logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2021-10-18 15:47:29

  Decizie „Cu privire la memoriul săptămânalului „Gazeta de Chişinău” şi autosesizarea Consiliului de Presă în cazul conflictului de interese admis de jurnalista Natalia Morari”

  Examinând în şedinţa[1] din 30 septembrie 2021 memoriul săptămânalului „Gazeta de Chişinău”, semnat de doamnele Victoria Popa, directoare, și Rodica Mahu, redactor-șef, publicat la 8 septembrie 2021 pe pagina electronica GazetadeChisinau.md („Călătorie la capătul deontologiei”[2]), prin care Consiliului de Presă i se solicită „să ia, fără întârziere, atitudine publică în scandalul legat de cazul Natalia Morari/ TV8/ 7 aprilie 2009/ TV7/ Radio „Europa Liberă”/ și premiile acordate acesteia, precum și instituțiilor de presă pe care le reprezenta, de către organizații media naționale și internaționale”,

  autosesizându-se urmare a declarațiilor făcute pe pagina sa de Facebook de jurnalista Natalia Morari, prin care ea a recunoscut relația personală cu omul de afaceri Veaceslav Platon, urmărit penal și acuzat în spațiul public de implicare în scheme ilegale, care a fost invitat de câteva ori în emisiunea moderată de jurnalistă, inclusiv în perioada când era însărcinată cu copilul, al cărui tată biologic, din declarațiile Nataliei Morari, este Veaceslav Platon,

  luând act de numeroase apeluri în spațiul public, în care Consiliului de Presă i se cere să dea o apreciere deontologică acestei situații,

  acceptând abținerea de la examinarea acestui caz a doamnei Viorica Tătaru, membră a Consiliului de Presă,

  în lipsa autoarelor memoriului adresat Consiliului de Presă și a jurnalistei Natalia Morari, care au fost informate despre data şi ora desfăşurării sedinţei în regim online a Consiliului de Presă, li s-a transmis linkul de acces şi au fost invitate la şedinţă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

                          

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă regretă și condamnă comportamentul jurnalistei Natalia Morari, fostă fondatoare și realizatoare de emisiuni pe teme politice la postul de televiziune TV8 care, din informațiile pe care le deținem, nu a declarat public la timp/a ascuns faptul că are o relație personală cu o persoană publică, urmărită penal, continuând să o invite la emisiuni, aflându-se astfel într-un conflict de interese evident. Faptul că un jurnalist abordează/intervievează o sursă din postura de jurnalist/reprezentant al interesului public, având, în același timp, și interese personale legate de această sursă, reprezintă o încălcare gravă a normelor deontologice, expuse în preambulul și în capitolul 4 (Jurnalistul și conflictele de interese) ale Codului deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.
  2. Consiliul de Presă reiterează că încrederea publicului în mass-media și jurnaliști este o valoare supremă a profesiei, iar orice acțiune a unui jurnalist sau instituție de presă care poate ridica suspiciuni de lipsă de imparțialitate subminează încrederea atât în jurnalistul concret, cât și în breaslă în general.
  3. Consiliul de Presă tratează critic solicitarea de a retrage premiile acordate Nataliei Morari, întrucât nu i-a acordat acesteia nici un premiu. Singurul premiu pe care îl acordă Consiliul de Presă din Republica Moldova este Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică. Un astfel de premiu i-a fost oferit în anul 2019 postului de televiziune TV8, și nu vreunui jurnalist sau vreunei jurnaliste de la această instituție media. Astfel, având în vedere că Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică 2019 nu i-a fost acordat nominal Nataliei Morari, ci echipei postului TV8 care s-a disociat public de acțiunile Nataliei Morari, la care se referă prezenta decizie, Consiliul de Presă nu are motive să retragă premiul.
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 04 din 30 septembrie 2021

   

Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul difuzării la postul public de televiziune Moldova 1 a unei emisiuni din ciclul „24 Frontline”

Consiliul de Presă constată că în episodul 4 al emisiunii „24 Frontline” au fost încălcate unele prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind protecția drepturilor omului, inclusiv articolul 3.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate) și articolul 3.15 (Jurnalistul nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor și de necunoașterea de către acestea a drepturilor și libertăților lor, precum și nu le încurajează să recurgă la acțiuni umilitoare și care lezează demnitatea umană).

Consiliul de Presă recomandă postului public de televiziune Moldova 1 să verifice minuțios, sub toate aspectele, produsele partenerilor pe care le acceptă pentru difuzare în propria grilă de emisie, inclusiv în ce privește conformitatea cu normele Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă le recomandă autorilor emisiunilor din ciclul „24 Frontline” să asigure respectarea drepturilor protagoniștilor filmărilor, inclusiv dreptul la demnitate al persoanelor filmate în situații cu conotație negativ

Decizie „Cu privire la plângerea doamnei Zinaida Tcaci împotriva portalului Sputnik.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul „Это было в Молдове: захват заложников, угрозы детям и убитые полицейские” (19 mai 2021, cu completările din 20 mai 2021), portalul Sputnik Moldova și jurnalista Crina Balea au încălcat prevederile articolului 2.9 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea).

Consiliul de Presă constată că prin modul de expunere a faptelor jurnalista Crina Balea a tratat fără acuratețe unele detalii relevante, ceea ce contravine articolului 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie „Cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind cazurile de presupus abuz de calitatea de jurnalist”

Consiliul de Presă reamintește că principiile generale ale Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova stabilesc (articolul 1.1) că „Jurnalistul este persoana fizică, angajată sau neangajată într-o instituție mass-media, care se ocupă cu regularitate de una sau mai multe activități, precum: colectarea informației de interes public din orice sursă relevantă, redactarea și editarea acesteia sub orice formă - text, fotografie, înregistrare video și/sau audio, desen, grafică etc., cu scopul diseminării publice prin intermediul mass-media”.

Consiliul de Presă atrage atenția postului de televiziune Accent TV că acordarea de documente care validează o persoana ca jurnalist/reporter, în condițiile în care această persoană nu are pregătirea necesară și nu corespunde descrierii jurnalistului, reprezintă o încălcare a Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și subminează încrederea în mass-media, discreditează profesia, iar comunicările/informațiile transmise și publicate de astfel de persoane trebuie tratate cu maximă prudență, întrucât pot implica riscuri de dezinformare.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?