logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2019-08-30 12:49:26

  Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Artur Harunjen împotriva portalului Omg.md”

  Examinând în şedinţa publică din 30 iulie 2019 plângerea domnului Artur Harunjen, avocat, în care este reclamată încălcarea normelor deontologice de către portalul Omg.md la publicarea informației false despre reținerea sa de către Centrul Național Anticorupție, în articolul «Брат бывшего Генерального прокурора арестован за взятку»,

  examinând răspunsul Agenției OMEGA la notificarea Consiliului de Presă, semnat de domnul Alexandru Petcov, redactor-șef, în care se menționează că „informația la care face referință dl A. Harunjen a fost obținută din surse destul de credibile; ceea ce s-a întâmplat de fapt după apariția respectivei informații reflectă situația deloc conformă normelor de drept în cadrul unor astfel de instituții cum sunt CNA și Procuratura Anticorupție; am fost nevoiți să difuzăm dezmințire doar din cauza unor factori umani imposibil încă de depășit în aceste structuri, însă în cadrul unei convorbiri private cu dl A. Harunjen, i-am comunicat că vom mai reveni la acest subiect” (citate din răspunsul Agenției OMEGA),

  contatând că portalul Omg.md a retras articolul «Брат бывшего Генерального прокурора арестован за взятку», a publicat o dezmințire[1], în care și-a cerut scuze și s-a adresat către instituțiile media care au preluat această informație ce nu corespunde realității, s-o retragă,

  în lipsa reprezentanților părţilor care au fost informați despre data, ora și locul desfășurării ședinței publice a Consiliului de Presă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldov­­a[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],                  

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă ia act de faptul că redacția Omg.md a retras de pe site știrea reclamată de domnul Artur Harunjen imediat ce a constatat că informația nu s-a adeverit și nu corespunde realității, fapt ce probează respectarea articolului 2.32 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care prevede: În cazul în care descoperă că a publicat o informație falsă sau manipulatoare, instituția mediatică anunță operativ despre acest fapt și elimină respectiva informație cu scuzele de rigoare față de public și, după caz, față de persoana sau persoanele vizate direct.
  2. Consiliul de Presă recomandă Agenției OMEGA să verifice minuțios informațiile din orice surse, înainte de a le publica, așa cum prevăd articolele 2.2 (Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile) și 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice) din Codul deontologic al jurnalistului.
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 06 din 30 iulie 2019

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării domnului Dumitru Mînzărari împotriva portalului Newsmaker.md”

Consiliul de Presă nu poate da curs solicitării domnului Dumitru Mînzărari de a evalua activitatea portalului Newsmaker.md, din lipsa competenţelor regulamentare în acest sens şi în lipsa unui raport de monitorizare a conţinutului publicat de acest portal.

Consiliul de Presă constată că publicarea articolului de opinie «Тяжелые погоны министра. Экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай о заявлении Попеску и гражданской войне» (Newsmaker.md, 5 iulie 2019), nu contravine prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Exprimându-şi respectul şi susţinerea totală pentru libertatea de exprimare şi independenţa editorială a redacţiilor, Consiliul de Presă recomandă redacţiei portalului Newsmaker.md să asigure pluralismul de opinii şi echilibrul surselor la reflectarea subiectelor sensibile, inclusiv a celor ce se referă la diferendul transnistrean.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizărilor Inspectoratului de Poliţie Drochia”

Consiliul de Presă constată că articolul „De ce Nina Cereteu este un primar rău: incompetență ori ipocrizie”, publicat de site-ul Drochia.report la 4 iunie 2019, este un articol de opinie, inserat la rubrica de opinii „Blog”. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova prevede, în articolul 2.22, că Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date”. Consiliul de Presă constată că în articolul reclamat, opiniile nu au fost exprimate onest și etic, astfel au fost încălcate prevederile art. 2.22 al Codului deontologic al jurnalistului.

Consiliul de Presă recomandă persoanelor vizate direct în articol să solicite acordarea dreptului la replică, conform prevederilor articolului 3.33 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informația inexactă sau să infirme informația. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzații împotriva unei terțe părți și este formulată în termeni decenți”.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticorupţie.md”

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţin de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă sistează examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticoruptie.md, administrat de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică a fost omisă.

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării în cazul publicării de către portalul Jurnal.md a articolului “Bătaie între fete la un liceu din capitală: Una dintre fete s-a ales cu o comoţie cerebrală”

Consiliul de Presă constată că informația din fișa medicală a presupusei victime minore a unei bătăi la un liceu din capitală, inclusiv numele și diagnosticul, reprezintă date cu caracter personal, iar publicarea acestora încalcă prevederile deontologice privind protecția persoanelor în situații vulnerabile, în special a copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldovaarticolul 3.17Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor), dar și prevederile legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal și al protecției copilului în situații cu conotație negativă.

