logo
Decizie ”Cu privire la plângerea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii împotriva postului de televiziune TVC 21 şi a jurnalistei Margarita Răducan”
2020-10-20 20:18:31

Examinând în şedinţa[1] din 25 septembrie 2020 plângerea Asociaţiei Obşteşti „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii” (CNPAC), semnată de doamna Daniela Sîmboteanu, preşedinte, în care se solicită „examinarea încălcării prevederilor (...) Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în cadrul emisiunii „Important”, difuzată la postul de televiziune TVC 21 pe data de 3 septembrie 2020” (citat din plângerea CNPAC); reclamanta afirmă că în emisiune au fost prezentaţi copii în condiţii de vulnerabilitate, nefiindu-le protejate datele cu caracter personal - au fost expuse poze şi imagini video neblurate ale copiilor, a fost menţionat numele şi prenumele real al acestora, fapt ce poate conduce la identificarea copiilor şi respectiv, la ulterioara etichetare, stigmatizare a acestora. În plângere se afirmă că realizatoarea şi moderatoarea emisiunii, Margarita Răducan, nu a asigurat acurateţea informațiilor prezentate şi a manifestat o atitudine părtinitoare, nu a fost solicitată opinia CNPAC şi/sau participarea reprezentantului CNPAC la emisiune, cu toate că CNPAC a fost vizat direct în cadrul emisiunii,

luând act de autorecuzarea de la examinarea acestui caz a membrei Consiliului de Presă doamna Natalia Porubin,

examinând răspunsul doamnei Margarita Răducan la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă în acest caz, în care reclamanta afirmă că (citat din răspunsul transmis prin intermediul reţelelor sociale): „Eu consider că NU am greşit în situaţia dată. Eu sunt mamă şi am pus mai presus de orice interesul copiiilor. Am toate actele necesare de la tatăl copiilor care îmi permiteau să utilizez datele cu carater personal. Am respectat Legea privind datele cu caracter personal, art.5 si art.10. Am respectat Codul deontologic al jurnalistului art. 2.2, 2.20, 3.2, 3.4, 3.17. Tatăl nu este decăzut din drepturi părinteşti. M-am condus de principiul prezumţiei nevinovăţiei atunci când Direcţia municipală protecţia drepturilor copilului a menţionat că el are dosare intentate în judecată”,

analizând emisiunile „Important”, difuzate de postul de televiziune TVC 21 la 3 septembrie 2020[2] si 24 septembrie 2020[3], moderatoare – Margarita Răducan,

în lipsa reclamantei care a fost informată despre data şi ora desfăşurării sedinţei Consiliului de Presă, şi i s-a transmis linkul de acces la şedinţă,

în prezenţa reprezentantelor CNPAC doamnele Rodica Coreţchi-Mocanu şi Ala Pâslariuc, care au răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Presă,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[4] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[5],

              

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliul de Presă constată că în emisiunea „Important” din 3 septembrie 2020 nu a fost asigurată protecţia copiilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, iar normele privind acurateţea informaţiei au fost neglijate. Astfel, informaţia a fost prezentată unilateral, iar moderatoarea a manifestat o atitudine diferită faţă de participanţii la emisiune: vădit părtinitoare în cazul unora şi vădit ostilă în cazul altora.
 2. Consiliul de Presă constată că postul de televiziune TVC 21 şi jurnalista Margarita Răducan au încălcat prevederile mai multor articole ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv art. 3.16 (Jurnalistul tratează cu deosebită acurateţe informaţia colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informaţii nu va avea consecinţe negative (sentimente de frică, suferinţă etc.) asupra acestora), art. 3.17 (Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri, violenţă şi abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii copiilor. Fac excepţie situaţiile în care identificarea copiilor este de interes public şi cele în care jurnalistul acţionează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinţilor sau al tutorilor), art. 2.9 (Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), art. 3.14 (Jurnalistul tratează cu deosebită acurateţe informaţia colectată de la persoane în stare de şoc sau persoane neajutorate, asigurându-se că publicarea informaţiei nu va leza drepturile acelor persoane şi va încerca să anticipeze eventualele efecte negative asupra lor), art. 3.15 (Jurnalistul nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor şi de necunoaşterea de către acestea a drepturilor şi libertăţilor lor, precum şi nu le încurajează să recurgă la acţiuni umilitoare şi care lezează demnitatea umană).
 3. După analiza modului în care a fost acordat dreptul la replică Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în emisiunea „Important” din 24 septembrie 2020, Consiliul de Presă constată că postul TVC 21 şi moderatoarea emisiunii au încălcat prevederile articolului 2.33 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informaţia inexactă sau să infirme informaţia. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzaţii împotriva unei terţe părţi şi este formulată în termeni decenţi). Consiliul de Presă recomandă postului TVC 21 şi autorilor emisiunii să trateze obligaţia deontologică de a acorda dreptul la replică cu bună credinţă, ca pe un gest de profesionalism şi o oportunitate de a corecta erorile comise în materialul anterior şi nu ca pe un prilej de răzbunare sau atac asupra sursei. Atacul verbal asupra invitaţilor în emisiuni sau/şi asupra surselor de informaţii, admonestarea interlocutorilor, discutarea pe un ton ostil cu sursele/invitaţii sunt practici care afectează calitatea produsului jurnalistic şi credibilitatea jurnalistului. Un jurnalist nu se substituie părţilor în conflict în cadrul materialelor pe care le realizează, ci păstrează echidistanţa şi le tratează cu profesionalism şi bună credinţă.
 4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 01 din 25 septembrie 2020

 


 


 

 

Inapoi

Noutăți recente

 • MARȚI, 29 DECEMBRIE 2020, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2020 (Chișinău, 24-25 noiembrie 2020)

  citeste mai mult
 • Consiliul împotriva discriminării: Kp.md trebuie să-și ceară scuze de la deținuții pe viață

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?