logo
Mecanisme

Ce este un Consiliu de Presă

Consiliul de presă este un mecanism de autoreglementare a mass-media care urmăreşte ca instituțiile mass-media și jurnaliștii/jurnalistele să respecte un set de valori (norme etice) universal acceptate.

Responsabilitatea de bază a Consiliului de presă este medierea şi soluţionarea amiabilă în termeni reduşi (timp de două-trei luni) a conflictelor dintre consumatorii de produse media şi instituțiile mass-media și/sau jurnaliști sau jurnaliste. În acest mod, consiliul contribuie la calitatea informaţiei primite de către public, demonstrând că jurnaliştii sunt responsabili şi nu există necesitatea unei reglementări a mass-media de către stat. La fel, Consiliul de presă apără şi promovează libertatea presei, face advocacy pentru modificarea legilor în domeniul presei, realizează cercetări, sondaje de opinie etc. tematice în domeniu media, promovează pe diferite căi responsabilizarea mass-media. În unele țări, Consiliul de presă funcţionează în baza unui cod de conduită aprobat de organizaţiile mass-media şi cele ale jurnaliştilor, iar membrii săi sunt în egală măsură reprezentanţii publicului şi ai jurnaliștilor.

Unde există Consilii de presă?

Primul Consiliu de presă ca mecanism independent de autoreglementare a fost creat în 1916 în Suedia. După războiul doi mondial şi în Finlanda, Germania, Irlanda, Norvegia, Țările de Jos şi alte ţări vest-europene au fost constituite consilii de presă. După destrămarea Uniunii Sovietice şi a fostului lagăr socialist, consilii de presă au apărut în Estonia, Cehia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Armenia etc.

În cele mai multe ţări, consiliile de presă au reuşit să protejeze cu succes mass-media de reglementarea prin lege şi să sporească credibilitatea mass-media.

La ce serveşte un Consiliu de presă?

Consiliul de presă are ca scop sporirea credibilităţii şi încrederii cititorilor în mijloacele de informare în masă și în jurnaliști/jurnaliste; prevenirea imixtiunii din partea statului şi autorităţilor publice în activitatea mass-media; îmbunătăţirea standardelor de calitate pe piaţa media; reducerea numărului dosarelor civile (de apărare a onoarei şi demnităţii) împotriva jurnaliştilor.

Cum funcționează un Consiliu de presă?

Consiliul de presă recepționează plângeri (reclamații, sesizări) din partea consumatorilor de media care consideră că materialul publicat încalcă standardele jurnalistice. Audiind părțile, Consiliul de presă încearcă să identifice și să medieze soluții de compromis, acceptabile atât pentru instituțiia media reclamată, cât și pentru consumatorul de produse media, cum ar fi: retragerea plângerii, publicarea unor erate, oferirea dreptului la replică etc. Dacă părțile nu ajung la un comprimis, Consiliul de presă examinează plângerea și publică o decizie. Consiliul de presă nu poate impune sancțiuni financiare, iar cea mai des întâlnită sancțiune este oprobriul public.

În unele cazuri, Consiliul de presă se poate autosesiza, dacă consideră că au fost încălcate drepturile unor grupuri dezavantajate.