logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2021-10-18 15:47:29

  Decizie „Cu privire la memoriul săptămânalului „Gazeta de Chişinău” şi autosesizarea Consiliului de Presă în cazul conflictului de interese admis de jurnalista Natalia Morari”

  Examinând în şedinţa[1] din 30 septembrie 2021 memoriul săptămânalului „Gazeta de Chişinău”, semnat de doamnele Victoria Popa, directoare, și Rodica Mahu, redactor-șef, publicat la 8 septembrie 2021 pe pagina electronica GazetadeChisinau.md („Călătorie la capătul deontologiei”[2]), prin care Consiliului de Presă i se solicită „să ia, fără întârziere, atitudine publică în scandalul legat de cazul Natalia Morari/ TV8/ 7 aprilie 2009/ TV7/ Radio „Europa Liberă”/ și premiile acordate acesteia, precum și instituțiilor de presă pe care le reprezenta, de către organizații media naționale și internaționale”,

  autosesizându-se urmare a declarațiilor făcute pe pagina sa de Facebook de jurnalista Natalia Morari, prin care ea a recunoscut relația personală cu omul de afaceri Veaceslav Platon, urmărit penal și acuzat în spațiul public de implicare în scheme ilegale, care a fost invitat de câteva ori în emisiunea moderată de jurnalistă, inclusiv în perioada când era însărcinată cu copilul, al cărui tată biologic, din declarațiile Nataliei Morari, este Veaceslav Platon,

  luând act de numeroase apeluri în spațiul public, în care Consiliului de Presă i se cere să dea o apreciere deontologică acestei situații,

  acceptând abținerea de la examinarea acestui caz a doamnei Viorica Tătaru, membră a Consiliului de Presă,

  în lipsa autoarelor memoriului adresat Consiliului de Presă și a jurnalistei Natalia Morari, care au fost informate despre data şi ora desfăşurării sedinţei în regim online a Consiliului de Presă, li s-a transmis linkul de acces şi au fost invitate la şedinţă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],

                          

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă regretă și condamnă comportamentul jurnalistei Natalia Morari, fostă fondatoare și realizatoare de emisiuni pe teme politice la postul de televiziune TV8 care, din informațiile pe care le deținem, nu a declarat public la timp/a ascuns faptul că are o relație personală cu o persoană publică, urmărită penal, continuând să o invite la emisiuni, aflându-se astfel într-un conflict de interese evident. Faptul că un jurnalist abordează/intervievează o sursă din postura de jurnalist/reprezentant al interesului public, având, în același timp, și interese personale legate de această sursă, reprezintă o încălcare gravă a normelor deontologice, expuse în preambulul și în capitolul 4 (Jurnalistul și conflictele de interese) ale Codului deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.
  2. Consiliul de Presă reiterează că încrederea publicului în mass-media și jurnaliști este o valoare supremă a profesiei, iar orice acțiune a unui jurnalist sau instituție de presă care poate ridica suspiciuni de lipsă de imparțialitate subminează încrederea atât în jurnalistul concret, cât și în breaslă în general.
  3. Consiliul de Presă tratează critic solicitarea de a retrage premiile acordate Nataliei Morari, întrucât nu i-a acordat acesteia nici un premiu. Singurul premiu pe care îl acordă Consiliul de Presă din Republica Moldova este Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică. Un astfel de premiu i-a fost oferit în anul 2019 postului de televiziune TV8, și nu vreunui jurnalist sau vreunei jurnaliste de la această instituție media. Astfel, având în vedere că Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică 2019 nu i-a fost acordat nominal Nataliei Morari, ci echipei postului TV8 care s-a disociat public de acțiunile Nataliei Morari, la care se referă prezenta decizie, Consiliul de Presă nu are motive să retragă premiul.
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 04 din 30 septembrie 2021

   

Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul difuzării la postul public de televiziune Moldova 1 a unei emisiuni din ciclul „24 Frontline”

Consiliul de Presă constată că în episodul 4 al emisiunii „24 Frontline” au fost încălcate unele prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind protecția drepturilor omului, inclusiv articolul 3.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate) și articolul 3.15 (Jurnalistul nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor și de necunoașterea de către acestea a drepturilor și libertăților lor, precum și nu le încurajează să recurgă la acțiuni umilitoare și care lezează demnitatea umană).

