logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2018-12-24 20:03:22

  Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării Consiliului de Presă şi a sesizării Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii privind încălcarea drepturilor copilului într-o emisiune difuzată de postul de televiziune Prime TV”

  Examinând în şedinţa publică din 23 noiembrie 2018 autosesizarea privind posibila încălcare a normelor deontologice de protecţie a copiilor în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”, difuzată la postul de televiziune Prime TV la 30 octombrie 2018,

  examinând sesizarea cu acelaşi subiect, depusă de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), care îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu modalitatea de prezentare a cazului de abuz sexual asupra unei fete minore în cadrul emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată de postul de televiziune Prime TV la 29 şi 30 octombrie 2018. În sesizarea CNPAC se afirmă că în emisiune au fost admise grave încălcări ale drepturilor copilului care pot cauza revictimizarea acestuia, au fost făcute publice datele cu caracter personal ale copilului aflat în situaţie de vulnerabilitate, au fost oferite detalii specifice personale (despre igiena personală, relaţii sexuale cu alte persoane), au fost publicate informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii copilului victimă, iar modul în care a fost realizată emisiunea aduce prejudicii emoţionale grave copilului şi reprezintă o imixtiune în viala privată a acestuia,

  constatând că autosesizarea Consiliului de Presă şi sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii se referă la acelaşi şi vizează aceeaşi instituţie mass-media, urmând astfel să fie cumulate pentru examinare,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis instituţiei mass-media reclamată o notificare cu solicitarea ca redacţia să-şi expună opinia/poziţia în legătură cu aceste acuzaţii, însă redacţia nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  examinând emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?”[1] (Prime TV, 30 octombrie 2018),

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că realizatorii şi prezentatoarea emisiunii „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” (Prime TV) au expus public victima minoră a unui abuz sexual şi au exploatat situaţia vulnerabilă a acesteia, iar prin întrebări manipulatorii s-a urmărit provocarea unor reacţii din partea publicului în scop de audienţă.
  2. Consiliul de Presă reaminteşte că jurnaliştii au obligaţia deontologică să se asigure că modul de reflectare a subiectelor despre copii, în special despre copiii victime ale unor abuzuri, nu îi va afecta emotional pe aceştia, iar părinţii sau tutorii nu întotdeauna conştientizează consecinţele mediatizării unor astfel de cazuri atunci când îşi dau acordul pentru expunerea publică a copilului.
  3. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Prime TV a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în partea care vizează protecţia drepturilor omului şi a vieţii private, în general, şi protecţia minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, în particular, inclusiv: articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor) şi articolul 4.14 (Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului).
  4. Consiliul de Presă solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Avocatului Poporului pentru protecţia drepturilor copilului să examineze respectarea de către postul de televiziune Prime TV în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu tema „Cine a lăsat-o gravidă pe Marina?” a normelor legale de protecţie a copiilor, stipulate în Codul Audiovizualului, Codul de conduită a radiodifuzorilor şi Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei.
  5. Consiliul de Presă solicită Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale să desfăşoare o anchetă internă privind respectarea de către medicul ginecolog, prezentă în emisiune, a normelor deontologice de nedivulgare a diagnosticului şi a informaţiilor din fişa medicală a pacientei.
  6. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  ​mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 03 din 23 noiembrie 2018

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Amnesty International Moldova împotriva posturilor Publika TV, Prime TV, Canal 3 şi a site-ului Telegraph.md”

Consiliul de Presă constată că posturile de televiziune Publika TV, Prime TV, Canal 3 şi site-ul Telegraph.md au reflectat unilateral şi disproporţionat conferinţa de presă organizată de mai multe organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului în contextul vizitei în Republica Moldova a preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Astfel, în raport cu organizatorii conferinţei de presă au fost lansate acuzaţii de partizanat politic fără a prezenta dovezi, în material au fost omise deliberat elemente informative relevante, s-au făcut afirmaţii fără acoperire factuală, nu a fost făcută o distincţie clară între fapte şi opinii, nu a fost oferit dreptul la replică în materialele difuzate/publicate.

