logo
Despre Consiliul de presă din R. Moldova

Consiliul de Presă din Republica Moldova este o structură națională de autoreglementare a activității instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova, în baza prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă din Republica Moldova a fost fondat la 1 octombrie 2009 în baza unui memorandum de înțelegere, semnat de șase asociaţii obștești care activează în domeniile mass-media, drepturile omului, dezvoltare socială.

La 29 noiembrie 2023, Asociația obștească „Consiliul de Presă din Republica Moldova” a fost înregistrată la Agenția Servicii Publice. Fondatori ai Consiliului de Presă din Republica Moldova sunt următoarele asociații obștești:

Asociaţia Presei Independente (API);
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI);
Asociația Presei Electronice (APEL);
Comitetul pentru Libertatea Presei;
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS „Viitorul”

 

OBIECTIVELE CONSILIULUI DE PRESĂ SUNT:

  • promovarea jurnalismului de calitate;
  • sporirea credibilității instituțiilor mass-media și a jurnaliștilor din Republica Moldova;
  • sporirea responsabilității instituțiilor mass-media și a jurnaliștilor din Republica Moldova față de public;
  • promovarea respectării standardelor profesionale prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și de alte documente naționale și internaționale relevante;
  • cultivarea culturii dialogului și a respectului reciproc între instituțiile mass-media și/sau jurnaliști, pe de o parte, și consumatorii de produse mass-media, de cealaltă parte.

În baza unui regulament special, Consiliul de Presă selectează un Consiliu de experți și experte care examinează plângerile și sesizările consumatorilor de produse mass-media privind publicarea/difuzarea materialelor jurnalistice cu încălcarea normelor deontologice jurnalistice și autosesizări privind comportamentul contrar eticii jurnalistice și prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de experți și experte negociază soluții de compromis rapid și reciproc acceptabil în cazul litigiilor între mass-media/jurnaliști și consumatorii de produse mass-media privind materialele jurnalistice publicate.

De asemenea, Consiliul de experți și experte elaborează recomandări de consolidare a standardelor profesionale în mass-media din Republica Moldova, elaborează propuneri de politici publice în domeniul mass-media și desfășoară campanii de promovare a jurnalismului responsabil.

Consiliul de experți și experte este o structură reprezentativă, formată din 9 membri, inclusiv 5 membri care reprezintă mediul jurnalistic (inclusiv unul – instituţiile mass-media din autonomia teritorial-administrativă Gagauz Yeri), iar 4 membri ai Consiliului reprezintă mediul consumatorilor de media.

Consiliul de experți și experte îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de activitate, aprobat de către fondatori.

Desemnarea membrilor Consiliul de experți și experte are loc în baza Regulamentului de selectare.