Consiliul de Presă recomandă postului public de televiziune Moldova 1 să verifice minuțios, sub toate aspectele, produsele partenerilor pe care le acceptă pentru difuzare în propria grilă de emisie, inclusiv în ce privește conformitatea cu normele Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă le recomandă autorilor emisiunilor din ciclul „24 Frontline” să asigure respectarea drepturilor protagoniștilor filmărilor, inclusiv dreptul la demnitate al persoanelor filmate în situații cu conotație negativ

Decizie „Cu privire la plângerea doamnei Zinaida Tcaci împotriva portalului Sputnik.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul „Это было в Молдове: захват заложников, угрозы детям и убитые полицейские” (19 mai 2021, cu completările din 20 mai 2021), portalul Sputnik Moldova și jurnalista Crina Balea au încălcat prevederile articolului 2.9 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea).

Consiliul de Presă constată că prin modul de expunere a faptelor jurnalista Crina Balea a tratat fără acuratețe unele detalii relevante, ceea ce contravine articolului 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie „Cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind cazurile de presupus abuz de calitatea de jurnalist”

Consiliul de Presă reamintește că principiile generale ale Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova stabilesc (articolul 1.1) că „Jurnalistul este persoana fizică, angajată sau neangajată într-o instituție mass-media, care se ocupă cu regularitate de una sau mai multe activități, precum: colectarea informației de interes public din orice sursă relevantă, redactarea și editarea acesteia sub orice formă - text, fotografie, înregistrare video și/sau audio, desen, grafică etc., cu scopul diseminării publice prin intermediul mass-media”.

Consiliul de Presă atrage atenția postului de televiziune Accent TV că acordarea de documente care validează o persoana ca jurnalist/reporter, în condițiile în care această persoană nu are pregătirea necesară și nu corespunde descrierii jurnalistului, reprezintă o încălcare a Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și subminează încrederea în mass-media, discreditează profesia, iar comunicările/informațiile transmise și publicate de astfel de persoane trebuie tratate cu maximă prudență, întrucât pot implica riscuri de dezinformare.

Decizie „Cu privire la autosesizarea în cazul unui articol publicat de portalul Kp.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul «Что известно об умершей 13-летней школьнице, которую нашли в одном нижнем белье без сознания в парке Кишинева: "Трудный" подросток, секс, наркотики, отец в Италии», jurnalistul Leonid Reabkov  și redacția portalului Kp.md au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care obligă jurnaliștii să protejeze drepturile omului, să respecte dreptul la viață privată și la demnitate, și să nu admită discriminare sau intoleranță. Astfel, au fost încălcate articolele 3.1, 3.2, 3.18 și 3.19 ale Codului deontologic al jurnalistului (art. 3.1: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate; art. 3.2: Imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes public; art. 3.18: Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exercițiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc. ; art. 3.19: Jurnalistul menționează apartenența etnică, opiniile politice, convingerile religioase, orientarea sexuală și alt gen de informații sensibile ale unei persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial).

Decizie „Cu privire la sesizarea doamnei Olga Mereanu în cazul unui articol publicat de portalul Newsmaker.md”

Consiliul de Presă constată lipsa încălcărilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul «В Бельцах на улице обнаружили мертвыми двух девушек. Полиция обнаружила прощальные записки», publicat la 20 iulie 2021 de portalul Newsmaker.md. Astfel, în relatarea despre posibilul suicid a două tinere, dintre care una este minoră, jurnaliștii nu le-a dezvăluit identitatea. De asemenea, articolul nu conține detalii din viața privată a persoanelor, care le-ar putea afecta demnitatea. Deși au informat că poliția a găsit un bilet de adio, conținutul lui, de asemenea, nu a fost divulgat de catre jurnaliști. Consiliul de Presă salută și încurajează practicile aplicate de portalul Newsmaker.md în acest articol, și anume: publicarea linkului către un material în care un psiholog dă sfaturi anti-suicid și publicarea numărului de telefon al liniei verzi anti-suicid. Aceste practici sunt recomandate de specialiști în mediatizarea cazurilor de suicid.

