logo
noutăți

Sortare dupa data

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?

Ultima stire

  • 2024-05-27 13:08:18

    A fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului de Experți care va examina plângerile privind încălcarea Codului deontologic al jurnalistului

    Comisia de selectare[1] informează despre rezultatele examinării dosarelor depuse la concursul deschis de selectare a membrilor Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările referitoare la încălcarea Codului deontologic al jurnalistului. Astfel, în componența Consiliului de Experți și Experte pentru următorii doi ani (mai 2024 – aprilie 2026) au fost aleşi: - reprezentanți ai mediului jurnalistic – Viorica Zaharia, propusă de Asociația Presei Independente (API), Valeria Batereanu, propusă de redacția portalului Diez.md, Mariana Colun, propusă de Asociația Media-Guard, Sergiu Niculiță, propus de Asociația Media Alternativa, Olga Stăvilă, propusă de Centrul de Investigații Jurnalistice. - reprezentanți ai consumatorilor de produse mass-media – Natalia Porubin, propusă de un grup de 10 consumatori de produse media, Ludmila Andronic, propusă de Asociația Investitorilor Străini (FIA), Daniel Goinic, propus de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Irina Gușan, propusă de Centrul de Informare și Documentare privind  Drepturile Copilului.  Prima şedinţa a Consiliului de Experți și Experte în componență nouă va avea loc în perioada 10-12 iunie 2024.        Consiliul de Presă din Republica Moldova este structura națională de autoreglementare jurnalistică, creată pentru sporirea responsabilității mass-media din Republica Moldova față de public, promovarea jurnalismului de calitate și a...

Absolvenții Facultății de Jurnalism de la USM și-au asumat să respecte Codul Deontologic al Jurnalistului

Peste 70 de absolvenți de licență (specialitatea Jurnalism şi procese mediatice) și masterat (specialitatea Producție video și media promoting) au semnat astăzi, 1 iulie 2024 angajamentul de a respecta Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în cadrul ceremoniei oficiale de înmânare a diplomelor de absolvire, care a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova. 

După înmânarea diplomelor, rând pe rând absolvenții au semnat nominal declarația prin care își asumă respectarea Codului și a deontologiei profesionale.

VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI CARE EXAMINEAZĂ ÎNCĂLCĂRILE CODULUI DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

Luni, 17 iunie 2024, la prima ședință a noii componențe a Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în funcția de președintă a Consiliului a fost realeasă doamna Viorica Zaharia.

Viorica Zaharia este jurnalistă și expertă media, are masterat în jurnalism și științe ale comunicării. A fost angajată la diferite instituții de presă (PRO TV Chișinău, Centrul de Investigații Jurnalistice, Radio Europa Liberă, agenția de știri „Flux”), a fost lectoră la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM, este redactoare a portalului Moldovacurata.md. Din 2016, V. Zaharia este membră a Consiliului de Experți și Experte și a deținut până acum trei mandate de președintă a Consiliului.

Luni, 17 iunie 2024, va avea loc ședința Consiliului de Experți și Experte

Luni, 17 iunie 2024, cu începere de la ora 16.00, va avea loc prima şedinţă a noii componențe a Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.

Agenda şedinţei:   

1. Cuvânt de salut din partea Comisiei de selectare.

2. Prezentarea Regulamentului de activitate. Drepturile și responsabilitățile membrilor.

3. Alegerea președintelui/președintei Consiliului de Experți și Experte.

4. Cu privire la admisibilitatea plângerilor depuse la Consiliul de Presă în perioada anterioară.

5. Diverse.

 

Ședințele Consiliului sunt publice.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului de Presă (mun. Chișinău, str. București 41/5).

TERMEN EXTINS: CONCURS DESCHIS DE SELECTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE PENTRU PERIOADA MAI 2024 - APRILIE 2026

Atenție: termenul de depunere a dosarelor a fost extins până la 7 mai 2024!

Consiliul de Presă din Republica Moldova anunţă concursul deschis de selectare a membrilor Consiliului de experți și experte pentru perioada mai 2024 - aprilie 2026. La concurs pot participa candidaţi recomandaţi de mediul jurnalistic şi de consumatorii de produse mass-media.

Din componenţa Consiliului de experți și experte fac parte nouă persoane, inclusiv cinci reprezentanți ai mediului jurnalistic și patru reprezentanți ai consumatorilor de produse mass-media. Membrii Consiliului sunt selectați de o comisie specială pentru un mandat de doi ani și activează pe baze de voluntariat. Regulamentul de selectare a Consiliului de experți și experte este publicat pe pagina web a Consiliului de Presă.

JOI, 28 MARTIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

Joi, 28 martie 2024, cu începere de la ora 16.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova.

Agenda şedinţei: 

1. Cu privire la sesizările Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și adresarea Centrului Internațional „La Strada” în cazul publicării unui interviu pe canalul de Youtube al jurnalistului Adrian Prodan.

2. Cu privire la plângerea domnului Ion Ceban împotriva posturilor de televiziune TV8 și Jurnal TV.

3. Cu privire la plângerea doamnei Eugenia Ciutac împotriva jurnalistului Dorin Galben.

4. Diverse.

Ședința Consiliului de Presă va avea loc în format mixt, cu prezența părților și a altor persoane în regim online. Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul la adresa electronică consiliuldepresa@gmail.com.