logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2016-11-24 16:58:48

  Decizie "Cu privire la examinarea apelului salvatorilor şi pompierilor privind emisiunea „Ora de ras” din 20 noiembrie 2016, difuzată la postul de televiziune Jurnal TV"

  Autosesizându-se în şedinţa publică din 24 noiembrie 2016, urmare a apelului unui grup de pompieri şi salvatori către mai multe instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi ambasade/reprezentanţe străine în Republica Moldova, semnat de domnul Mihail Harabagiu, general-maior, şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în care semnatarii au cerut să se ia atutidine faţă de un episod din emisiunea ”Ora de ras”, difuzată de postul de televiziune Jurnal TV la 20 noiembrie 2016, în care, potrivit autorilor apelului, ”memoria unui adevărat erou a fost dezonorată public”, iar ”jurnaliştii au încercat să-şi bată joc de drama şi suferinţele familiei pompierului Ivan Nogailîc căzut la datorie, în urma incendiului din sectorul Ciocana al municipiului Chişinău”,

  analizând emisiunea-pamflet „Ora de ras”[1], difuzată de postul de televiziune Jurnal TV la 20 noiembrie 2016,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                 

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă consideră că modul în care a fost realizat subiectul care l-a vizat direct pe pompierul decedat la datorie şi pe membrii familiei acestuia în contextul acuzaţiilor aduse altei persoane, vine în contradicţie cu principiile generale ale deontologiei profesionale jurnalistice şi aduce atingere demnităţii umane.
  2. Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Jurnal TV să trateze astfel de subiecte sensibilie cu maximă înţelegere şi responsabilitate editorială, şi să evite utilizarea/comentarea tragediilor în emisiuni umoristice şi de pamflet.
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 07 din 24 noiembrie 2016

   

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul publicării unui articol care ar conţine elemente ale discursului de ură, discriminare şi manipulare informaţională în scop de propagandă"

Consiliul de Presă va propune examinarea acestui articol în cadrul Comisiei consultative pentru combaterea propagandei, creată în cadrul Reţelei regionale a organizaţiilor de autoreglementare în mass-media, din care fac parte consiliile de presă din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Tajikistan, Ucraina şi Rusia.

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul publicării unor imagini care încalcă prevederile deontologice de protecţie a identităţii copiilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă"

Consiliul de Presă constată că, prin publicarea în articolul «О слабых результатах. Игроки сборной Молдовы U-15 запечатлены с сигаретами (фото)» a unei fotografii în care copiii sunt prezentanţi întro situaţie cu conotaţie negativă (fumând), au fost încălcate prevederile deontologice de protecţie a minorilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, inclusiv articolul 4.13 al Codului deontolgic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor).

Consiliul de Presă recomandă portalului Moldfootball.com să ia măsuri editoriale pentru protejarea efectivă a identităţii copiilor protagonişti ai articolului reclamat, prin modificarea (blurarea) fotografiei publicate.   

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul încălcării principiului prezumţiei nevinovăţiei de către portalul Publika.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul „Aici trăiește asasina Ana Ursachi!” Afișe umilitoare la intrarea în blocul UCIGAȘEI (FOTO)”, publicat de portalul Publika.md, şi în reportajul „O vor pe Ursachi la puşcărie”, difuzat de postul de televiziune Publika TV, a fost încălcat principiul prezumției nevinovăției, prevăzut de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolele 4.9 şi 4.10 (4.9: Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa; 4.10: În relatările privind procesele în justiţie, jurnalistul respectă dreptul la viaţă privată şi cel la un proces echitabil al tuturor celor implicaţi). Astfel, protagonista a fost etichetată și acuzată direct de asasinare, cu toate că nu există nicio hotărâre judecătoarească definitivă și irevocabilă care ar stabili acest lucru. De asemenea, redacția nu i-a asigurat persoanei vizate dreptul la replică, iar utilizarea/difuzarea unui număr mare de imagini/caricaturi care o reprezintă pe protagonistă în context direct acuzator (”Ana Ursachi la pușcărie”, ”Asasin în lege”, ”В этом подъезде живет убийца! Её зовут Анна Урсаки”), cu indicarea, pe site, a adresei de domiciliu a protagonistei, indică asupra dorinței redacției de a amplifica mesajul acuzator.

Consiliul de Presă reaminteşte că implicarea jurnaliştilor şi a instituțiilor mass-media în campanii de hărţuire publică a unor persoane bănuite sau cercetate pentru presupuse încălcări ale legislaţiei contravine deontologiei profesionale jurnalistice şi încalcă dreptul persoanelor vizate la un proces echitabil şi corect.

