logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2014-12-19 13:53:27

  Decizie "Cu privire la plângerea Centrului Republican pentru Copii şi Tineret împotriva Publika TV"

  Examinând în şedinţa publică din 18 decembrie 2014 demersul Centrului Republican pentru Copii şi Tineret, semnat de domnul Sergiu Scarlat, director interimar, în care este reclamată „informarea unilaterală şi subiectivă, care contravine normelor de informare corectă, echidistantă şi imparţială a publicului” şi „caracterul părtinitor al investigaţiei corespondentului Publika TV, tendinţa de favorizare a fostei directoare, dna A. Hîncu, şi de defăimare a actualei administraţii, afectând interesele beneficiarilor Centrului” (citate din demers) în reportajele „(VIDEO) Nereguli la Centrul pentru Copii şi Tineret ARTICO. Instituţia ar putea fi luată la ochi de CNA” şi „Centrul pentru copii ARTICO a încetat să perceapă plăţi ilegale, după o investigaţie Publika TV”, difuzate la postul de televiziune Publika TV şi publicate pe site-ul Publika.md,

  analizând reportajele reclamate,

  în lipsa reprezentanţilor reclamatului, care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă,

       

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că reportajele „(VIDEO) Nereguli la Centrul pentru Copii şi Tineret ARTICO. Instituţia ar putea fi luată la ochi de CNA” şi „Centrul pentru copii ARTICO a încetat să perceapă plăţi ilegale, după o investigaţie Publika TV”, difuzate de postul de televiziune Publika TV nu încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi corespund normelor jurnalistice de verificare a faptelor şi de prezentare a informaţiilor.
  2. Consiliul de Presă respinge plângerea directorului intermar al Centrului Republican pentru Copii şi Tineret împotriva Publika TV ca fiind neîntemeiată.
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării.

   

  Ludmila Andronic,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, 18 decembrie 2014

   

Decizie "Cu privire la sesizarea domnului Marcel Hârbu împotriva postului de televiziune Jurnal TV"

Consiliul de Presă constată că, în realizarea şi difuzarea reportajului „Abuzată sexual de către tată”, postul de televiziune Jurnal TV a luat măsurile minime de protecţie a identităţii copilului victimă a abuzului sexual, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi de legislaţia în vigoare.

Decizie ”Cu privire la autosesizarea privind neasigurarea protecţiei drepturilor copilului într-un reportaj difuzat la postul de televiziune Drochia TV”

Consiliul de Presă constată că în reportajul „Vreau la tata, vreau la mama”, postul de televiziune Drochia TV a încălcat prevederile articolelor 4.13 şi 4.16 ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (4.13 Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor; 4.16 Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică a unei persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial). Astfel, redacţia nu a luat măsuri de protecţie a identităţii fetiţei despre care a afirmat că ar fi fost maltratată de mama ei; fetiţa a fost expusă direct publicului, fiindu-i adresate întrebări de natură s-o revictimizeze; în reportaj au fost prezentate unele date cu caracter personal, inclusiv numele, localitatea, precum şi informaţii irelevante despre etnia copilului, furnizate de reprezentanţii Centrului “Căldura casei”.

Decizie ”Cu privire la sesizarea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău împotriva ziarului „Jurnal de Chişinău”

Consiliul de Presă apreciază efortul ziarului „Jurnal de Chişinău” de a investiga problemele reintegrării în familiile biologice a copiilor care au fost anterior instituţionalizaţi în şcolile-internat şi consideră că în articolul „Părinţi de dragul proiectului” au fost abordate unele aspecte importante ale reformelor în acest domeniu. Totodată, Consiliul de Presă atenţionează asupra necesităţii asigurării drepturilor copiiilor aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă constată că în articolul „Părinţi de dragul proiectului”, Redacţia ziarului „Jurnal de Chişinău” nu a luat măsuri de protecţie efectivă a identităţii copiilor aflaţi într-o situaţie de risc. Astfel, au fost indicate numele părinţilor, vârsta copiilor, liceul şi clasele unde aceştia învaţă, contrar prevederilor articolului 4.13 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, care obligă jurnaliştii să protejeze identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă.

