logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2020-07-29 14:19:36

  Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Igor Hlopeţchi împotriva portalului Bloknot-Moldova.md”

  Examinând în şedinţa[1] din 2 iulie 2020 plângerea domnului Igor Hlopeţchi împotriva portalului Bloknot-Moldova.md şi a autorului Nicolai Costîrchin, care se referă la unele afirmaţii din articolele «Кишиневский предприниматель: высокий полицейский чин занимается откровенным мошенничеством», «Стали известны новые подробности скандалов вокруг бывшего высокого полицейского чина из Кишинева» şi «Житель Бельц заявил, что бывший полицейский обобрал его, но не остановился на этом», publicate de portalul Bloknot-Moldova.md în decembrie 2019 - ianuarie 2020, pe care reclamantul le consideră defăimătoare,   

  constatând că aceleaşi articole au fost examinate anterior de către Consiliul de Presă, urmare a demersului Direcţiei de Poliţie Chişinău în cadrul examinării unei plângeri similare a domnului Igor Hlopeţchi adresată poliţiei, fiind adoptată decizia nr. 01 din 30 aprilie 2020[2] a Consiliului de Presă,

  constatând că redacţia portalului Bloknot-Moldova.md a fost notificată de către Secretariatul Consiliului de Presă prin poşta electronică privind plângerea depusă la Consiliul de Presă, însă nu a transmis un răspuns; anterior, redacţia a fost informată privind demersul Direcţiei de Poliţie Chişinău şi i s-a transmis decizia nr. 01 din 30 aprilie 2020 a Consiliului de Presă,

  în prezenţa reclamantului care a răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Presă şi a menţionat că a cerut dreptul la replică în corespondenţa privată cu autorul Nicolai Costîrchin, însă această cerinţă a fost ignorată,

  în lipsa reprezentanţilor redacţiei reclamate care au fost informaţi despre data şedinţei Consiliului de Presă şi cărora le-a fost transmis linkul de acces la şedinţa on-line,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă s-a pronunţat asupra articolelor vizate în plângerea domnului Igor Hlopeţchi anterior, în procesul examinării demersului Direcţiei de Poliţie Chişinău, fiind adoptată decizia nr. 01 din 30 aprilie 2020 şi îşi menţine decizia în acest caz.
  2. Consiliul de Presă reaminteşte redacţiei Bloknot-Moldova.md că verificarea informaţiei înainte de publicare, prezentarea opiniilor tuturor părţilor relevante, respectarea principiului prezumţiei nevinovăţiei şi asigurarea dreptului la replică sunt principii de bază ale activităţii jurnalistice.
  3. În ce priveşte acuzaţiile din plângere despre perceperea unor remunerări ilegale de către jurnalist cu scopul de a răspândi informaţii denigratoare, Consiliul de Presă îi recomandă reclamantului să depună o plângere în adresa organelor de drept pentru investigarea faptelor. Consiliul de Presă reaminteşte că normele deontologice le interzic jurnaliştilor să accepte bani sau orice alte avantaje care sunt oferite pentru influenţarea actului jurnalistic – articolul 4.1 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova: Jurnalistul nu acceptă bani, cadouri, călătorii plătite, sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influențarea actului jurnalistic şi a căror acceptare i-ar compromite independența şi autoritatea în fața publicului şi ar afecta încrederea în jurnalişti, în general.
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 03 din 2 iulie 2020

   

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Eugeniu Axentiev, directorul Î.M. Regia “Autosalubritate” împotriva redacţiilor Tv8.md, Realitatea.md, Noi.md, Omg.md şi Zdg.md”

Consiliul de Presă îl informează pe domnul Eugeniu Axentiev că nici Consiliul de Presă, nici altă entitate publică sau privată nu le poate indica redacţiilor ce informaţii să preia pentru a le face publice. Astfel, Consiliul de Presă nu poate da curs solicitării reclamantului de a asigura publicarea vreunui comunicat.

Consiliul de Presă îi recomandă domnului Eugeniu Axentiev să ceară dreptul la replică, în temeiul Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, acelor redacţii care l-au vizat în context negativ fără să-i solicite opinia, atenţionându-l totodată că replica trebuie să se refere strict la acuzaţiile aduse în materialele jurnalistice; iar redacţiilor care nu i-au solicitat opinia/reacţia în materialele care l-au vizat în context negativ – să publice replica, conform prevederilor deontologice şi bunelor practici jurnalistice.