Consiliul de Presă recomandă portalului Publika.md şi postului de televiziune Publika TV să evite utilizarea în articole şi reportaje a calificativelor, etichetelor şi acuzațiilor care nu sunt stabilite definitiv de instanțele de judecată şi să asigure echilibrul materialelor jurnalistice conform prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la sesizarea unui grup de organizaţii neguvernamentale şi activişti civici privind mesajele de discriminare, incitare la ură şi dezinformări în campania electorală"

Consiliul de Presă îşi va intensifica activitatea de semnalare şi descurajare publică a discursurilor şi a mesajelor sexiste și discriminatorii în mass-media, incitării la ură inclusiv în campania electorală. În acest scop, la Forumul mass-media 2016 va fi propusă modificarea/completarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova cu prevederi noi care vizează obligațiunile deontologice ale jurnaliștilor în aceste domenii.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Elena Organ împotriva portalului Today.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul „Ministrul Justiției nu dă doi bani pe decizia Uniunii Avocaților? | Avocatul „afacerist cu apartamente”, Elena Organ continuă să activeze”, publicat pe site-ul www.today.md la 3 noiembrie 2016, au fost încălcate prevederile deontologice de prezentare a informaţiilor într-o manieră onestă şi echilibrată, de respectare a principiului prezumţiei de nevinovăţie şi de oferire a dreptului la replică, inclusiv articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte), 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică), 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Luând în consideraţie cerinţele reclamantei de reparare a prejudiciului cauzat reputaţiei sale profesionale, Consiliul de Presă recomandă portalului Today.md să accepte soluţionarea amiabilă a acestui conflict prin excluderea articolului reclamat de pe site şi să ia măsuri pentru excluderea articolului reclamat din memoria cache.

Decizia fondatorilor Consiliului de Presă "Cu privire la examinarea contestaţiei împotriva Deciziei Consiliului de Presă nr. 02 din 13.04.2016 “Cu privire la examinarea plângerii unui grup de părinţi şi a administraţiei Grădiniţei de copii nr. 62 din mun. Chişinău împotriva lui Oleg Brega, reprezentant CurajTV, privind încălcarea drepturilor copilului”

Decizia Consiliului de Presă nr. 02 din 13.04.2016 “Cu privire la examinarea plângerii unui grup de părinţi şi a administraţiei Grădiniţei de copii nr. 62 din mun. Chişinău împotriva lui Oleg Brega, reprezentant CurajTV, privind încălcarea drepturilor copilului” se completează cu un punct în următoarea formulare:„Consiliul de Presă recomandă CurajTV şi lui Oleg Brega să acţioneze cu mai multă atenţie şi responsabilitate editorială în reflectarea cazurilor care vizează copiii, inclusiv metodelor de colectare a informaţiei”.

Textul Deciziei Consiliului de Presă nr. 02 din 13.04.2016 “Cu privire la examinarea plângerii unui grup de părinţi şi a administraţiei Grădiniţei de copii nr. 62 din mun. Chişinău împotriva lui Oleg Brega, reprezentant CurajTV, privind încălcarea drepturilor copilului”, completat conform punctului 1 al prezentei Decizii, se aprobă în versiune finală.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii doamnei Maia Sandu, preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, împotriva portalurilor Publika.md şi Realitatea.md”

Consiliul de Presă constată că în ştirea „Maia Sandu se opune semnării Acordului cu FMI. Reacţia lui Pavel Filip”, publicată pe site-ul www.publika.md la 14 iulie 2016, au fost încălcate prevederile deontologice de prezentare a informaţiilor într-o manieră onestă şi echilibrată şi de atribuire a citatelor cu acurateţe, inclusiv articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), 2.3 (Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate) şi 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte). Astfel, în ştire a fost distorsionat parţial mesajul scrisorii deschise, adresată de Maia Sandu Fondului Monetar Internaţional (FMI) la 14 iulie 2016, afirmându-se că „Maia Sandu a făcut un apel către partidele de opoziţie şi cele proruse...”, pentru ca ulterior să se menţioneze că „nu este prima oară când fostul ministru se alătură partidelor de orientare proestică”, pe când în textul original al scrisorii deschise către FMI[5] se face apel către partidele de opoziţie şi organizaţiile societăţii civile.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii plângerii asociaţiilor obşteşti „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, „Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului” şi a sesizării Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei împotriva postului de televiziune Accent TV”

Consiliul de Presă apreciază eforturile postului de televiziune Accent TV în relatarea situaţiei copiilor străzii şi în atenţionarea factorilor de decizie asupra acestei probleme sociale de interes public. Totodată, Consiliul de Presă atenţionează asupra responsabilităţilor deontologice speciale ale jurnaliştilor în cazurile care vizează copiii implicaţi în evenimente şi situaţii cu conotaţie negativă sau care sunt victime ale unor evenimente de acest fel, reamintind şi despre obligaţiunile legale în acest sens, prevăzute de Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei[6] nr. 30 din 07.03.2013.  