Consiliul de Presă constată încălcarea de către posturile de televiziune Publika TV, Prime TV, Canal 3 şi site-ul Telegraph.md a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în partea care vizează acurateţea şi tratamentul informaţiei, prezentarea şi argumentarea opiniilor, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) şi articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezentă propriile opinii drept fapte).

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii primarului şi a consilierilor oraşului Drochia împotriva publicaţiei periodice Drochia Reporter şi a lui Rodion Obadă”

Consiliul de Presă constată că autorul articolului „Cum Nina Cereteu cu Valerii Popa au băgat oraşul Drochia în datorii” şi redacţia publicaţiei periodice Drochia Reporter au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în partea care vizează acurateţea şi tratamentul informaţiei, prezentarea şi argumentarea materialelor de opinii, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezentă propriile opinii drept fapte), articolul 2.8 (Jurnalistul îşi exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, le consideră adevărate) şi articolul 2.9 (Materialele de opinie trebuie prezentate în paginile/emisiunile/rubricile special dedicate sau sunt delimitate grafic de cele de informaţii).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Dumitru Mînzărari împotriva site-ului Bloknot-Moldova.md"

Consiliul de Presă ia act de faptul că, urmare a notificării Consiliului de Presă, portalul Bloknot-Moldova.md a retras de pe site articolul „Как герою секс-скандала с мусульманкой дали эту должность?”, cerându-şi scuze de la Dumitru Mînzărari care a fost vizat direct, în context negativ şi acuzator, fără a proba acuzaţiile şi fără a-i oferi dreptul la replică, încălcând astfel prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă reaminteşte redacţiei portalului Bloknot-Moldova.md că responsabilitatea deontologică se răsfrânge asupra întregului conţinut publicat, inclusiv cel plasat de terţi pe platforma redacţiei.

Consiliul de Presă recomandă portalului Bloknot-Moldova.md să verifice mai atent conţinutul plasat pe site de persoane terţe şi, după caz, să modereze textele sau să asigure editorial echilibrul informaţiei prezentate.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Andrei Uzunov împotriva ziarului „Svet” şi a jurnalistei Anghelina Gaidarji"

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului „Svet” şi jurnalistei Anghelina Gaidarji, redactor, să ţină cont de prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind asigurarea acurateţei informaţiilor şi privind reflectarea echilibrată a situaţiilor de conflict, inclusiv articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect), articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică) şi articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Consiliul de Presă recomandă redacţiei ziarului „Svet” şi jurnalistei Anghelina Gaidarji să-i asigure dreptul la replică lui Andrei Uzunov, în conformitate cu prevederile articolului 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării domnului Vasile Năstase împotriva posturilor Prime TV şi Publika TV"

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Proteste în România” (Prime TV, „Primele ştiri”, 11 august 2018) şi „Manifestaţii violente” (Publika TV, „ştirile Publika TV”, 11 august 2018) lui Vasile Năstase i s-a atribuit că ar fi salutat protestele violente, ceea ce nu corespunde celor afirmate de el în mesajul publicat în reţelele sociale, citat în reportaje. Totodată, prin montare şi asociere de imagini şi text, a fost distorsionat sensul initial al declaraţiei lui Vasile Năstase.

Consiliul de Presă constată că în reportajele „Proteste în România” şi „Manifestaţii violente”, posturile de televiziune Prime TV şi Publika TV au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acurateţea citării surselor de informaţie: articolul 2.3 (Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate). De asemenea, Prime TV şi Publika TV au încălcat prevederile deontologice care vizează corectarea erorilor şi dreptul la replica, inclusiv articolul 2.11 (Jurnalistul are datoria să corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări) şi articolul 2.12 (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică).

