logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2019-11-17 22:58:01

  Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei împotriva ziarului "Opinia Liberă"

  Examinând în şedinţa publică din 29 octombrie 2019 plângerea Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei, semnată de domnul Ion Racu, împotriva unor afirmaţii din articolul "Asistenţa socială - cuib de delapidări", publicat în ziarul "Opinia Liberă" din 27 septembrie 2019, semnat de Vasile Roman; reclamantul afirmă că "în articol sunt aduse mai multe învinuiri nejustificate în adresa Direcţiei rаiоnаlе Asistenţă Socială Orhei, care denigrează imaginea instituţiei" (citat din plângere); afirmaţiile din articol că "aici s-a furat bаnul public са în codru", că beneficiarii de prestaţii sociale au fost selectaţi după criterii de partid şi că "asistenţii sociali nu au asigurat verificarea autenticităţii informaţiei pentru stabilirea cuantumului de ajutor social şi ajutor pentru perioada rесе а anului" nu sunt probate de autor, iar "articolul reprezintă un atac la persoană din partea lui Vasile Roman", care este şi consilier în Consiliul Raional Orhei (citate din plângere);

  examinând răspunsul redacţiei ziarului "Opinia Liberă" la notificarea Consiliului de Presă, semnat de domnul Vasile Roman, în care se spune că "articolul „Asistența socială - cuib de delapidări” e un rezumat al concluziilor Inspecţiei Financiare şi a celei Sociale. O replică la temă a parvenit şi-n adresa redacţiei şi se pare că are acelaşi conținut ca cea parvenită către Dumneavoastră. Răspunsul la „acuzaţii” l-am prezentat în "Opinia Liberă" din 18 octombrie, de rând cu replica în original şi un articol despre implicarea asistenţilor sociali în politică” (citat din răspunsul redacţiei);

  analizând articolul "Asistenţa socială - cuib de delapidări", publicat în ziarul "Opinia Liberă" din 27 septembrie 2019;

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă,

                

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că în articolul "Asistenţa socială - cuib de delapidări" autorul aduce acuzaţii grave la adresa lui Ion Racu, şeful Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei, fără a i se oferi, în acelaşi articol, dreptul la replică persoanei vizate direct. Astfel, redacţia ziarului "Opinia Liberă" şi autorul articolului Vasile Roman au încălcat prevederile articolului 2.9 al Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ("Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea").
  2. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

  .

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 05 din 29 octombrie 2019

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării Coaliţiei Naţionale “Viaţa fără violenţă în familie” împotriva portalului Telegraph.md”

Consiliul de Presă constată că multe portaluri au mediatizat cazul de hărţuire sexuală în transportul public, vizat în articolul portalulului Telegraph.md, fără să se ţină cont de obligaţia deontologică de a proteja persoanele în situaţii vulnerabile (art. 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova).

Consiliul de Presă aminteşte că jurnaliştii trebuie să trateze cu deosebită acuratețe informația colectată în cazurile de abuz, să fie atenţi la limbajul pe care îl folosesc, pentru a nu distorsiona realitatea şi a nu perpetua stereotipurile care pot cauza stigmatizarea unor persoane sau a grupurilor de persoane. În acest caz a fost vorba de hărţuire sexuală, iar încercările de a ironiza pe seama celor implicaţi, cu atât mai mult de a insinua că victima a încurajat comportamentul agresorului, trebuie excluse din practica jurnalistică.

Consiliul de Presă recomandă jurnaliştilor portalului Telegraph.md să studieze ghidurile de bune practici în reflectarea cazurilor de abuz, inclusiv recomandările elaborate de Consiliului de Presă.

Decizie ”Cu privire la plângerea doamnei Angelica Frolov împotriva unor portraluri privind publicarea informaţiei false”

Consiliul de Presă constată că la publicarea articolului "(18+) ЛГБТ-организация Молдовы раздает студентам откровенные брошюры" au fost încălcate normele profesionale, stabilite în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv: art. 2.2 ("Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informaţii din surse credibile şi citabile"), art. 2.7 ("Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată"), art. 2.9 ("Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea"), art. 2.16 ("Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din cel puţin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice").

Decizie ”Cu privire la sesizările privind incitarea la discriminare în ştirile despre conflictul cu implicarea unor tinere de origine arabă”

Având în vedere faptul că incidentul vizat în sesizare a fost reflectat de mai multe instituţii mass-media, Consiliul de Presă se adresează către toţi jurnaliştii cu recomandarea să asigure respectarea prevederilor Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care ţin de protecţia drepturilor omului, în special articolul art. 3.18 ("Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc.") şi art. 3.19 ("Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică, opiniile politice, convingerile religioase, orientarea sexuală şi alt gen de informații sensibile ale unei persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial").

Decizie "Cu privire la sesizările privind comportamentul jurnaliştilor în reţelele sociale"

Consiliul de Presă solicită tuturor jurnaliştilor să respecte articolul 2.39 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care prevede că "Jurnalistul şi instituţia mass-media adoptă un comportament similar în spaţiul virtual şi în cel real".

