Se solicită instituţiilor mass-media, editorilor şi jurnaliştilor să nu admită încălcarea drepturilor copiilor-victime în materialele jurnalistice, conştientizând că aceste încălcări deontologice pot avea repercusiuni grave asupra copiilor.

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Constantin Ciobanu împotriva postului de televiziune PRO TV Chişinău"

Se constată că în reportajul „Scene demne de filme! Cum reacţionează şoferii băuţi când sunt traşi pe dreapta de poliţişti”, difuzat de PRO TV Chişinău pe 1 septembrie nu au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Se constată că în reportajul „Şoferii prinşi beţi la volan riscă să rămână fără maşină! Cu ce propuneri a mai venit Poliţia Rutieră”, difuzat de PRO TV Chişinău pe 6 septembrie a fost parţial încălcat principiul prezentării oneste a informaţiilor, prevăzut de art. 2.1 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Se recomandă postului de televiziune PRO TV Chişinău să excludă din arhiva sa imaginile care îl reprezintă pe reclamant în contextul raziilor poliţieneşti împotriva şoferilor care conduc automobilele în stare de ebrietate, deoarece el nu era în stare de ebrietate, iar acest lucru a fost confirmat de autorul reportajului difuzat pe 1 septembrie. Difuzarea aceloraşi imagini video în reportajul din 6 septembrie, fără confirmarea respectivă în ce-l priveşte pe reclamant, le induce telespectatorilor opinia că toţi şoferii filmaţi au fost în stare de ebrietate, corespunzător, îi aduc reclamantului prejudicii de imagine.

Decizie "Cu privire la plângerea doamnei Valentina Ciobanu împotriva ziarului “Timpul de dimineaţă”

Se constată că autoarea articolului „Mafiot de Ciocana” împuşcat în zori de zi”, publicat în ziarul „Timpul de dimineaţă” şi pe pagina web www.timpul.md, a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului, inclusiv art. 2.1: Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor, art. 2.2: Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect, art. 2.5: Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta; parţial au fost încălcate prevederile art. 2.6: Jurnalistul indică, de regulă, sursa informaţiilor sale şi întreprinde demersuri pentru a obţine informaţii din surse citabile.

Se recomandă reclamantei să solicite ziarului „Timpul de dimineaţă” oferirea dreptului la replică, conform prevederilor art. 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la plângerile Redacţiei ziarului „Timpul de dimineaţă” împotriva Publika TV, Jurnal TV şi PRO TV Chişinău"

Se constată că, prin publicarea ştirii „Perle de la BAC 2012: Rog să fiu angajată pentru orice perioadă de timp şi pentru orice ipostază” pe pagina web www.publika.md nu au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, deoarece Publika TV a  preluat mai puţin de jumătate din ştirea originală, fiind indicată sursa şi linkul direct la ştirea publicată pe pagina web www.timpul.md

Se constată că, prin publicarea ştirii „Iubirea-i ca focul, până nu-i pui un băţ, nu arde”. Astea sunt cele mai trăsnite perle de la Bacalaureat” pe pagina web www.protv.md a fost încălcat Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (art. 2.4: Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea preluată. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa şi autorul informaţiei, iar în cazul portalurilor informaţionale trebuie indicat şi linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord încheiat cu deţinătorul drepturilor), deoarece PRO TV Chişinău a preluat integral ştirea de pe pagina web www.timpul.md, fără a indica linkul direct la ştirea originală.

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Ion Cotorobai împotriva ziarului „Timpul de dimineaţă”

Se constată că autorul articolului STRIGĂTOR LA CER! Homosexual în sutană - pedepsit de ÎPS Vladimir, primit cu lauri de ÎPS Petru”, publicat în ziarul „Timpul de dimineaţă” şi pe pagina web www.timpul.md a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului, inclusiv art. 2.1: Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor, art. 4.9: Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa, şi art. 4.15: Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală.

Se constată că autorul articolului STRIGĂTOR LA CER! Homosexual în sutană - pedepsit de ÎPS Vladimir, primit cu lauri de ÎPS Petru”, publicat în ziarul „Timpul de dimineaţă” şi pe pagina web www.timpul.md a încălcat parţial art. 2.5 şi 2.7 ale Codului deontologic al jurnalistului, care prevăd că jurnaliştii trebuie să verifice informaţiile din surse independente una de alta şi să facă o distincţie clară între fapte şi opinii.

Se constată că Redacţia cotidianului „Timpul de dimineaţă” şi autorul articolului STRIGĂTOR LA CER! Homosexual în sutană - pedepsit de ÎPS Vladimir, primit cu lauri de ÎPS Petru”, nu au luat suficiente măsuri pentru protecţia identităţii minorilor implicaţi în evenimentele cu conotaţie negativă, despre care au relatat.

Consiliul de Presă respinge acuzaţiile de încălcare a dreptului la viaţa privată, aduse de reclamant ziarului „Timpul de dimineaţă”. În acelaşi timp, Consiliul de Presă consideră că publicarea fotografiei preotului îmbrăcat în rochie de mireasă este irelevantă pentru subiectul abordat.

Decizia Fondatorilor Consiliului de Presă "Cu privire la contestaţia Jurnal TV împotriva deciziei Consiliului de Presă din 27 aprilie 2012 „Cu privire la plângerea doamnei Mariana Cebotari împotriva postului de televiziune Jurnal TV”

Se constată că în examinarea plângerii depusă de doamna Mariana Cebotari împotriva postului de televiziune Jurnal TV, Consiliuli de Presă din Republica Moldova a respectat procedura de examinare, stabilită de Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă.

Se constată că decizia Consiliului de Presă din 27 aprilie 2012 „Cu privire la plângerea doamnei Mariana Cebotari împotriva postului de televiziune Jurnal TV” este corectă şi argumentată de prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Se respinge ca neîntemeiată contestaţia Jurnal TV împotriva deciziei Consiliului de Presă din 27 aprilie 2012 „Cu privire la plângerea doamnei Mariana Cebotari împotriva postului de televiziune Jurnal TV”, iar decizia Consiliului de Presă se menţine integral.

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Paul Sanduleac împotrva site-ului www.publika.md"

Se constată că la difuzarea reportajului „Municipiul Bălţi - o zonă interzisă pentru homosexuali” nu au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului privind acurateţea prezentării materialelor, iar afirmaţiile făcute au urmărit scopul de a accentua efectele pe care le poate avea decizia autorităţilor locale, reprezentând o exagerare acceptabilă în raport cu textul propriu-zis al deciziei Consiliului municipal Bălţi.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?