logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2017-12-23 19:17:39

  Decizie "Cu privire la examinarea sesizării domnului Vladislav Corcodel şi a doamnei Galina Corcodel, reprezentaţi de avocatul Anatolie Hotineanu, împotriva Deschide.md"

  Examinând în şedinţa publică din 28 noiembrie 2017 sesizarea domnului Vladislav Corcodel şi a doamnei Galina Corcodel, semnată de reprezentantul lor legal avocatul Anatolie Hotineanu, în care se afirmă că în articolul „Tupeu de poliţist fugar. Aflat în urmărire generală, dă în judecată Deschide.MD pentru lezarea onoarei”, publicat de site-ul Deschide.md la 9 august 2017, au fost încălcate drepturile legitime ale lui Vladislav Corcodel şi au fost colectate ilegal informaţiile. În sesizare se afirmă că articolul are ”un titlu ofensator pentru Vladislav Corcodel, prin care acestuia i se reproşează exercitarea drepturilor sale legitime de a-şi apăra onoarea şi demnitatea în instanţa de judecată în baza Legii privind libertatea de exprimare, au fost publicate fotografii din cadrul percheziţiei efectuate la domiciliu”; ”din caracterul datelor care au fost publicate reiese în mod clar că membrii redacţiei site-ului Deschide.md, administrat de SRL Open, au cules ilegal informaţii confidenţiale din cadrul percheziţiilor, precum şi cele ce ţin de viaţa privată a lui Vladislav Cordodel şi a Galinei Corcodel, şi le-au divulgat ilegal în presă” (citate din sesizare). Reclamanţii afirmă că „prin încălcările menţionate mai sus, lui V. Corcodel i s-a cauzat un prejudiciu de imagine ireparabil, întrucât informaţiile difuzate îl incriminează în opinia publică în mod cert, fără respectarea prezumţiei nevinovăţiei şi fără a prezenta şi poziţia apărării” (citat din sesizare). Reclamanţii solicită Consiliului de Presă să verifice respectarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova de către site-ul Deschide.md şi autoarea articolului Svetlana Maftei, să constate încălcarea Codului deontologic şi să oblige redacţia Deschide.md să radieze de pe site articolul „Tupeu de poliţist fugar. Aflat în urmărire generală, dă în judecată Deschide.MD pentru lezarea onoarei” cu exprimarea publică a scuzelor,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a expediat Redacţiei site-ului Deschide.md o notificare privind depunerea sesizării cu solicitarea ca redacţia să-şi expună opinia/poziţia faţă de acuzaţiile care îi sunt aduse, însă redacţia nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  examinând articolul “Tupeu de poliţist fugar. Aflat în urmărire generală, dă în judecată Deschide.MD pentru lezarea onoarei”[1], publicat de site-ul Deschide.md la 9 august 2017,

  în prezenţa reclamantei Galina Corcodel şi a avocatei sale Elena Garaz care a prezentat esenţa acuzaţiilor aduse site-ului Deschide.md şi a răspuns la întrebările membrilor Consiliului de Presă,

  în lipsa reprezentanţilor redacţiei reclamate, care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

   

  1. Consiliul de Presă constată că în articolul “Tupeu de poliţist fugar. Aflat în urmărire generală, dă în judecată Deschide.MD pentru lezarea onoarei”, publicat de site-ul Deschide.md la 9 august 2017, informaţiile au fost prezentate unilateral şi părtinitor, iar dreptul le replică nu a fost asigurat în mod efectiv, fiind încălcate unele prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).
  2. Consiliul de Presă le recomandă domnului Vladislav Corcodel şi doamnei Galina Corcodel să solicite acordarea dreptului la replică în legătură cu afirmaţiile care îi vizează direct din articolul reclamat, iar Redacţiei Deschide.md – să ofere dreptul la replică în condiţiile prevăzute de articolele 2.12 şi 2.13 ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi fără a distorsiona mesajul replicii.
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 03 din 28 noiembrie 2017

   

   

   

   