Consiliul de Presă constată că în reportajele din ciclul «БЕСПРИЗОРНИКИ», difuzate la postul Accent TV şi publicate pe site-ul www.a-tv.md la 28 iulie 2016, au fost încălcate prevederile deontologice de protecţie a copiilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă şi de protecţie a surselor de informaţie, inclusiv articolele 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor) şi 3.1 (Jurnalistul protejează identitatea surselor, inclusiv în faţa instanţei de judecată, procurorilor, poliţiştilor şi altor organe de drept. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept şi o obligaţie a jurnalistului). Astfel, în reportaje nu a fost asigurată protecţia efectivă a identităţii copiilor prezentaţi întro situaţie cu conotaţie negativă evidentă; din reportaj reiese că nu a fost protejată nici identitatea sursei care le-a indicat jurnaliştilor unde locuiesc copiii străzii.

Decizie ”Cu privire la examinarea demersului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi a Hotărârii CSM din 07 iunie 2016 „Cu privire la demersul preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, referitor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a membrilor CSM şi a întregului sistem judecătoresc”

Consiliul de Presă consideră că folosirea sarcasmului, a ironiei şi a altor forme de exprimare hiperbolizată în emisiunile satitice şi de pamflet care abordează probleme de interes public este compatibilă cu exerciţiul libertăţii de exprimare şi nu încalcă deontologia profesională jurnalistică. Consiliul de Presă reaminteşte că în hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului care au vizat cazuri similare, satira este definită ca „o formă de exprimare artistică şi de comentariu social care, prin particularităţile inerente ale exagerării şi distorsiunii realităţii, urmăresc, în mod firesc, să provoace şi să agite spiritele”[5]. Totodată, judecătorii şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot fi supuşi unor critici mai aspre decât persoanele private pentru acţiunile lor în calitate oficială.

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Jurnal TV să îmbunătăţească calitatea limbajului emisiunilor satirice şi de autor, pentru a nu depăşi limitele exagerării admisibile a exprimării artistice şi a comentariului social.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării în cazul publicării unui articol care încalcă normele deontologice jurnalistice de documentare şi prezentare a informaţiei şi ar putea instiga la ură interetnică"

Consiliul de Presă constată că în articolul «Жительницу Кишинева избили в поликлинике за то, что она говорила на русском!», publicat la rubrica «Общество» pe portalul Kp.md la 16 iulie 2016 şi în ziarul «КП в Молдове» la 18 iulie 2016, au fost încălcate prevederile deontologice de acurateţe în prezentarea informaţiilor, verificarea faptelor, separarea faptelor de opinii, inclusiv articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte). Astfel, informaţia a fost prezentată dezechilibrat, dintro singură sursă şi fără a fi verificată, iar autorul a făcut afirmaţii generalizatoare fără acoperire factuală şi în baza unui caz pe care nu l-a documentat în momentul publicării, prezentându-şi propriile opinii subiective drept fapte. În articolul «Подробности избиения жительницы Кишинева за то, что она говорила на русском: «Он плюнул ей в лицо, а потом кинулся в драку!», publicat la rubrica «Общество» pe portalul Kp.md la 20 iulie 2016, de asemenea au fost încalcate normele deontologice de prezentare echilibrată a informaţiei bine documentate şi de distincţie clară a faptelor de opinii.

Consiliul de Presă constată utilizarea în articolul «Жительницу Кишинева избили в поликлинике за то, что она говорила на русском!», care relatează o situaţie controversată de conflict, a unei fotografii din arhivă în care sunt suprinşi oameni care nu au nicio legătură/implicare în situaţia descrisă, ceea ce încalcă drepturile persoanelor din imagine, prezentându-le într-un context negativ clar.

Consiliul de Presă consideră că modul de prezentare de către redacţia ziarului «КП в Молдове» a acestui presupus incident vine în contradicţie cu obligaţia deontologică a jurnalistului de a prezenta realitatea fără a o distorsiona, exercitându-şi profesia în scopul servirii interesului public, şi ar putea avea ca efect instigarea la ură interetnică în Republica Moldova.

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului «КП в Молдове» să evite abordări editoriale unilaterale în reflectarea subiectelor sensibile şi să asigure documentarea temeinică şi din surse diferite, înainte de publicare, a cazurilor relatate.

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului «КП в Молдове» să excludă din articolul publicat pe site fotografia în care sunt surpinşi oameni care nu au legătură cu cazul descris şi să ia măsuri editoriale pentru a asigura echilibrul şi echidistanţa editorială a reflectării situaţiei respective.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?