logo
Documente de constituire

REGULAMENTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE PRESĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

I. Dispoziții generale

1. Consiliul de Presă din Republica Moldova (în continuare – Consiliul de Presă) este structura națională de autoreglementare a activității instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova, care activează în baza prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

2. Consiliul de Presă este o organizație necomercială independentă în raport cu administrația publică, mediul politic, mediul de afaceri, alte grupuri de interese din Republica Moldova sau din străinătate.

3. Consiliul de Presă contribuie la responsabilizarea mass-media faţă de consumatorii de produse mass-media, prin examinarea și contribuția la soluționarea amiabilă a litigiilor dintre instituţiile mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media, promovarea jurnalismului de calitate, a respectării principiilor deontologice jurnalistice de către instituţiile mass-media/jurnalişti.

4. Consiliul de Presă își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile cadrului legislativ al Republicii Moldova, ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, Statutului Asociației Obștești „Consiliul de Presă din Republica Moldova” înregistrat la Agenția Servicii Publice, prezentului Regulament, documentelor naţionale şi internaţionale care stabilesc principii şi norme etice şi de conduită profesională pentru mass-media, convențiilor și tratatelor internaționale care vizează activitatea jurnalistică.
 

Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă poate fi descărcat integral AICI.

 

 

REGULAMENTUL DE SELECTARE A CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE

I. Dispoziţii generale

1. Consiliul de Presă din Republica Moldova (în continuare – Consiliul de Presă) este structura națională de autoreglementare a activității instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova, care activează în baza prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Consiliul de Presă contribuie la responsabilizarea mass-media față de consumatorii de produse mass-media, prin examinarea și contribuția la soluționarea amiabilă a litigiilor dintre instituțiile mass-media/jurnaliști şi consumatorii de produse mass-media, promovarea jurnalismului de calitate, a respectării principiilor deontologice jurnalistice de către instituțiile mass-media/jurnaliști.

2. Pentru realizarea scopurilor sale statutare, Consiliul de Presă selectează, urmare a unui concurs deschis, un Consiliu de experți și experte, mandatat să-și exercite atribuțiile în numele Consiliului de Presă.

3. Consiliul de experți și experte are următoarele atribuții specifice:
a) examinarea plângerilor privind publicarea materialelor jurnalistice cu încălcarea normelor deontologiei jurnalistice;
b) examinarea plângerilor privind comportamentul jurnaliștilor în exercitarea misiunii sale profesionale;
c) autosesizarea în cazurile de încălcare gravă și evidentă a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, în special când sunt vizați minorii sau este vorba de discriminare și/sau discurs de ură;
d) adoptarea deciziilor cu privire la examinarea plângerilor sau a autosesizărilor, inclusiv de constatare a încălcării prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;
e) negocierea soluțiilor de compromis reciproc acceptabil în cazul litigiilor între mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media;
f) efectuarea, la solicitare, a expertizelor de ordin deontologic, dacă consideră că solicitarea de expertizare nu intră în contradicție cu scopurile Consiliului de Presă;
g) elaborarea recomandărilor de consolidare a standardelor profesionale în mass-media din Republica Moldova; 
h) elaborarea propunerilor de politici publice mass-media.

Regulamentul de selectare a Consiliului de Experți și Experte poate fi descărcat integral AICI.