logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2019-12-30 19:55:57

  Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnilor Alexandr Abramciuc, Oleg Pravdiuk şi Denis Melniciuc împotriva portalurilor Enews.md şi Kp.md"

   

  Examinând în şedinţa publică din 19 decembrie 2019 plângerea domnilor Alexandr Abramciuc, Oleg Pravdiuk şi Denis Melniciuc împotriva portalurilor Enews.md şi Kp.md, depusă prin intermediul avocatului mandatat domnul Nicolae Botnari, în care se afirmă că în articolul "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала", publicat la 21 iulie 2019 de portalul Enews.md şi preluat la 29 iulie 2019 de portalul Kp.md cu trimitere la Enews.md, se conţin afirmaţii false şi defăimătoare în următoarele afirmaţii: "К примеру, там находилось сразу два фигуранта уголовного дела, возбужденного по подозрению в организации договорных баскетбольных матчей. Один из них - представитель молдавской делегации Олег Правдюк, а второй - Денис Мельничук", "Присутствовал и президент Федерации баскетбола Молдовы Александр Абрамчук, проходящий по статье «Пассивная коррупция»"; în articol nu este prezentată nicio probă a acestor afirmaţii, informaţia nu a fost verificată, iar persoanelor vizate direct nu le-a fost oferit dreptul la replică; ulterior, ştirea reclamată a fost exclusă de pe portalul Enews.md, însă ea este activă pe portalul Kp.md; reclamanţii au anexat la plângere copiile unor scrisori de la Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Generală care confirmă că reclamanţii nu au calitate procesuală în cadrul unor dosare penale, iar prin ordonanţa procurorului în Procuratura Anticorupţie din 12.07.2019 a fost dispus refuzul de începere a urmăririi penale după examinarea unor materiale privind acţiunile presupus a fi ilegale ale conducerii Federaţiei moldoveneşti de baschet şi a unor jucători din lotul naţional, manifestate prin trucarea meciurilor de baschet, deoarece nu există faptul înfracţiunii; reclamanţii solicită "modificarea respectivei ştiri cu exluderea informaţiilor calomnioase ori excluderea completă de pe site, dacă modificarea este imposibilă şi prezentarea scuzelor publice către cetăţenii vizaţi" (citat din plângere);

  acceptând examinarea plângerii prin derogare de la prevederile literei a) din Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă;

  în prezenţa reclamanţilor Alexandr Abramciuc, Oleg Pravdiuk şi a avocatului acestora Nicolae Botnari, care au răspuns la întrebările membrilor Consiliului de Presă;

  în lipsa reprezentanţilor redacţiilor reclamate, care au fost informate despre depunerea plângerii şi despre data şi locul desfaşurării şedinţei publice a Consiliului de Presă prin invitaţii transmise la adresele electronice disponibile;

  analizând articolul "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала"[1], publicat la 29 iulie 2019 de portalul Kp.md;

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                  

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă ia act de faptul că redacţia portalului Enews.md a retras de pe site articolul reclamat.
  2. Consiliul de Presă constată că la publicarea articolului "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала" redactiile Enews.md şi Kp.md au încălcat prevederile deontologice de documentare şi prezentare a informatiei, prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolul 2.1: Jurnalistul colectează informaţie în mod etic și legal. În colectarea informaţiei de interes public  jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale şi drepturile persoanelor vizate în produsele sale mediatice există un echilibru rezonabil; articolul 2.9: Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea; articolul 2.16: Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din cel puţin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice; articolul 3.10: Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa.
  3. Consiliul de Presă le reaminteşte redacţiilor portalurilor Enews.md şi Kp.md despre obligaţia deontologică de a corecta erorile, de a elimina informaţiile false şi de a le oferi dreptul la replică persoanelor vizate direct în materialele jurnalistice, prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.31: Jurnalistul are datoria să corecteze erorile faptice descoperite în cel mai scurt timp, publicând rectificări, uşor de identificat. Mass-media online, în cazul corectării erorilor, trebuie să specifice că produsul jurnalistic a fost modificat şi/sau completat, indicând data modificării/completării; articolul 2.32: În cazul în care descoperă că a publicat o informaţie falsă sau manipulatoare, instituţia mediatică anunţă operativ despre acest fapt şi elimină respectiva informaţie cu scuzele de rigoare faţă de public şi, după caz, faţă de persoana sau persoanele vizate direct  si articolul 2.33: Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informaţia inexactă sau să infirme informaţia. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzaţii împotriva unei terţe părţi şi este formulată în termeni decenţi.
  4. Consiliul de Presă le recomandă reclamanţilor să solicite dreptul la replică privind afirmaţiile care nu corespund adevărului din articolul "Представитель ФИБА Синан Тазе спас баскетбольный турнир в Молдове от международного скандала", iar redacţiei Kp.md – să ofere dreptul la replică în condiţiile prevăzute de articolul 2.33 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
  5. Consiliul de Presă le recomandă redacţiilor portalurilor Enews.md şi Kp.md să asigure respectarea prevederilor de transparenţă, prevăzute de Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.37: Instituţiile mass-media indică adresa, politica editorială, datele de contact, proprietarii/beneficiarii finali şi sunt încurajate să publice sursele de finanţare, pentru a asigura transparenţa.
  6. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii domnului Artur Gurău împotriva portalului Agora.md"

1. Consiliul de Presă ia act de faptul că redacţia portalului Agora.md a recunoscut şi a remediat parţial greşeala admisă la preluarea imaginilor de pe contul de Instagram al domnului Artur Gurău. 