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii administraţiei taberei de odihnă pentru copii şi adolescenţi „Cireşarii” împotriva Vocea Basarabiei TV"

Consiliul de Presă constată că, prin utilizarea în reportajul „Bătuţi la tabăra de odihnă”, care prezintă în context negativ situaţia de la tabăra de odihnă „Trandafirul”, a unor imagini filmate la altă tabără de odihnă („Cireşarii”), postul de televiziune Vocea Basarabiei TV a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind acurateţea şi tratamentul prezentării informaţiei, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor) în partea care vizează onestitatea prezentării informaţiei; articolul 4.8 (Imaginile trebuie să reprezinte realitatea cu acurateţe. Procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor şi evenimentelor. Fac excepţie colajele, care trebuie marcate ca atare) în partea care vizează prezentarea imaginilor ce reflectă realitatea cu acurateţe. De asemenea, postul de televiziune Vocea Basarabiei TV a încălcat prevederile articolului 2.11 (Jurnalistul are datoria să corecteze erorile factuale în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări), deoarece nu a corectat eroarea factuală de ilustrare a unei situaţii care prezintă în context negativ o tabără de odihnă cu imagini filmate la altă tabără de odihnă, astfel nu a reflectat realitatea, a creat confuzie şi a cauzat transferul de imagine negativă asupra taberei de odihnă „Cireşarii”.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Victor Pridorojnîi privind încălcarea principiului prezumţiei nevinovăţiei şi publicarea unor informaţii neverificate în unele instituţii mass-media"

Consiliul de Presă constată că, în reflectarea mediatică a atacului armat care s-a produs în noaptea de 30 mai 2014 la o filială a unei bănci comerciale din incinta magazinului Metro din Chişinău, soldat cu uciderea unui încasator şi rănirea altor două persoane, majoritatea instituţiilor mass-media nu au utilizat cu acurateţe termenii care definesc statutul persoanelor iniţial suspectate, ulterior acuzate şi inculpate de comiterea acestei crime.

Consiliul de Presă recomandă jurnaliştilor şi instituţiilor mass-media să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie la toate etapele reflectării mediatice a proceselor de judecată.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării lui M. Țurcanu privind presupuse discriminări pe criterii de etnie în ştiri"

Consiliul de Presă consideră că utilizarea substantivului „moldovean” în sens de „cetățean al Republicii Moldova” nu reprezintă o discriminare pe criteriu de etnie şi, cotrespunzător, nu încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la examinarea sesizării doamnei Viorica Daltă împotriva postului Publika TV şi a jurnalistei Marcela Dedin"

Consiliul de Presă constată că postul de televiziune Publika TV a reflectat tendenţios această situaţie de conflict, prezentând supoziţiile ca fapte, utilizând afirmaţii şi titluri manipulatorii şi generalizatoare, iar prezumţia de nevinovăţie nu a fost asigurată efectiv.

Consiliul de Presă constată că, în reflectarea mediatică a acestei situaţii de conflict, postul de televiziune Publika TV a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acurateţea şi tratamentului informaţiei, respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.2 (Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect) şi articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa).

Consiliul de Presă nu a constatat în comportamentul jurnalistei Marcela Dedin în acest caz încălcări ale prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării privind presupuse încălcări deontologice într-un articol publicat de portalul Deschide.md"

Consiliul de Presă constată că în articolul: „EXCLUSIV // Imagini VIDEO şi DETALII NOI despre bătaia de la Atrium cu implicarea sportivilor „K1” au fost prezentate detalii care nu au relevanţă pentru subiect şi ţin de viaţa privată a persoanelor implicate, iar imixtiunea în viața privată nu a urmărit satisfacerea interesului public. De asemenea, autoarea articolului a utilizat un limbaj peiorativ, calificative şi aprecieri tendenţioase în raport cu unii dintre protagonişti. 

Consiliul de Presă constată că în articolul „EXCLUSIV // Imagini VIDEO şi DETALII NOI despre bătaia de la Atrium cu implicarea sportivilor „K1” au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acuratețea şi tratamentului informației, protecția şi limitele imixtiunii în viața privată, inclusiv: articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor) şi articolul 4.2 (Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?