logo
Decizie "Cu privire la examinarea autosesizării împotriva portalului Kp.md"
2017-11-01 17:55:56

Autosesizându-se privind publicarea de către portalul Kp.md a articolului «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!», în care se afirmă că ”după închiderea Spitalului Clinic de Psihiatrie fiecare dintre noi a nimerit în grupa de risc” (citat din articol), că locuitorii Chişinăului riscă să fie atacaţi de pacienţii acestui spital, se fac afirmaţii stigmatizante despre persoanele cu probleme de sănătate mintală,

examinând autosesizarea în cadrul şedinţei publice din 6 octombrie 2017,

în lipsa reprezentanţilor Kp.md, care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă,

examinând materialul «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!»[1], publicat de site-ul Kp.md la 19 septembrie 2017 (autor – Leonid Reabkov),

luând act de răspunsul Societăţii comerciale ”Komsomolskaia pravda Basarabia” la notificarea Consiliului de Presă în acest caz, în care se spune că materialul reclamat este un articol de opinie care a fost însoţit de adnotarea ”Opinia autorului poate să nu coincidă cu punctul de vedere al redacţiei”. Redacţia admite că examinarea separată a acestui articol poate duce la concluzia că în text se conţin elemente de discriminare ”deoarece alături nu au fost publicate alte opinii şi referinţe la materialele publicate anterior” (citat din răspunsul semnat de directorul general şi redactorul Serghei Ciurikov),

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

              

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 

 1. Consiliul de Presă consideră că unghiul de reflectare a temei persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi limbajul utilizat de autorul articolului «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!» contravin eticii jurnalistice şi spiritului profesiei de jurnalist, una dintre valorile căreia este protecţia şi promovarea drepturilor omului.
 2. Consiliul de Presă constată că opiniile şi judecăţile de valoare ale autorului articolului «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!» nu sunt bazate pe fapte, textul conţine aprecieri ofensatoare şi discriminatorii, incitând la atitudini discriminatorii în raport cu persoanele cu probleme de sănătate mintală. Articolul încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1 (Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce  făcut demersuri pentru verificarea lor), articolul 2.5 (Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice), articolul 2.7 (Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte), articolul 2.8 (Jurnaliştii îşi exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, le consideră adevărate), articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.15 (Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală).
 3. Consiliul de Presă recomandă portalului Kp.md să excludă articolul «По Кишиневу ходят люди - «бомбы»!» de pe site şi să nu mai admită publicarea unor texte care conţin elemente discriminatorii, inclusiv în calitate de materiale de opinie.
 4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 04 din 06 octombrie 2017

Inapoi

Noutăți recente

 • CONCURS DESCHIS DE SELECTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE PENTRU PERIOADA APRILIE 2024 - MARTIE 2026

  citeste mai mult
 • JOI, 28 MARTIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • MIERCURI, 21 FEBRUARIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?