Decizie ”Cu privire la plângerea unui grup de cetăţeni împotriva portalurilor online privind încălcarea prezumției nevinovăției”

Consiliul de Presă constată că, prin formulările acuzatoare din titluri şi texte, în lipsa unei hotărâri definitive şi irevocabile a unei instanţe de judecată şi în condiţiile în care judecătoria primară a pronunţat o decizie de achitare care poate fi atacată cu apel, următoarele portaluri/site-uri au încălcat prevederile privind prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (4.9 Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa; 4.10 În relatările privind procesele în justiţie, jurnalistul respectă dreptul la viaţă privată şi cel la un proces echitabil al tuturor celor implicaţi):

 • www.abcnews.md (titlu: „JUSTIŢIE CA ÎN MOLDOVA: Trei adolescenţi care ŞI-AU VIOLAT colegul de şcoală au fost ACHITAŢI de judecătoria Hânceşti, deşi procurorii au cerut PEDEPSE ASPRE”;

 • www.deschide.md (titlu: „Hânceşti // Tinerii care AU VIOLAT un minor, AU FOST ACHITAŢI”);

 • www.moldova.org (titlu: „Au fost achitaţi! Tinerii din Hânceşti care şi-au violat colegul de liceu scapă basma curată”);

 • www.newsclick.md (titlu: „Tinerii care şi-au violat colegul de liceu, achitaţi de instanţa de judecată”;

 • www.infomoldova.net (titlu: „Ani grei de închisoare pentru elevii care şi-au violat colegul”);

 • www.moldova24.info (titlu: „Trei elevi din Hânceşti vor face câte 10 ani de puşcărie pentru că au violat un băieţel din clasa a III

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul difuzării la câteva posturi de televiziune a reportajelor despre vizita la un liceu din Chişinău a unui grup de minori deţinuţi, fără ca identitatea acestora să fie protejată"

Consiliul de Presă constată că, în realizarea reportajelor despre vizita minorilor deţinuţi la Liceul „Spiru Haret” din Chişinău, posturile de televiziune Canal 2, Canal 3, Prime TV şi Publika TV nu au asigurat protejarea efectivă a identităţii copiilor aflaţi în conflict cu legea, contrar prevederilor articolelor 4.13 şi 4.14 ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (4.13 Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor4.14 Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului).

Consiliul de Presă reaminteşte instituţiilor mass-media şi administraţiei Penitenciarului nr. 10 Goian (dna Liuba Jignea) că Principiile directoare pentru realizarea interviurilor cu copiii[3], elaborate de Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), promovează respectarea interesului superior al copilului în toate cazurile, iar dezvăluirea identităţii unui copil condamnat poate afecta procesul de reintegrare a acestuia. De asemenea, publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal ale unui copil bănuit, acuzat ori condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau contravenţii, dacă acesta nu se ascunde de organele de drept ori de instanţele judecătoreşti, este interzisă prin Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei care a intrat în vigoare în iulie 2013.

Consiliul de Presă solicită editorilor posturilor de televiziune Canal 2, Canal 3, Prime TV şi Publika TV să asigure protejarea efectivă a identităţii copiilor aflaţi în conflict cu legea în reportajele difuzate sau plasate pe paginile web.

Decizie "Cu privire la plângerea RISE Moldova împotriva Redacţiei ziarului „Timpul”

Consiliul de Presă atenţionează Redacţia ziarului „Timpul” asupra necesităţii de a respecta prevederile deontologice în cazul preluării conţinutului editorial care reprezintă proprietatea intelectuală a altor instituţii mass-media/jurnalişti, responsabilitate prevăzută de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova („2.4 Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea preluată. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa şi autorul informaţiei, iar în cazul portalurilor informaţionale trebuie indicat şi linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord încheiat cu deţinătorul drepturilor”).

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul publicării de către unele site-uri a informaţiilor neverificate care incită la ura interetnică"

Consiliul de Presă constată încălcarea de către site-urile Moldnews.md, Omg.md şi Point.md a prevederilor de bază ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv a articolelor 2.1 Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor2.2 Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect2.5 Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice.

Consiliul de Presă constată că, prin difuzarea unor informaţii neverificate şi prezentarea lor manipulatorie, fără a oferi dreptul la replică, site-urile Moldnews.md, Omg.md şi Point.md au dezinformat opinia publică, alimentând ură interetnică.

Consiliul de Presă atenţionează site-urile Moldnews.md, Omg.md şi Point.md asupra obligaţiei deontologice de a modera comentariile la ştirile publicate care incită la ură şi discriminare.

Consiliul de Presă solicită site-urilor Moldnews.md, Omg.md şi Point.md să excludă ştirile dezechilibrate de pe platformele sale sau să le redacteze pentru a dezminţi zvonurile care pot cauza tensionarea situaţiei şi conflicte interetnice.

