logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2011-11-23 18:26:06

  Decizie "Cu privire la autosesizarea privind protecţia imaginii copilului presupusă victimă a abuzului sexual"

  Autosesizându-se în şedinţa publică din 23 noiembrie 2011 privind protecţia imaginii copilului presupusă victimă a abuzului sexual, de comiterea căruia este bănuit un militar, în reportajele din buletinele de ştiri şi în emisiunea „Ţara lui Dogaru”, difuzate de postul de televiziune Publika TV la 10 noiembrie 2011,

  considerând că deontologia profesională şi bunele practici jurnalistice obligă jurnaliştii să acţioneze în interesul superior al minorului, inclusiv în cazurile când părinţii (tutorii) minorilor sau alte persoane nu fac acest lucru,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[1] care obligă jurnaliştii să protejeze identitatea persoanelor în situaţii vulnerabile şi să nu ofere informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii victimelor, în special a victimelor minore ale agresiunilor sexuale,

                     

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

   

  1. Se constată că în reportajele din buletinele de ştiri şi în emisiunea „Ţara lui Dogaru”, difuzate de postul de televiziune Publika TV la 10 noiembrie 2011 nu au fost luate suficiente măsuri de protecţie a imaginii şi identităţii copilului presupusă victimă a abuzului sexual, de comiterea căruia este bănuit un militar (indicarea localităţii unde ar fi avut loc abuzul, interviu cu mama copilului fără aplicarea procedeelor tehnice în măsură să asigure imposibilitatea dezvăluirii identităţii copilului victimă). Astfel, au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolul 4.13: Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.).
  2. Se solicită postului de televiziune Publika TV să nu admită difuzarea informaţiilor care ar putea duce la dezvăluirea identităţii victimelor minore, acţionând în interesul superior al minorului.
  3. Consiliul de Presă va cere Consiliului Coordonator al Audiovizialului, în calitate de reprezentant şi garant legal al interesului public în domeniul audiovizualului, să elaboreze în regim de urgenţă norme obligatorii pentru radiodifuzorii din Republica Moldova privind reflectarea subiectelor care vizează copiii victime.
  4. Prezenta Decizie va fi transmisă pentru informare avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului.
  5. Decizia poate fi contestată în termen de 20 de zile la fondatorii Consiliului de Presă.

   

  Ludmila Andronic,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  ​mun. Chişinău, 23 noiembrie 2011

   

   

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Roman Mihăeş împotriva Jurnal TV"

Consiliul de Presă constată că opiniile exprimate în cadrul emisiunii de autor „Mai pe scurt” din 21 octombrie 2011, întitulată „Sforile lui Plahotniuc”, exprimă judecăţi de valoare ale autorului privind activitatea bloggerului Roman Mihăeş, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, le consideră adevărate. În acelaşi timp, Consiliul de Presă confirmă că orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică (Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.12).

În baza celor menţionate în punctul 2 al prezentei Decizii, Consiliul de Presă îi recomandă bloggerului Roman Mihăeş să solicite postului de televiziune Jurnal TV dreptul la replică în conformitate cu prevederile art. 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului, iar postului de televiziune Jurnal TV – să ofere acest drept în cazul în care va fi solicitat.

Decizie "Cu privire la plângerea FC „DACIA Chişinău” împotriva site-ului www.protv.md"

Se constată că, prin plasarea materialului „Face haz de italieni! Vezi cum un moldovean îşi învaţă prietenii să înjure Dacia Chişinău”, site-ul www.protv.md a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolul 1.2: Jurnalistul îşi exercită profesia în scopul servirii interesului public (...); articolul 2.1: Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată (...); articolul 2.2: Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect şi 4.1: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor).

Se constată că limbajul şi expresiile licenţioase, exprimate în materialul contestat nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică şi sunt de natură să lezeze onoarea, demnitatea şi reputaţia FC „Dacia Chişinău”, iar procesarea tehnică a coloanei sonore din înregistrarea video nu a fost suficientă.

Decizie "Cu privire la plângerea săptămânalului „Ziarul de Gardă” împotriva Jurnal TV"

În baza dovezilor şi a argumentelor de ordin tehnic prezentate de Jurnal TV, Consiliul de Presă constată că investigaţiile jurnalistice care au dus la publicarea în aceeaşi zi a articolului „Uite asta e casa lui Zubco” în „Ziarul de Gardă” şi a reportajului „Sus în deal... e o casă” la Jurnal TV, au fost efectuate în paralel de către echipe de jurnalişti ale instituţiilor mass-media indicate.

