logo
Decizie ”Cu privire la plângerea doamnei Angelica Frolov împotriva unor portraluri privind publicarea informaţiei false”
2019-11-17 22:44:29

Examinând în şedinţa publică din 29 octombrie 2019 plângerea doamnei Angelica Frolov, Coordonatoare de program la Centrul de Informaţii GENDERDOC-M, împotriva portalurilor Bloknot-Moldova.md, Point.md şi Newsmd.md, care au publicat informaţii false precum că GENDERDOC-M ar fi distribuit broşuri cu caracter sexual studenţilor din anul II de la Universitatea de Stat din Moldova; reclamanta afirmă că aceste afirmaţii nu corespund adevărului, nici unul dintre portaluri nu a solicitat opinia Centrului GENDERDOC-M, comentariile la aceste articole instigă la ură şi violenţă, iar redacţiile nu moderează comentariile;

analizând articolele cu acelaşi titlu "(18+) ЛГБТ-организация Молдовы раздает студентам откровенные брошюры", publicate la 13 septembrie 2019 de portalurile Bloknot-Moldova.md, Newsmd.md, Point.md, având ca sursa primară canalul "Cumătru" din reţeaua Telegram;

constatând că, urmare a notificării Consiliului de Presă în acest caz, portalul Point.md a decis să retragă articolul reclamat, iar portalul Newsmd.md a informat că nu recunoaşte autoritatea Consiliului de Presă de mediator în litigiile cu consumatorii de informaţii;

 bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă,

              

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliul de Presă ia act de faptul că portalul Point.md a retras informaţia reclamată ca fiind falsă, ceea ce corespunde parţial prevederilor art. 2.32 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ("În cazul în care descoperă că a publicat o informaţie falsă sau manipulatoare, instituţia mediatică anunţă operativ despre acest fapt şi elimină respectiva informaţie cu scuzele de rigoare faţă de public şi, după caz, faţă de persoana sau persoanele vizate direct").
 2. Consiliul de Presă constată că la publicarea articolului "(18+) ЛГБТ-организация Молдовы раздает студентам откровенные брошюры" au fost încălcate normele profesionale, stabilite în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv: art. 2.2 ("Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informaţii din surse credibile şi citabile"), art. 2.7 ("Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată"), art. 2.9 ("Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea"), art. 2.16 ("Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din cel puţin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice").
 3. Consiliul de Presă atrage atenţia redacţiilor portalurilor Bloknot-Moldova, Point.md şi Newsmd.md asupra necesităţii de a modera comentariile de pe paginile web care incită la ură şi discriminare, aşa cum prevede art. 2.40 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ("Instituțiile mass-media, în administrarea paginilor web, precum şi a celor de pe rețelele de socializare, nu-şi permit şi nu acceptă nici din partea publicului, în reacții (comentarii), derogări de la normele legale şi cele deontologice").
 4. Consiliul de Presă recomandă portalurilor Bloknot-Moldova.md şi Newsmd.md să retragă articolul "(18+) ЛГБТ-организация Молдовы раздает студентам откровенные брошюры" în condiţiile prevăzute de art. 2.32 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ("În cazul în care descoperă că a publicat o informaţie falsă sau manipulatoare, instituţia mediatică anunţă operativ despre acest fapt şi elimină respectiva informaţie cu scuzele de rigoare față de public şi, după caz, față de persoana sau persoanele vizate direct"). 
 5. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 03 din 29 octombrie 2019

Inapoi

Noutăți recente

 • Consiliul de Presă cere redacțiilor să nu admită discriminare sau discurs de ură în comentariile la articolele despre pandemia COVID-19

  citeste mai mult
 • JOI, 20 FEBRUARIE 2020, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • JOI, 19 DECEMBRIE 2019, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?