Decizie „Cu privire la examinarea demersului Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal”__

Consiliul de Presă constată că în acţiunile jurnaliştilor Centrului de Investigaţii Jurnalistice, vizate în decizia CNPDCP, nu există încălcări ale normelor deontologice sau ale bunelor practici jurnalistice.

Consiliul de Presă aduce la cunoştinţa Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal că accesarea diverselor categorii de date cu caracter personal face parte din activitatea curentă a jurnaliştilor de documentare a materialelor de presă şi de verificare a informaţiei. Acest instrument – accesarea autorizată a datelor – reprezintă un act intrinsec activităţii jurnalistice şi o dovadă de profesionalism şi de bună credinţă. Or, această acţiune este făcută în efortul de a afla adevărul şi, respectiv, a evita publicarea unor informaţii false sau eronate (practică conformă cu o serie de norme ale Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolele 2.16, 2.17, 2.18). Astfel, faptul că jurnaliştii accesează datele personale ale cuiva şi, ulterior, nu publică nici un material de presă, nu le poate fi incriminat, întrucât această acţiune poate fi un act de verificare a unei informaţii care, urmare a accesării bazei de date, nu se confirmă. În condiţiile articolului 2.18 din Codul Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, jurnalistul ignoră informaţia dacă, în urma verificării faptelor, aceasta se dovedeşte a fi falsă, manipulatoare sau irelevantă pentru tema abordată.

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării privind comentariile care instigă la ură la un articol publicat pe pagina de Facebook a portalului Agora.md”

 1. Consiliul de Presă ia act de răspunsul redacţiei Agora.md şi încetează examinarea autosesizării urmare a remedierii operative de către redacţie a problemei care a constituit obiectul autosesizării.

 

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Veaceslav Drăguţan împotriva portalului Kp.md”___

Consiliul de Presă constată că abordarea editorială din articolul „«Ты не жулик»: В Молдове преступники, отбывающие пожизненное наказание, требуют, чтобы их любили и уважали”, publicat de portalul Kp.md, încălcă principiile de toleranţă şi nediscriminare, stipulate în articolul 3.18 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova: Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exercițiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc.”.

Deoarece portalul Kp.md nu a luat în considerare deciziile şi recomandările anterioare ale Consiliului de Presă după examinarea plângerilor depuse de Veaceaslav Draguţan privind abordarea editorială discriminatorie a portalului Kp.md şi care instigă la ură în raport cu persoanele aflate în detenţie, Consiliul de Presă se adresează Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii cu solicitarea să evalueze dacă în articolele reclamate la Consiliul de Presă de Veaceaslav Draguţan, publicate de portalul Kp.md, există elemente de discriminare şi discurs de ură în raport cu persoanele aflate în detenţie, iar în cazul existenţei acestora – să aplice sancţiuni conform competenţelor.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării Consiliul Superior al Magistraturii în cazul unor afirmaţii ale portalului Deschide.md care o vizează pe judecătoarea CSJ Liliana Catan”

Consiliul de Presă constată că în articolele „Platon se pregăteşte de libertate. Pune presiuni şi „investeşte” milioane € în sistemul judecătoresc pentru eliberarea sa” şi „Eliberarea lui Platon a eşuat. Cererile avocaţilor, respinse de CSJ”, redacţia portalului Deschide.md a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ce ţin de verificarea informaţiei înainte de publicare, obligaţia jurnalistului de a pune la îndoială informaţia şi de a prezenta opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect, inclusiv: articolul 2.7 Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată”; articolul 2.9 Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea”.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării domnului Oleg Crudu, directorul IMSP SCM „Sfânta Treime” împotriva portalului Realitatea.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul „Scrisoarea care bulversează: „Oamenii mor nu de Covid, ci din cauza unui sistem medical putred”. Istoria unei familii din Chişinău”, redacţia portalului Realitatea.md a publicat o scrisoare fără a pune la îndoială informaţia descrisă în ea, nu a prezentat opiniile tuturor părţilor vizate în articol, iar reacţia spitalului a fost cerută doar după două ore de la publicarea articolului acuzator. Astfel, au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ce ţin de verificarea informaţiei înainte de publicare, obligaţia jurnalistului de a pune la îndoială informaţia şi de a prezenta opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect, inclusiv: articolul 2.7 Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată”; articolul 2.9 Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea”; articolul 2.16 Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice”; articolul 2.17 În cazul în care verificarea informației și a surselor este imposibilă, respectiva informație poate fi făcută publică numai dacă nepublicarea ei poate aduce prejudicii societății. În asemenea situație trebuie indicat faptul că informația nu este verificată”.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?