  [1] https://www.deschide.md/ro/stiri/social/16171/Tupeu-de-poli%C8%9Bist-fugar--Aflat-%C3%AEn-urm%C4%83rire-general%C4%83-d%C4%83-%C3%AEn-judecat%C4%83-DeschideMD-pentru-lezarea-onoarei.htm

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Asociaţiei Obşteşti "Parinţi solidari" împotriva Prime TV şi Publika TV"

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Mulţi eroi după război. PAS a decis abia acum să sensibilizeze problemele din grădiniţele Capitalei”, difuzat de postul de televiziune Publika TV şi publicat pe site-ul Publika.md la 23 octombrie 2017, şi „Protest neobişnuit în Capitală. Mai multe mămici reclamă că în grădiniţe lipseşte hârtia igienică”, difuzat de postul de televiziune Prime TV şi publicat pe site-ul Prime.md la 23 octombrie 2017, informaţiile au fost prezentate unilateral şi părtinitor, membrele Asociaţiei Obşteşti “Părinţi Solidari” au fost acuzate de organizarea unei acţiuni politice fără a fi prezentată vreo probă care ar susţine această acuzaţie, iar dreptul le replică în legătură cu aceste acuzaţii nu a fost asigurat în mod efectiv.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării în cazul difuzării/publicării imaginilor video despre violenţa asupra unei minore în raionul Ialoveni"

Consiliul de Presă constată cu îngrijorare că unele instituţii mass-media încalcă conştient normele deontologiei profesionale jurnalistice, bunul simţ, dar şi normele legale, în scopul sporirii vizualizărilor prin prezentarea detaliilor şocante. Dorinţa de a atrage atenţia asupra acestui caz nu justifică în niciun fel difuzarea imaginilor care conţin scene explicite de violenţă şi de tratament degradant şi umilitor care afectează demnitatea umană a victimei minore. Publicarea acestor secvenţe video de către mass-media poate avea consecinţe grave atât asupra victimei minore, asupra rudelor şi apropiaţilor acesteia, dar şi asupra altor persoane, inclusiv copii. Totodată, chiar dacă imaginile au fost blurate, durata secvenţei video şi alte detalii permit identificarea victimei minore, astfel ea nu a fost protejată efectiv. Consiliul de Presă reaminteşte că normele deontologiei profesionale jurnalistice şi standardele de calitate în domeniu obligă jurnaliştii să ţină cont de interesul superior al copilului şi să nu difuzeze imagini/să nu relateze detalii care afectează demnitatea umană.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării în cazul unui reportaj difuzat de postul de televiziune Publika TV"

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Publika TV să acorde mai multă atenţie redactării materialelor jurnalistice difuzate/publicate, inclusiv subiectelor care vizează, direct sau indirect, minorităţile naţionale, pentru a exclude transmiterea opiniilor stereotipizate şi a interpretărilor eronate.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Andrei Magalu şi SRL Magand-Com împotriva posturilor de televiziune Publika TV, Prime TV, Canal 3 şi a postului de radio Publika FM"

Consiliul de Presă constată că în materialele “Fruntaş PDA acuzat că vinde mărfuri de contrabandă" (Publika TV, Publika.md), ”Membru DA, cercetat penal. Andrei Magalu este bănuit de contrabandă şi evaziune” (Prime TV, Prime.md), ”И партиец, и контрабандист?” (Canal 3, Canal3.md), difuzate la 13 septembrie 2017, informaţiile au fost prezentate tendenţios şi unilateral, iar faptele nu au fost verificate înainte de publicare, fiind astfel încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), articolul 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării împotriva portalului Kp.md"

Consiliul de Presă consideră că unghiul de reflectare a temei persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi limbajul utilizat de autorul articolului «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!» contravin eticii jurnalistice şi spiritului profesiei de jurnalist, una dintre valorile căreia este protecţia şi promovarea drepturilor omului.

