logo
Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Coaliţiei Naţionale Viaţa fără Violenţă în Familie împotriva Curaj.tv"
2017-11-01 15:48:38

Examinând în şedinţa publică din 6 octombrie 2017 plângerea Coaliţiei Naţionale Viaţa fără Violenţă în Familie împotriva site-ului Curaj.tv, în care este semnalată „abordarea neprofesionistă şi abuzivă în scopul realizării unui interviu, a unei minore, victimă a unui viol în grup, în materialul video întitulat „Răpită şi violată la 14 ani de 6 bărbaţi din Nord”, publicat la data de 23 august 2017” (citat din plângere). Autorii plângerii consideră că „acţiunile lui Valentin Borodachi, autorul materialului, şi ale Curaj.tv sunt contrare interesului superior al copilului şi constituie o încălcare gravă a Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale, a Constituţiei Republicii Moldova şi Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova” (citat din plângere). Coaliţia Naţională Viaţa fără Violenţă în Familie solicită Consiliului de Presă să dea o apreciere deontologică acestui caz, iar Curaj.tv – să retragă imediat materialul video de pe site şi de pe alte surse online care au preluat acest material,

examinând răspunsul ACI Hyde Park şi Curaj.tv la notificarea Consiliului de Presă în acest caz, în care se menţionează că autorul materialului reclamat are calitatea de autor pe blogul Curaj.TV, adică poate publica imediat orice video sau text al său, însă nu are studii jurnalistice sau juridice, iar cunoştinţele sale despre montaj video sau efecte de sunet sunt sumare; redacţia a decis publicarea operativă a materialulului pentru a contribui la soluţionarea cazului conform legii, deoarece situaţia victimei era gravă, iar reacţia adecvată a organelor de drept nu a urmat, ceea ce justifica bănuiala că se încearcă muşamalizarea cazului de viol. Redacţia recunoaşte că a fost o relatare neprofesionistă, îşi asumă şi regretă cele întâmplate, dar respinge acuzaţiile de intervenţie abuzivă, de adresare a unor întrebări discriminatorii şi sexiste, de încălcare a drepturilor victimei minore, argumentând că interviul cu sursa minoră a avut loc la cererea şi în prezenţa mamei acesteia, care nu a solicitat oprirea interviului şi nu a formulat obiecţii. Redacţia consideră că ”problemele de sistem sunt mai grave şi mai importante decât gestul necugetat şi neprofesionist de a publica acel interviu în grabă” (citat din răspunsul ACI Hyde Park şi Curaj.tv la notificarea Consiliului de Presă) şi solicită Consiliului de Presă să recunoască parţial temeinicia adresării Coaliţiei, dar să respingă solicitarea de a opri difuzarea interviului pe Curaj.tv sau aplicarea vreunei sancţiuni,

în prezenţa reprezentantelor Coaliţiei Naţionale Viaţa fără Violenţă în Familie doamna Natalia Rezneac şi doamna Rodica Coreţchi-Mocanu, care au răspuns la întrebările membrilor Consiliului de Presă şi au explicat esenţa acuzaţiilor, argumentând că victima presupusului viol a fost intimidată de reprezentantul Curaj.tv cu intrebări şi solicitări de relatare detaliată a celor întâmplate, care au pus-o în situaţia de a retrăi suferinţele, supunând-o unui proces de retraumatizare psihică, ceea ce poate avea consecinţe emoţionale grave. Mai mult decât atât, materialul video conţine detalii ce permit identificarea victimei şi a familiei acesteia, ceea ce reprezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea ei, din moment ce bănuiţii nu erau reţinuţi,

în lipsa reprezentanţilor Curaj.tv, care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă,

examinând materialul “Răpită şi violată la 14 ani de 6 bărbaţi din Nord”[1], publicat de site-ul Curaj.tv, adaptat după notificarea transmisă redacţiei de către Consiliul de Presă, prin excluderea unor elemente care ar permite identificarea victimei,

bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

              

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 

  1. Consiliul de Presă salută eforturile ACI Hyde Park şi Curaj.tv de semnalare a unor presupuse cazuri de încălcare a drepturilor omului, pentru a contribui la soluţionarea lor, aceste demersuri fiind în deplină consonanţă cu rolul societăţii civile şi a instituţiilor mass-media într-o societate democratică. În acelaşi timp, Consiliul de Presă consideră că aceste demersuri trebuie formulate astfel încât să nu cauzeze încălcarea sau limitarea altor drepturi ale aceloraşi persoane sau a unor persoane terţe.
  2. Consiliul de Presă constată că în materialul „Răpită şi violată la 14 ani de 6 bărbaţi din Nord”, publicat de site-ul Curaj.tv la 23 august 2017 şi ulterior modificat parţial, au fost încălcate unele prevederi ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 4.1 (Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor), articolul 4.9 (Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa), articolul 4.11 (Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale), articolul 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor), articolul 4.15 (Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală).
  3. Consiliul de Presă reaminteşte că jurnaliştii profesionişti şi cei voluntari au obligaţiuni deontologice speciale privind mediatizarea cazurilor care vizează copiii cu o atenţie deosebită şi cu grijă faţă de drepturile copiilor. Astfel, jurnaliştii sunt obligaţi să urmărească interesul superior al copilului în toate cazurile, iar prezenţa sau acceptul părinţilor sau al tutorilor nu poate justifica un demers jurnalistic care încălcă drepturile copiiilor victime ale unor abuzuri.
  4. Consiliul de Presă recomandă ACI Hyde Park să instruiască colaboratorii şi voluntarii la tema drepturilor copilului, inclusiv a drepturilor victimelor minore ale diferitor forme de abuzuri şi a bunelor practici de reflectare a subiectelor jurnalistice despre copii.
  5. Consilul de Presă recomandă ACI Hyde Park şi Curaj.tv să retragă de pe site materialul video „Răpită şi violată la 14 ani de 6 bărbaţi din Nord” şi să solicite retragerea acestuia de pe alte surse online care l-au preluat.
  6. Consiliul de Presă le recomandă jurnaliştilor şi redacţiilor instituţiilor mass-media să mediatizeze în continuare cazul presupusului viol al fetei de 14 ani de către un grup de bărbaţi, respectând atât drepturile victimei minore, cât şi ale persoanelor bănuite de comiterea violului.
  7. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării prezentei decizii.

 

Viorica Zaharia,

preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

 

​mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 01 din 06 octombrie 2017

 

 

 

 

Inapoi

Noutăți recente

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?