Consiliul de Presă reaminteşte că activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu diseminarea mesajelor interzise de lege (discursul instigator la ură, la homofobie, la antisemitism, la discriminare etc.), precum şi cu activitatea de propagandă politică, religioasă şi de agitaţie electorală – articolul 1.6 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă descurajează şi combate orice formă de manifestare a atitudinilor discriminatorii în adresa unor persoane sau a unor grupuri de persoane şi atrage atenţia că folosirea injuriei şi a cuvintelor obscene este o practică inacceptabilă în orice formă de comunicare, mai cu seamă în comunicarea mediatică. Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliştii să se abţină de la utilizarea cuvintelor licenţioase şi a limbajului obscen atât in textele jurnalistice, cât şi în postările pe reţelele sociale, deoarece un asemenea comportament contravine deontologiei jurnalistice şi le afectează reputaţia şi credibilitatea.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Artur Harunjen împotriva portalului Omg.md”

Consiliul de Presă ia act de faptul că redacția Omg.md a retras de pe site știrea reclamată de domnul Artur Harunjen imediat ce a constatat că informația nu s-a adeverit și nu corespunde realității, fapt ce probează respectarea articolului 2.32 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care prevede: În cazul în care descoperă că a publicat o informație falsă sau manipulatoare, instituția mediatică anunță operativ despre acest fapt și elimină respectiva informație cu scuzele de rigoare față de public și, după caz, față de persoana sau persoanele vizate direct.

Consiliul de Presă recomandă Agenției OMEGA să verifice minuțios informațiile din orice surse, înainte de a le publica, așa cum prevăd articolele 2.2 (Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile) și 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice) din Codul deontologic al jurnalistului.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării domnului Dumitru Mînzărari împotriva portalului Newsmaker.md”

Consiliul de Presă nu poate da curs solicitării domnului Dumitru Mînzărari de a evalua activitatea portalului Newsmaker.md, din lipsa competenţelor regulamentare în acest sens şi în lipsa unui raport de monitorizare a conţinutului publicat de acest portal.

Consiliul de Presă constată că publicarea articolului de opinie «Тяжелые погоны министра. Экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай о заявлении Попеску и гражданской войне» (Newsmaker.md, 5 iulie 2019), nu contravine prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Exprimându-şi respectul şi susţinerea totală pentru libertatea de exprimare şi independenţa editorială a redacţiilor, Consiliul de Presă recomandă redacţiei portalului Newsmaker.md să asigure pluralismul de opinii şi echilibrul surselor la reflectarea subiectelor sensibile, inclusiv a celor ce se referă la diferendul transnistrean.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizărilor Inspectoratului de Poliţie Drochia”

Consiliul de Presă constată că articolul „De ce Nina Cereteu este un primar rău: incompetență ori ipocrizie”, publicat de site-ul Drochia.report la 4 iunie 2019, este un articol de opinie, inserat la rubrica de opinii „Blog”. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova prevede, în articolul 2.22, că Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date”. Consiliul de Presă constată că în articolul reclamat, opiniile nu au fost exprimate onest și etic, astfel au fost încălcate prevederile art. 2.22 al Codului deontologic al jurnalistului.

Consiliul de Presă recomandă persoanelor vizate direct în articol să solicite acordarea dreptului la replică, conform prevederilor articolului 3.33 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informația inexactă sau să infirme informația. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzații împotriva unei terțe părți și este formulată în termeni decenți”.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticorupţie.md”

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţin de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă sistează examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticoruptie.md, administrat de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică a fost omisă.

Decizie ”Cu privire la examinarea autosesizării în cazul publicării de către portalul Jurnal.md a articolului “Bătaie între fete la un liceu din capitală: Una dintre fete s-a ales cu o comoţie cerebrală”

Consiliul de Presă constată că informația din fișa medicală a presupusei victime minore a unei bătăi la un liceu din capitală, inclusiv numele și diagnosticul, reprezintă date cu caracter personal, iar publicarea acestora încalcă prevederile deontologice privind protecția persoanelor în situații vulnerabile, în special a copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldovaarticolul 3.17Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor), dar și prevederile legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal și al protecției copilului în situații cu conotație negativă.

Decizie ”Cu privire la răspunsurile Consiliului Audiovizualului şi al Avocatului Poporului pentru drepturile copilului la Apelul public al Consiliului de Presă”

Consiliul de Presă adresează Consiliului Audiovizualului în mod repetat solicitarea de a analiza conţinutul ediţiilor din 15 și 16 aprilie 2019 ale emisiunii „Vorbeşte Moldova”, difuzată la postul de televiziune Prime TV, întrucât la examinarea soldată cu emiterea Deciziei CA nr. 20/67 din 17 mai 2019 au fost ignorate o serie de prevederi legale şi de aspecte semnalate ca încălcări grave de către Consiliul de Presă în Apelul public adresat la 26 aprilie 2019.

(Apelul public din 30 iulie 2019 al Consiliului de Presă către Consiliul Audiovizualului se anexează)

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?