În baza celor menţionate în punctul 1 al prezentei Decizii, Consiliul de Presă constată că, în acest caz, postul de televiziune Jurnal TV nu a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova privind indicarea sursei informaţiilor şi respectarea dreptului de autor.

Decizie "Cu privire la plângerea domnului Oleg Bolotnicov împotriva ziarului „Jurnal de Chişinău”

Se recomandă reclamantului să solicite Redacţiei ziarului „Jurnal de Chişinău” acordarea dreptului la replică în condiţiile stipulate în art. 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie "Cu privire la plângerea UNICEF Moldova împotriva postului de televiziune Jurnal TV"

Se constată că postul de televiziune Jurnal TV a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului (articolele 4.13 şi 4.14) privind protecţia identităţii minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă şi protejarea interesului superior al minorului.

Consiliul de Presă cere Jurnal TV să retragă reportajul „Alcoolul i-a luat minţile” din Internet sau să modifice reportajul în aşa fel încât să nu fie posibilă identificarea victimei minore.

Decizie "Cu privire la plângerea Alionei Berdila împotriva jurnalistei Cornelia Cozonac"

Se constată că în cazul plângerii Aliona Berdila versus Cornelia Cozonac, Consiliul de Presă nu are competenţă de decizie, deoarece reţelele de socializare nu sunt instituţii mass-media, corespunzător, ele nu cad sub incidenţa Codului deontologic al jurnalistului.

Consiliul de Presă face apel către jurnaliştii din Republica Moldova să nu admită situaţiile de conflict de interese în activitatea lor profesională, inclusiv în comunicarea şi documentarea subiectelor jurnalistice prin intermediul reţelelor de socializare.

Decizie "Cu privire la plângerea împotriva postului de televiziune „PRO TV Chişinău”

Se constată că, prin plasarea pe pagina electronică a materialului „O femeie a fost lovită MORTAL pe trotuar de un BMW. IMAGINI ŞOCANTE” (23 iunie 2011), postul de televiziune PRO TV Chişinău a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolul 4.1: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor; articolul 4.5: Jurnalistul nu furnizează publicului detaliile morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale sau detaliile privind tehnicile suicidare. Aceleaşi reguli se aplică şi materialelor vizuale/fotografii, materiale video).

Decizie "Cu privire la plângerea dlui Sergiu Roller împotriva ziarului „Nord info”

Se constată că Redacţia ziarului „Nord info” şi autorul articolului „Роллер рулит! …”, publicat la 3 iunie 2011, au încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (articolul 2.2: Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect; articolul 2.7: Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte; articolele 2.12 şi 2.13: Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică (...) Replica se publică în cel mai scurt timp, de preferinţă în condiţii similare cu materialul jurnalistic la care se referă). De asemenea, autorul articolului nu a ţinut cont de esenţa capitolului 5 al Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, prin care jurnaliştii sunt obligaţi să evite situaţiile de conflict de interese.

Decizie "Cu privire la imaginile morbide privind privind tehnicile suicidare, difuzate de portalul www.jurnal.md"

Se constată că, prin plasarea imaginilor video la ştirea „ATENŢIE! IMAGINI ŞOCANTE: Un politician şi-a zburat creierii în direct”, portalul www.jurnal.md a încălcat bunele practici ale jurnalismului responsabil şi prevederile deontologice care nu permit difuzarea detaliilor morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale sau a detaliilor privind tehnicile suicidare.

Decizie "Cu privire la încălcarea principiului etic de protejare a victimelor de către unele instituţii mass-media"

Se constată că în buletinul de ştiri „Primele Ştiri”, difuzat de postul de televiziune TV Prime la data de 10 ianuarie 2011 şi în ştirea „Martor la violenţele din aprilie 2009: Mă băteau pe spate şi pe burtă. Cineva a strigat să nu ne mai bată pentru că unul este deja mort” (fluxul Agenţiei de presă „Info-Prim Neo”, 11 ianuarie 2011) au fost încălcat bunele practici ale jurnalismului responsabil şi prevederile Codului principiilor de etică profesională (Codul deontologic) al jurnalistului din Republica Moldova (articolul 11: (...) Jurnalistul se va abţine de a indica numele victimei şi de a publica materiale care ar conduce la stabilirea identităţii acesteia). Astfel, cu toate că victima şi avocatul său au cerut presei să nu-i divulge numele, în ştirile respective ea a fost nominalizată, oferindu-se şi alte detalii care pot duce la identificarea ei, fapt care i-a provocat suferinţe şi discomfort psihologic.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?