logo

noutăţi

 • Redacțiile ar trebui să manifeste maximă prudență la moderarea comentariilor de pe online pentru a preveni discursul de ură, discriminarea și promovarea războiului

  Consiliul de Presă constată cu îngrijorare că în ultimele luni prin intermediul comentariilor de pe paginile oficiale ale unor instituții de presă de pe rețelele de socializare au fost distribuite mesaje care incită la discriminare, discurs de ură, injurii și care promovează războiul.

  Reiterând rolul mass-mediei în consolidarea democrației participative și în promovarea interesului public, Consiliul de Presă îndeamnă redacțiile să manifeste maximă prudență și să nu permită ca paginile de pe rețelele de socializare să devină tribune pentru discurs de ură, discriminare sau de promovare a războiului.

 • JOI, 21 APRILIE 2022, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  Joi, 21 aprilie 2022, cu începere de la ora 16.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova.

  Agenda şedinţei:   

  1. Cu privire la autosesizarea în cazul emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, de la postul de televiziune TV6.

  2. Cu privire la autosesizarea în cazul comentariilor la un articol publicat pe pagina de Facebook a postului de televiziune N4.

  3. Diverse.

  Ședința Consiliului de Presă va avea loc la sediul Secretariatului Consiliului (mun. Chișinău, str. București 41/5). Părțile vizate sunt invitate să se conecteze online, link de conexiune AICI.

 • VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI DE PRESĂ DIN R. MOLDOVA

  La prima şedinţă a noii componenţe a Consiliului de Presă din Republica Moldova, care a avut loc miercuri, 23 martie a.c., în funcţia de preşedintă a Consiliului de Presă a fost realeasă doamna Viorica Zaharia.

  Viorica Zaharia este jurnalistă şi expertă media, masteră în jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, a fost angajată anterior la diferite instituţii de presă (PRO TV Chişinău, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Radio Europa Liberă, agenţia de ştiri „Flux”), este redactoră a portalului Moldovacurata.md. Din 2016. V. Zaharia este membră a Consiliului de Presă şi a deţinut până acum două mandate de preşedintă a Consiliului.

 • Redacțiile ar trebui să manifeste maximă prudență la moderarea comentariilor de pe online pentru a preveni discursul de ură, discriminarea și promovarea războiului

  citeşte mai mult
 • JOI, 21 APRILIE 2022, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeşte mai mult
 • VIORICA ZAHARIA A FOST REALEASĂ ÎN FUNCȚIA DE PREŞEDINTĂ A CONSILIULUI DE PRESĂ DIN R. MOLDOVA

  citeşte mai mult

Decizii

 • Decizie „Cu privire la plângerea domnului Igor Burduja împotriva site-ului Drochia.report şi a domnului Radu Druţă”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune Publika TV şi a portalului Știri.md”

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la plângerea redacției „Ziarul Nostru” împotriva Agro TV Moldova"

  citeşte mai mult
 • Decizie „Cu privire la plângerea domnului Igor Burduja împotriva site-ului Drochia.report şi a domnului Radu Druţă”

  Consiliul de Presă constată că în articolul „Popa Igor Mincinosul din Chetrosu – socialist cu „pogoane” KGB”, publicat la 25 ianuarie 2022 pe site-ul Drochia.report, informația nu a fost colectată, prelucrată și prezentată în mod etic, afirmațiile critice nu sunt probate, opiniile sunt prezentate ca fapte, textul este dezechilibrat, conține calificative și elemente de limbaj jignitor și defăimător în raport cu protagonistul.

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către site-ul Drochia.report și autorul Radu Druţă a normelor deontologice elementare și a prevederilor mai multor articole din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv: art. 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), art. 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice), art. 2.19 (Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte), art. 2.20 (Jurnalistul își exprimă opiniile pe o bază faptică pornind de la informații pe care, cu bună credință, le consideră adevărate și care, la necesitate, pot fi verificate), art. 2.22 (Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date).

 • Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune Publika TV şi a portalului Știri.md”

  Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune Publika TV și portalul Știri.md a prevederilor deontologice de protecție a persoanelor în situații vulnerabile și de protecție a drepturilor copiilor (art. 3.13: Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităților, infracțiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale. Fac excepție cazurile în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. Jurnalistul va întreprinde toate măsurile pentru a reduce eventualele efecte negative asupra acestor persoane; art. 3.16: Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora; art. 3.17: Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor);

  Consiliul de Presă ia act de retragerea reportajului reclamat de pe portalul Publika.md și recomandă redacției portalului Știri.md să procedeze la fel.

 • Decizie „Cu privire la plângerea redacției „Ziarul Nostru” împotriva Agro TV Moldova"

  Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Agro TV Moldova respectarea cu strictețe, pe toate platformele sale mediatice, a normelor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care reglementează clar modul de preluare a continutului editorial (art. 2.12: Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor).

  Consiliul de Presă solicită redacției postului de televiziune Agro TV Moldova să-și instruiască toți angajații și stagiarii în privința respectării tuturor obligațiilor deontologice ale jurnalistului.

 • Redacțiile ar trebui să manifeste maximă prudență la moderarea comentariilor de pe online pentru a preveni discursul de ură, discriminarea și promovarea războiului

  citeşte mai mult
 • Recomandări pentru jurnaliști/e și redacțiile instituțiilor mass-media privind conduita pe rețelele sociale

  citeşte mai mult