Consiliul de Presă constată că opiniile şi judecăţile de valoare ale autorului articolului «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!» nu sunt bazate pe fapte, textul conţine aprecieri ofensatoare şi discriminatorii, incitând la atitudini discriminatorii în raport cu persoanele cu probleme de sănătate mintală. Articolul încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce  făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte), articolul 2.8 (Jurnaliştii îşi exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, le consideră adevărate), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.15 (Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) impotriva postului de televiziune Publika TV"

Consiliul de Presă constată că în emisiunea ”Moldova, ţară de minune”, difuzată de Publika TV pe data de 24 septembrie 2017, a fost dezvăluită identitatea şi au fost prezentate alte informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii unor copii victime ale violenţei şi abuzului sexual. Reportajul încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 4.11 (Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale) şi articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor).

Consiliul de Presă reaminteşte că protecţia drepturilor copilului, inclusiv protejarea identităţii copiilor victime ale diferitor forme de agresiuni, a copiilor implicaţi în alte evenimente cu conotaţie negativă, reprezintă nu doar o obligaţie deontologică, stipulată în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, ci şi o obligaţie legală, stipulată în Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, Codul de conduită al radiodifuzorilor.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Publicaţiei Periodice “Glasul Naţiunii” împotriva portalului Timpul.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul ”Stop FALS! Unimedia, Independent şi Glasul au publicat documente false. PDM publică o dezminţire şi semnalează că aceste site-uri servesc interesului grupului de infractori Ţopa-Usatîi”, publicat de portalul Timpul.md la 23 septembrie 2017, a fost republicat textul unui comunicat de presă al Partidului Democrat din Moldova (PDM)[4], la care portalul Timpul a făcut trimitere şi a adăugat propriu titlu. În comunicatul PDM sunt lansate acuzaţii în adresa unor portaluri de ştiri şi informaţii, iar redacţia Timpul.md nu a solicitat opinia celor vizaţi direct. Astfel, articolul ”Stop FALS! Unimedia, Independent şi Glasul au publicat documente false. PDM publică o dezminţire şi semnalează că aceste site-uri servesc interesului grupului de infractori Ţopa-Usatîi” încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce făcut demersuri pentru verificarea lor) şi articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Coaliţiei Naţionale Viaţa fără Violenţă în Familie împotriva Curaj.tv"

Consiliul de Presă salută eforturile ACI Hyde Park şi Curaj.tv de semnalare a unor presupuse cazuri de încălcare a drepturilor omului, pentru a contribui la soluţionarea lor, aceste demersuri fiind în deplină consonanţă cu rolul societăţii civile şi a instituţiilor mass-media într-o societate democratică. În acelaşi timp, Consiliul de Presă consideră că aceste demersuri trebuie formulate astfel încât să nu cauzeze încălcarea sau limitarea altor drepturi ale aceloraşi persoane sau a unor persoane terţe.

Consiliul de Presă constată că în materialul „Răpită şi violată la 14 ani de 6 bărbaţi din Nord”, publicat de site-ul Curaj.tv la 23 august 2017 şi ulterior modificat parţial, au fost încălcate unele prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa), articolul 4.11 (Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor), articolul 4.15 (Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Polina Ceastuhina împotriva portalului Point.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul “Сексменьшинтсва: Церковь и религия должны существовать отдельно от школы”, publicat pe portalul Point.md la 9 august 2017, au fost încălcate prevederile articolului 2.1 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor). Astfel, titlul articolului şi imaginea ataşată distorsionează realitatea şi induc în eroare, atribuind comunităţii LGBT o iniţiativă civică, în susţinerea căreia au semnat mai multe persoane în nume propriu şi nu neapărat în numele organizaţiilor pe care le reprezintă.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerilor doamnei Maia Sandu şi a domnului Andrei Năstase împotriva postului de televiziune Publika TV"

Consiliul de Presă constată că, prin difuzarea şi comentarea în emisiunea “Fabrica” din 27 iulie 2017, a unor imagini trucate ca fiind autentice, postul de televiziune Publika TV, realizatorii şi prezentatorii emisiunii “Fabrica” au distorsionat realitatea şi au dezinformat opinia publică, fiind încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), articolul 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), articolul 2.8 (Jurnalistul îşi exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, le consideră adevărate), articolul 4.8 (Imaginile trebuie să reprezinte realitatea cu acurateţe. Procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor şi evenimentelor. Fac excepţie colajele, care trebuie marcate ca atare).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?