Decizie ”Cu privire la răspunsurile Consiliului Audiovizualului şi al Avocatului Poporului pentru drepturile copilului la Apelul public al Consiliului de Presă”

Consiliul de Presă adresează Consiliului Audiovizualului în mod repetat solicitarea de a analiza conţinutul ediţiilor din 15 și 16 aprilie 2019 ale emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată la postul de televiziune Prime TV, întrucât la examinarea soldată cu emiterea Deciziei CA nr. 20/67 din 17 mai 2019 au fost ignorate o serie de prevederi legale şi de aspecte semnalate ca încălcări grave de către Consiliul de Presă în Apelul public adresat la 26 aprilie 2019.

(Apelul public din 30 iulie 2019 al Consiliului de Presă către Consiliul Audiovizualului se anexează)

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării în cazul emisiunii „Vorbeşte Moldova” („Părinte, te iubesc!”) de la postul de televiziune Prime TV, ediţia din 15 şi 16 aprilie 2019”

Consiliul de Presă constată că în emisiunea „Vorbeşte Moldova” cu genericul „Părinte, te iubesc!”, difuzată de postul de televiziune Prime TV la 15 şi 16 aprilie 2019, au fost încălcate grav drepturile copilului, prin expunerea publică a unei minore victimă a unui abuz sexual, neglijarea prevederilor deontologice şi legale care obligă instituţiile mass-media să protejeze identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, prezentarea unor detalii senzaţionale din viaţa privată a persoanelor şi exploatarea situaţiei lor vulnerabile în scop comercial. Astfel, analiza emisiunii arătă că autorii nu au urmărit să informeze publicul despre abuzul sexual comis asupra unui copil şi consecinţele unei asemenea fapte, ci să realizeze un program-spectacol, cu scopul de a genera audienţă. Realizatorii nu au protejat efectiv identitatea minorei abuzate – cu toate că numele ei a fost ascuns, prin prezența în studio a părinților şi a bunicii, fata poate fi uşor identificată. Totodată, postul TV a profitat de starea de vulnerabilitate a persoanelor implicate şi le-a prezentat în ipostaze jenante, demne de milă, forţându-le să divulge detalii traumatizante din viaţa privată, lezându-le astfel demnitatea.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării domnului Ion Corcodel”

Respectând şi protejând dreptul şi libertatea editorială a redacţiilor de a reflecta temele de interes public, inclusiv cazurile de abuzuri sau încălcare a legislaţiei cu implicarea atât a persoanelor publice, cât şi a persoanelor private, Consiliul de Presă recomandă redacţiilor site-urilor/portalurilor Apropomagazin.md, Timpul.md, Zdg.md, Radioorhei.info să examineze cu atenţie solicitarea şi argumentele domnului Ion Corcodel privind excluderea/redactarea ştirilor active de pe site-uri, inclusiv a textelor care îl vizează personal şi a fotografiilor care îl reprezintă în contextul unei urmăriri penale de sub care el a fost scos.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Viorel Prisăcari împotriva portalurilor Agora.md, Diez.md, Unimedia.info”

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţine de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă respinge examinarea plângerii domnului Viorel Prisăcari, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, prin expedierea la redacţiile reclamate a unor cereri prealabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare; astfel, etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică, a fost omisă.

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării împotriva ziarului ”Jurnal de Chişinău”

Consiliul de Presă constată că în articolul „Preotul” pedofil. Detalii despre fata abuzată de preotul din Stoianovca: „Alunga femeia desculţă din casă ca să rămână cu copila”, publicat în ziarul „Jurnal de Chişinău” (29 martie 2019, pagina 11) şi pe site-ul www.jc.md [3], au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în special articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor). Astfel, în material sunt incluse detalii care ţin de viaţa privată, iar identitatea victimei minore a violului nu a fost protejată efectiv, fiind indicate localitatea şi alte detalii care pot duce la dezvăluirea identităţii ei.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Coaliţiei Naţionale „Viaţa fără Violenţă în Familie” împotriva portalului Deschide.md”

Consiliul de Presă constată că în articolul „EXCLUSIV: Cazul preotului care şi-a „violat” fiica la Cantemir sau istoria unei „iubiri interzise”?”, publicat de portalul Deschide.md la 28 martie 2019, au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în special articolele 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor). Astfel, abordarea editorială a subiectului este unilaterală şi părtinitoare, justificând indirect comportamentul unei persoane condamnate în prima instanţă pentru violarea fiicei sale vitrege minore, judecăţile de valoare ale autorului sunt prezentate ca fapte, în material sunt incluse detalii care ţin de viaţa privată, iar identitatea minorei victimă a violului nu a fost protejată suficient.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?