Decizie „Cu privire la plângerea domnului Pavel Bujac împotriva postului de televiziune Studio-L”

Întrucât în materialul video difuzat de postul de televiziune Studio-L au fost expuse multiple fapte și acuzații la adresa unei persoane concrete, jurnaliștii erau obligați să găsească persoana vizată și să-i ia o reacție, conform prevederilor art. 2.9 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea”). Având în vedere că jurnaliștii nu au reușit să ia legătura cu domnul Pavel Bujac, vizat în material, Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune Studio-L să-i asigure acestuia dreptul la replică, conform prevederilor articolelor 2.33 și 2.34 ale Codului deontologic al jurnalistului (art. 2.33: Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informația inexactă sau să infirme informația. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzații împotriva unei terțe părți și este formulată în termeni decenți; art. 2.34: Replica se publică în cel mai scurt timp și în condiții similare cu cele ale publicării produsului jurnalistic la care se referă). 

Decizie ”Cu privire la plângerea la plângerea portalului Zonadesecuritate.md împotriva postului TV10/10tv.md”

Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul 10TV și portalul 10tv.md a prevederilor articolului 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor).

Consiliul de Presă constată că, prin preluarea neautorizată a unor imagini și utilizarea acestora în materiale jurnalistice care distorsionează sensul și contextul prezentat de deținătorul de drepturi asupra imaginilor, postul 10TV și portalul 10tv.md au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind colectarea și tratamentul informației, articolul 2.1 (Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal).

Decizie ”Cu privire la autosesizarea Consiliului de Presă în cazul unor înregistrări video, publicate de portalurile Echipa.md şi Mamaplus.md”

Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Echipa.md a unor prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora) și articolul 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor).

Decizie ”Cu privire la reclamaţia Coaliției Naționale „Viaţa fără violenţă în familie” împotriva Jurnal.md”

Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Jurnal.md a prevederilor articolului 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre crime, dezastre naturale, accidente și alte cazuri similare în care cineva suferă prejudicii de orice gen, asigurându-se de fiecare dată că publicarea unei atare informații nu va provoca noi suferințe celor prejudiciați sau nevinovați de cele întâmplate).

Consiliul de Presă constată că alte surse media care au transmis informația despre acest caz, bazându-se doar pe declarația ofițerului de presă a Inspectoratului de Poliție Hâncești, prin care s-a indus ideea că adolescenta a provocat comiterea violului deoarece a consumat băuturi alcoolice împreună cu agresorul, la fel au încălcat normele deontologice privind reflectarea situațiilor cu conotație negativă care implică copii și cele privind victimele abuzurilo

Decizie ”Cu privire la plângerea portalului Punctul.md împotriva portalului Sinteza.org”

Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Sinteza.org a prevederilor articolului 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor). La momentul examinării cazului de către Consiliul de Presă, drept sursă a știrii Sinteza.org „Reacția SPPS, după ce Sîrbu a depus o plîngere la Procuratura Generală” era indciat portalul Noi.md care, la rândul său, a indicat că a preluat știrea de pe Punctul.md. Consiliul de Presă reamintește că, în cazurile de preluare a unei știri dintr-o sursă media care, la rândul ei, a preluat-o din altă sursă, pentru maximă corectitudine trebuie indicate ambele surse de preluare. În cazul știrii Sinteza.org „Maria Ciobanu: Igor Dodon trebuie LIPSIT de cetățenia moldovenească”, nu există nicio mențiune a sursei primare a informației, iar la final, cu titlu de autor al știrii, scrie „Sursa” cu link activ la pagina principală a portalului Punctul.md. O astfel de indicare a sursei este incorectă, or, Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova prevede clar – se indică explicit numele sursei, cu link activ la informația preluată, în primul alineat.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?