logo
Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticorupţie.md”
2019-08-30 12:42:13

Examinând în şedinţa publică din 30 iulie 2019 plângerea semnată de domnul Victor Cucu, administratorul SC Diazchim SRL, în care este reclamată încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului în investigația „Suveica toxică pentru fermieri”, publicată de portalul Anticoruptie.md la 1 iulie 2019, afirmându-se că articolul se bazează pe „un substrat factologic denaturat și pe poziția unilaterală” a uneia dintre părți (citat din plângere); că autorii au încălcat prevederile deontologice privind asigurarea acurateței informațiilor, „ne-a privat de dreptul de a ne expune și a oferi informații necesare pentru un articol informativ și echidistant care ar fi urmat să conțină poziția ambelor părți” (citat din plângere), „jurnaliștii își prezintă propriile opinii drept fapte, prin care denaturează conținutul clauzelor contractuale, atribuind intenții aberante companiei Diazchim SRL” (citat din plângere),

examinând răspunsul redacţiei portalului Anticoruptie.md la notificarea Consiliului de Presă, semnat de doamna Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM), în care acuzaţiile formulate de Diazchim SRL sunt respinse; se menționează că investigația a fost realizată în urma unei sesizări depuse de fermieri, ea „nu reprezintă „opinii personale ale reporterilor”, ci extrase din decizii judecătorești care vizează litigii ale Diazchim SRL cu diverși fermieri, cei mai mulți dintre ei ajunși la ananghie și lipsiți de o elementară asistență juridică și dreptul la un proces echitabil” (citat din răspunsul CIJM) și „a constituit investigarea instrumentelor juridice prin care mai mulți agricultori sunt obligați, în baza unui contract ambiguu, să plătească produsele SRL Diazchim în valută forte și la prețuri exagerate” (citat din răspunsul CIJM); jurnaliștii au vorbit cu părțile implicate, „au realizat inițial un interviu cu președinta instanței de arbitraj, Irina Selevestru, pentru a verifica acuzațiile aduse de fermieri schemei puse la cale de către SRL Diazchim și ALARM” (citat din răspunsul CIJM); totodată, au depus demersuri pentru a afla și poziția Diazchim SRL, însă „angajata Diazchim a refuzat să ofere datele de contact ale juristului și patronilor” (citat din răspunsul CIJM); „investigația a fost încărcată în admin-ul portalului Anticoruptie.md pe 1 iulie curent, însă a fost publicată pe 4 iulie. Pănă la această dată, reporterii nu au primit un răspuns din partea companiei, nici măcar confirmarea că a fost recepționat mesajul prin emai, deși acest lucru a fost solicitat expres” (citat din răspunsul CIJM); ulterior publicării investigației, redacția Anticoruptie.md a primit reacția companiei și a publicat-o „în ziua în care a parvenit prin email, cu toate materialele trimise” (citat din răspunsul CIJM),

în prezența reprezentanților părţilor - domnul Ilia Gulca, Anticoruptie.md, unul dintre autorii investigației reclamate, și domnul Anatolie Dmitric, juristul Diazchim SRL, care și-au reconfirmat pozițiile și au răspuns la întrebările membrilor Consiliului de Presă; domnul Ilia Gulca a spus că a făcut toate demersurile necesare pentru a afla poziția Diazchim SRL în legătură cu acuzațiile pe care i le aduc fermierii, inclusiv a expediat o solicitare scrisă de acces la informație, însă nu a primit răspuns la ea; domnul Anatolie Dmitric a afirmat că a transmis răspunsul la cererea de informații la 3 iulie 2019, înainte de publicarea de facto a investigației (fapt confirmat prin copiile print screen ale corespondenței trimise), însă opinia companiei nu a fost reflectată în textul initial al investigației,

examinând investigația „Suveica toxică pentru fermieri”[1], publicată de portalul Anticoruptie.md la 1 iulie 2019 (activă din 4 iulie 2019),

reprogramând luarea deciziei în acest caz pentru examinarea suplimentară a probelor,

constatând ulterior ședinței din 30 iulie 2019 că, în acest caz, Diazchim SRL a depus la Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova o cerere prealabilă în baza Legii cu privire la libertatea de exprimare (cerere trimisă pe 20 iulie 2019 și recepționată de CIJM pe 22 iulie 2019), astfel fiind pornită o procedură de litigiu judiciar,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldov­­a[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],                  

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţin de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă sistează examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticoruptie.md, administrat de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică a fost omisă.
 2. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 03 din 30 iulie 2019

Inapoi

Noutăți recente

 • Consiliul de Presă cere redacțiilor să nu admită discriminare sau discurs de ură în comentariile la articolele despre pandemia COVID-19

  citeste mai mult
 • JOI, 20 FEBRUARIE 2020, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • JOI, 19 DECEMBRIE 2019, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?