Decizie "Cu privire la plângerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare împotriva portalului Deschide.md"

Consiliul de Presă constată că în unele afirmaţii din articolul „MAI şi DIP distrug PROBELE din DOSARUL UNGUREANU” care îl vizează pe domnul Viorel Boblic, şeful Penitenciarului nr. 4 Cricova, Redacţia Deschide.md a încălcat prevederile articolului 2.5 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (2.5 Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice); totodată, unele supoziţii ale redacţiei au fost prezentate drept fapte, contrar articolului 2.7 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (2.7 Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte).

În acelaşi timp, Consiliul de Presă constată că, prin publicarea articolului „Deschide.md prezintă SCUZE PUBLICE conducerii DIP”, Redacţia Deschide.md a răspuns solicitării DIP de a dezminţi informaţiile care nu corespund adevărului.

Consiliul de Presă solicită Redacţiei Deschide.md să nu admită pe viitor publicarea unor date neverificate în investigaţiile sale jurnalistice.

Consiliul de Presă solicită Departamentului Instituţiilor Penitenciare să asigure o comunicare eficientă şi operativă cu instituţiile mass-media, îndreptată spre soluţionarea amiabilă a posibilelor litigii, şi nu spre amplificarea acestora.

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Alexandru Raţa împotriva săptămânalului de investigaţii “Ziarul de Gardă”

Apreciind efortul săptămânalului de investigaţii „Ziarul de Gardă” în documentarea, investigarea şi publicarea unor materiale jurnalistice privind veniturile şi proprietăţile demnitarilor, funcţionarilor publici şi colaboratorilor structurilor/organelor de drept, Consiliul de Presă reaminteşte obligaţia deontologică a jurnaliştilor şi instituţiilor mass-media de a prezenta informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată, în baza unor informaţii documentate şi verificate.

Consiliul de Presă constată că unele afirmaţii din titlul şi textul articolului „Procurorul de Străşeni, sărac în declaraţii, dar cu maşini de lux şi casă de milioane, construită din dosare penale” nu sunt confirmate în text şi lasă loc pentru speculaţii privind legalitatea dobândirii surselor pentru construcţia casei şi altor proprietăţii atribuite familiei lui Alexandru Raţa, iar autorul a făcut exces de bănuială rezonabilă, prezentând unele opinii drept fapte. Consiliul de Presă constată încălcarea, în acest caz, a Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), parţial articolele 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice) şi 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte).

Consiliul de Presă îi recomandă domnului Alexandru Raţa să solicite Redacţiei săptămânalului de investigaţii „Ziarul de Gardă” oferirea dreptului la replică privind afirmaţiile care îl vizează în articolul „Procurorul de Străşeni, sărac în declaraţii, dar cu maşini de lux şi casă de milioane, construită din dosare penale” şi să formuleze replica în condiţiile prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.12 (Dreptul la replică este asigurat doar dacă face referiri la fapte concrete din materialul vizat, are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzaţii împotriva unei terţe părţi şi este formulat în termeni decenţi).

Consiliul de Presă recomandă Redacţiei săptămânalului de investigaţii „Ziarul de Gardă” să-i ofere dreptul la replică lui Alexandru Raţă în paginile ziarului şi pe pagina web www.zdg.md  privind afirmaţiile care îl vizează în articolul „Procurorul de Străşeni, sărac în declaraţii, dar cu maşini de lux şi casă de milioane, construită din dosare penale” în condiţiile prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică. Dreptul la replică este asigurat doar dacă face referiri la fapte concrete din materialul vizat, are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzaţii împotriva unei terţe părţi şi este formulat în termeni decenţi).

Decizie "Cu privire la plângerea Redacţiei săptămânalului “Ziarul de Gardă” împotriva Agenţiei multimedia de ştiri OMEGA"

Consiliul de Presă atenţionează Redacţia Agenţiei multimedia de ştiri OMEGA (www.omg.md) asupra necesităţii de a respecta dreptul de autor în cazul preluării conţinutului editorial care reprezintă proprietatea intelectuală a altor instituţii mass-media/jurnalişti, responsabilitate prevăzută de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova („2.4 Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea preluată. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa şi autorul informaţiei, iar în cazul portalurilor informaţionale trebuie indicat şi linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord încheiat cu deţinătorul drepturilor”).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?