logo
Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Viorel Prisăcari împotriva portalurilor Agora.md, Diez.md, Unimedia.info”
2019-06-01 19:14:30

Examinând în şedinţa publică din 26 aprilie 2019 plângerea domnului Viorel Prisăcari, depusă prin intermediul Cabinetului avocatului Vitalie Enache, împotriva portalurilor Agora.md, Diez.md şi Unimedia.info, în care se afirmă că în articolele care au relatat despre decizia din 04.03.2019 adoptată de Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discrimănirii şi Asigurarea Egalităţii în cauza nr. 234/18, redacţiile portalurilor reclamate au încălcat normele deontologiei jurnalistice, fiind încălcat principiul prezumţiei nevinovăţiei în condiţiile în care decizia Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discrimănirii şi Asigurarea Egalităţii nu este definitivă şi a fost atacată în instanţa de contencios administrativ; de asemenea, “au fost relatate eronat circumstanţele de fapt, creând premise pentru formarea unor impresii greşite ale consumatorilor de produse mass-media privitor la personalitatea subsemnatului” (citat din plângerea depusă la Consiliul de Presă de domnul Viorel Prisăcari), iar “portalul Diez.md a publicat decizia din 4 martie 2019 integral, contrar prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”; reclamantul a informat Consiliul de Presă privind depunerea la redacţiile reclamate a unor cereri prealabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare; reclamantul solicită Consiliului de Presă verificarea respectării de către portalurile Agora.md, Diez.md şi Unimedia.info a normelor deontologiei jurnalistice în cazurile care îl vizează direct,

în prezenţa reprezentanţilor portalurilor reclamate – Alexandru Lebedev şi Stela Televca, Diez.md, şi Victoria Dumbravă, Agora.md,

în lipsa reclamantului, care a fost informat despre data şi locul desfăşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă, dar a comunicat că nu poate participa din motive obiective,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldov­­a[1] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[2],

                

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţine de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă respinge examinarea plângerii domnului Viorel Prisăcari, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, prin expedierea la redacţiile reclamate a unor cereri prealabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare; astfel, etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică, a fost omisă.
 2. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 04 din 26 aprilie 2019

Inapoi

Noutăți recente

 • Forumul Mass-Media 2019: aceleași probleme, alte așteptări

  citeste mai mult
 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2019

  citeste mai mult
 • Postul de televiziune TV8 a câștigat Premiul Naţional de Etică şi Deontologie Jurnalistică 2019

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?