logo
Decizie „Cu privire la plângerea domnului Vasile Secrieru împotriva TV NORD”
2023-02-21 12:03:05

Examinând în şedinţa din 02 februarie 2023 plângerea domnului Vasile Secrieru, președintele raionului Rîșcani, în care se solicită evaluarea respectării prevederilor Codului deontologic al jurnalistului de către TV NORD la documentarea și publicarea reportajului „Consiliul Raional Rîșcani a împuternicit un avocat pentru a reprezenta drepturile”[1] (28 decembrie 2022). Reclamantul afirmă că (citate din plângere): „la 27 decembrie 2022, în cadrul şedinţei Consiliului raional Rîşcani, a fost discutat subiectul privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului raional Rîşcani în instanţele de judecată. Toată şedinţa a fost filmată de către portalul de ştiri TV-Nord. În cadrul şedinţei am relatat despre faptul că la moment Aparatul Preşedintelui raionului nu are nici un jurist angajat şi respectiv este necesitatea de a contracta serviciile unui avocat pentru că sunt pe rol dosare civile şi solicităm de fiecare data amânarea examinării. Ulterior, pe portalul de ştiri TV NORD (Facebook) a fost plasat un reportaj cu privire la subiectul vizat supra, însă cu o argumentare tendenţioasă şi care nu corespunde realităţii. În reportaj este expres menţionat că „Consiliul raional Rîşcani dispune de o secţie juridică în care activează mai mulţi jurişti”. Reclamantul solicită dezmințirea informației care nu corespunde adevărului din reportajul „Consiliul Raional Rîșcani a împuternicit un avocat pentru a reprezenta drepturile”,

constatând că redacția Tvn.md nu a răspuns la notificarea nr. 03/01 din 30 ianuarie 2023 privind depunerea acestei plângeri, transmisă de Secretariatul Consiliului de Presă pe adresa electronică a instituției media,

în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați despre data și ora examinării plângerii și au fost invitați să se conecteze online la ședința Consiliului de Presă,

analizând reportajul „Consiliul Raional Rîșcani a împuternicit un avocat pentru a reprezenta drepturile…”, publicat de pagina de Facebook a Tvn.md pe 28 decembrie 2022,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                               

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către Tvn.md, la documentarea și publicarea reportajului „Consiliul Raional Rîșcani a împuternicit un avocat pentru a reprezenta drepturile…”, a prevederilor articolului 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea) și ale articolului 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice) din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
 2. Consiliul de Presă reamintește că jurnalistul are datoria să corecteze erorile faptice și recomandă redacției Tvn.md să corecteze erorile din reportajul difuzat, conform prevederilor articolelor 2.31 și 2.32 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
 3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 06 din 02 februarie 2023

Noutăți recente

 • CONCURSUL PENTRU DECERNAREA PREMIULUI NAȚIONAL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE JURNALISTICĂ 2023

  citeste mai mult
 • MIERCURI, 27 SEPTEMBRIE 2023, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • VINERI, 14 IULIE 2023, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE pRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?