logo
Decizie ”Cu privire la autosesizarea Consiliului de Presă în cazul unor înregistrări video, publicate de portalurile Echipa.md şi Mamaplus.md”
2021-06-21 11:24:45

Examinând în şedinţa[1] din 28 mai 2021 autosesizarea Consiliui de Presă în cazul publicării unor secvențe video cu un minor într-o situație cu conotație negativă, fără ca identitatea acestuia să fie protejată suficient, de către portalul Echipa.md în materialele „/VIDEO/ Imagini ce lasă fără cuvinte: Un copil, filmat cum fumează și înjură”[2], „/VIDEO/ Din nou, același erou”[3] și portalul Mamaplus.md în materialul „Copil din Chișinău, filmat cum fumează și înjură într-o stație din centrul orașului”[4],

constatând că redacţia portalului Echipa.md a fost notificată de Secretariatul Consiliului de Presă, însă nu a răspuns la notificare până la data desfăşurării şedinţei,

analizând răspunsul redacției portalului Mamaplus.md la notificarea transmisă de Secretariatul Consiliului de Presă, semnat de doamna Iulia Șadrina, managerul proiectului, în care Consiliul de Presă este informat că a fost efectuată o investigație internă și s-a stabilit că atât conținutul articolului, cât și secvențele video au fost preluate de pe Echipa.md, iar colaboratorul care a publicat materialul a luat o decizie editorială greșită. Prin urmare, „a fost luată decizia de a șterge articolul sus-menționat de pe site-ul www.mamaplus.md, pe motiv că încalcă drepturile minorului din acest material video și prevederile art. 3.16 și 3.17 ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova” (citat din răspunsul Mamaplus.md),

analizând știrile „/VIDEO/ Imagini ce lasă fără cuvinte: Un copil, filmat cum fumează și înjură” și „/VIDEO/ Din nou, același erou”, publicate de portalul Echipa.md,

în lipsa reprezentanților redacțiilor reclamate care au fost informați despre data şi ora desfăşurării sedinţei în regim online a Consiliului de Presă, li s-a transmis linkul de acces şi au fost invitați la şedinţă,

având în vedere faptul că Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației[5] interzice prezentarea, în materialele media, a fotografiilor sau materialelor video despre copii în contextul unor fenomene sociale negative, ceea ce permite identificarea copiilor, și a informației care jignește demnitatea copilului identificat și/sau lezează interesele sale superioare,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[6] care obligă jurnaliștii să protejeze, în materialele lor, identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă, şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[7],

                        

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă ia act de faptul că portalul Mamaplus.md, în urma notificării Consiliului de Presă, a recunoscut că a fost comisă o greșeală și a exclus știrea de pe site.
  2. Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Echipa.md a unor prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora) și articolul 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor).
  3. Consiliul de Presă recomandă portalului Echipa.md să trateze cu deosebită acuratețe imaginile și orice alte informații referitoare la copii, preluate de la utilizatori, și să țină cont de prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și de ghidurile de bune practici referitoare la reflectarea subiectelor despre copii[8],[9],[10].
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 03 din 28 mai 2021


[1] Ședința Consiliului de Presă a avut loc în regim online, în legătură cu pandemia de COVID-19

[8] Ghid de Stil cu norme etice pentru jurnaliști: https://consiliuldepresa.md/upload/ghid_final.pdf

[9] UNICEF: Ghid de bune practici privind relatările cu și despre copii: https://consiliuldepresa.md/upload/GHID-UNICEF_DESPRE-COPII_ONLINE_13IUNIE.pdf

[10] Cum protejăm imaginea copiilor în subiectele jurnalistice cu conotație negativă: https://consiliuldepresa.md/upload/05-indrumar-Viorica-Zaharia.pdf

Inapoi

Noutăți recente

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?