logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2021-12-31 20:34:27

  Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune Publika TV şi a portalului Știri.md”

  Examinând în şedința[1] din 23 decembrie 2021 sesizarea, semnată de doamna Daniela Sîmboteanu, președinta Asociației „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”, în care se solicită examinarea „modalității de prezentare a cazului a două fetițe suspecte victime ale acțiunilor abuzive, inclusiv sexuale, și neglijență din partea tatălui, în cadrul buletinului de știri de la postul Publika TV din data de 14.12.2012, cu titlul „Caz ieșit din comun în Capitală. Două fete şi bunica lor, de negăsit. Tatăl lor şi bunica nu știu cum să le împartă” (citat din sesizarea depusă la Consiliul de Presă). Reclamanta afirmă că reportajul a fost realizat cu grave încălcări ale drepturilor copiilor și imixtiune în viața privată, circumstanțe care expun fetele unor riscuri și care pot conduce la revictimizarea acestora în contextul în care ele se pot autoidentifica sau pot fi identificate de colegi. În particular, au fost făcute publice date cu caracter personal ale fetelor aflate în situație de vulnerabilitate – au fost oferite detalii specifice (imagini/foto, nume, prenume, vârsta, inclusiv date despre membrii și istoricul familiei, adresa de domiciliu a bunicii), date după care identitatea copiilor poate fi recunoscută. Reportajul a fost preluat de portalul Știri.md cu titlul „Caz ieșit din comun în Capitală: Două fete şi bunica lor, de negăsit”,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis notificări privind acest caz postului de televiziune Publika TV și portalului Știri.md, care însă nu au răspuns la notificare,

  constatând că materialul reclamat a fost retras de pe portalul Publika.md după transmiterea notificării Consiliului de Presă,  

  examinând articolul „Caz ieșit din comun în Capitală: Două fete şi bunica lor, de negăsit”[2], preluat de portalul Știri.md de pe portalul Publika.md,

  în lipsa reprezentanților redacțiilor reclamate, care au fost invitați și le-a fost transmis linkul de conexiune la ședința Consiliului de Presă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

                          

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Publika TV și portalul Știri.md a prevederilor deontologice de protecție a persoanelor în situații vulnerabile și de protecție a drepturilor copiilor (art. 3.13: Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităților, infracțiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale. Fac excepție cazurile în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. Jurnalistul va întreprinde toate măsurile pentru a reduce eventualele efecte negative asupra acestor persoane; art. 3.16: Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora; art. 3.17: Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor);
  2. Consiliul de Presă ia act de retragerea reportajului reclamat de pe portalul Publika.md și recomandă redacției portalului Știri.md să procedeze la fel.
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 06 din 23 decembrie 2021

   

Decizie „Cu privire la plângerea redacției „Ziarul Nostru” împotriva Agro TV Moldova"

Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Agro TV Moldova respectarea cu strictețe, pe toate platformele sale mediatice, a normelor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care reglementează clar modul de preluare a continutului editorial (art. 2.12: Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor).

Consiliul de Presă solicită redacției postului de televiziune Agro TV Moldova să-și instruiască toți angajații și stagiarii în privința respectării tuturor obligațiilor deontologice ale jurnalistului.

Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul publicării unor imagini video cu încălcarea dreptului la demnitate umană de către Unica.md, Echipa.md şi NTV Moldova”

Consiliul de Presă ia act de faptul că portalul Unica.md a retras materialul reclamat de pe site, în conformitate cu prevederile deontologice despre corectarea erorilor.

Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Echipa.md și de către postul de televiziune NTV Moldova a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care obligă jurnaliștii să respecte dreptul la demnitate umană, inclusiv al persoanelor decedate, și reglementează condițiile de publicare a detaliilor morbide (art. 3.1: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate; art. 3.5: Jurnalistul nu furnizează publicului detalii morbide ale crimelor, accidentelor și catastrofelor naturale sau detalii privind tehnicile suicidale. Aceleași reguli se aplică și materialelor vizuale (fotografii, materiale video)).

Consiliul de Presă recomandă portalului Echipa.md să elimine de pe platformele sale imaginile care încalcă dreptul la demnitate umană și prezintă detalii morbide, sau cel puțin să le blureze.

Consiliul de Presă sesizează Consiliul Audiovizualului privind difuzarea de către postul de televiziune NTV Moldova a imaginilor video care încalcă dreptul la demnitate umană al victimelor accidentului rutier din Fălești.

Consiliul de Presă va transmite un demers către Inspectoratul General pentru Situații Excepționale și Ministerul Afacerilor Interne, în care va atrage atenția să nu furnizeze presei imaginii video cu detalii morbide de la accidente, crime, dezastre naturale etc.

Decizie „Cu privire la plângerea jurnalistei Ludmila Barbă împotriva jurnalistei Mariana Rață”

Respectând și recunoscând dreptul la libera exprimare a opiniilor de către toți oamenii, inclusiv colaboratorii instituțiilor mass-media, Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliștii să-și exprime opiniile strict pe bază factologică și să evite generalizările, inclusiv în raport cu colegii de breaslă de la alte instituții media, manifestând astfel un comportament etic și colegial.

Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

Decizie „Cu privire la plângerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră împotriva Omg.md, Kp.md, Eho.md şi Today.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul „Глава Пограничной полиции тайно выехал в Украину на служебном автомобиле - Источник”, publicat de portalul Omg.md și preluat de portalurile Kp.md, Eho.md şi Today.md, sunt lansate acuzații grave la adresa conducerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova (pretinsă deplasare secretă în Ucraina, exercitarea unor influențe la urmărirea penală a unui ofițer din Ucraina), însă nu au fost prezentate probe că informația a fost verificată și că au fost făcute demersuri pentru a afla opinia reprezentanților Poliției de Frontieră. În acest caz, fiind vorba de acuzații grave, jurnaliștii erau obligați să trateze informațiile cu deosebită acuratețe, să le verifice corespunzător, inclusiv din surse oficiale, și să prezinte obligatoriu poziția părții vizate.

Consiliul de Presă constată că portalul Omg.md care a publicat articolul „Глава Пограничной полиции тайно выехал в Украину на служебном автомобиле - Источник”, și portalurile Kp.md, Eho.md şi Today.md, care l-au preluat, au încălcat prevederile articolelor 2.9, 2.16 și 2.17 din Codul deontologic al jurnalistului din R. Moldova (art. 2.9: Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea; art. 2.16: Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice; art. 2.17: În cazul în care verificarea informației și a surselor este imposibilă, respectiva informație poate fi făcută publică numai dacă nepublicarea ei poate aduce prejudicii societății. În asemenea situație trebuie indicat faptul că informația nu este verificată).

Decizie „Cu privire la plângerea domnului Titus Sărăteanu împotriva portalului Nordnews.md”

Consiliul de Presă reamintește că jurnalistul are obligația deontologică să colecteze informația în mod etic, fără a se substitui sau a-și atribui competențele altor instituții, fără a abuza de statutul său social și fără a exercita presiuni asupra surselor în colectarea informației. 

Consiliul de Presă constată că, în realizarea și difuzarea reportajului „VIDEO| Beția strică primăria din Pelinia. Cum Titus Sărăteanu a fugit de polițiști și jurnaliști”, portalul Nordnews.md și jurnalistul Dumitru Pelin au încălcat prevederile articolului 2.1 din Codul deontologic al jurnalistului din R. Moldova (art. 2.1: Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal. În colectarea informației de interes public jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale și drepturile persoanelor vizate în produsele sale mediatice există un echilibru rezonabil).

Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?