2. Consiliul de Presă ia act de disponibilitatea redacţiei portalului Agora.md, confirmată în sedinţa Consiliului de Presă, de a asigura corespunderea titlului cu conţinutul materialului jurnalistic, pentru a nu induce publicul în eroare (articolul 2.11 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova). 

3. Consiliul de Presă recomandă redacţiei portalului Agora.md să respecte normele deontologice de preluare a conţinuturilor (texte şi imagini/fotografii), prevăzute în articolul 2.12 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova: Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condiţiile stabilite de autor sau de instituţia media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa şi autorul informaţiei, iar în cazul mass-media online trebuie indicat şi linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile impuse, solicitate, prevăzute de deţinătorul drepturilor.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei împotriva ziarului "Opinia Liberă"

Consiliul de Presă constată că în articolul "Asistenţa socială - cuib de delapidări" autorul aduce acuzaţii grave la adresa lui Ion Racu, şeful Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei, fără a i se oferi, în acelaşi articol, dreptul la replică persoanei vizate direct. Astfel, redacţia ziarului "Opinia Liberă" şi autorul articolului Vasile Roman au încălcat prevederile articolului 2.9 al Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova ("Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea").

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării Coaliţiei Naţionale “Viaţa fără violenţă în familie” împotriva portalului Telegraph.md”

Consiliul de Presă constată că multe portaluri au mediatizat cazul de hărţuire sexuală în transportul public, vizat în articolul portalulului Telegraph.md, fără să se ţină cont de obligaţia deontologică de a proteja persoanele în situaţii vulnerabile (art. 3.12 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova).

Consiliul de Presă aminteşte că jurnaliştii trebuie să trateze cu deosebită acuratețe informația colectată în cazurile de abuz, să fie atenţi la limbajul pe care îl folosesc, pentru a nu distorsiona realitatea şi a nu perpetua stereotipurile care pot cauza stigmatizarea unor persoane sau a grupurilor de persoane. În acest caz a fost vorba de hărţuire sexuală, iar încercările de a ironiza pe seama celor implicaţi, cu atât mai mult de a insinua că victima a încurajat comportamentul agresorului, trebuie excluse din practica jurnalistică.

Consiliul de Presă recomandă jurnaliştilor portalului Telegraph.md să studieze ghidurile de bune practici în reflectarea cazurilor de abuz, inclusiv recomandările elaborate de Consiliului de Presă.

Decizie ”Cu privire la plângerea doamnei Angelica Frolov împotriva unor portraluri privind publicarea informaţiei false”

Consiliul de Presă constată că la publicarea articolului "(18+) ЛГБТ-организация Молдовы раздает студентам откровенные брошюры" au fost încălcate normele profesionale, stabilite în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv: art. 2.2 ("Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informaţii din surse credibile şi citabile"), art. 2.7 ("Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată"), art. 2.9 ("Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea"), art. 2.16 ("Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din cel puţin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice").

Decizie ”Cu privire la sesizările privind incitarea la discriminare în ştirile despre conflictul cu implicarea unor tinere de origine arabă”

Având în vedere faptul că incidentul vizat în sesizare a fost reflectat de mai multe instituţii mass-media, Consiliul de Presă se adresează către toţi jurnaliştii cu recomandarea să asigure respectarea prevederilor Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care ţin de protecţia drepturilor omului, în special articolul art. 3.18 ("Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc.") şi art. 3.19 ("Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică, opiniile politice, convingerile religioase, orientarea sexuală şi alt gen de informații sensibile ale unei persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial").

Decizie "Cu privire la sesizările privind comportamentul jurnaliştilor în reţelele sociale"

Consiliul de Presă solicită tuturor jurnaliştilor să respecte articolul 2.39 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care prevede că "Jurnalistul şi instituţia mass-media adoptă un comportament similar în spaţiul virtual şi în cel real".

Consiliul de Presă reaminteşte că activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu diseminarea mesajelor interzise de lege (discursul instigator la ură, la homofobie, la antisemitism, la discriminare etc.), precum şi cu activitatea de propagandă politică, religioasă şi de agitaţie electorală – articolul 1.6 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă descurajează şi combate orice formă de manifestare a atitudinilor discriminatorii în adresa unor persoane sau a unor grupuri de persoane şi atrage atenţia că folosirea injuriei şi a cuvintelor obscene este o practică inacceptabilă în orice formă de comunicare, mai cu seamă în comunicarea mediatică. Consiliul de Presă îndeamnă jurnaliştii să se abţină de la utilizarea cuvintelor licenţioase şi a limbajului obscen atât in textele jurnalistice, cât şi în postările pe reţelele sociale, deoarece un asemenea comportament contravine deontologiei jurnalistice şi le afectează reputaţia şi credibilitatea.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii domnului Artur Harunjen împotriva portalului Omg.md”

Consiliul de Presă ia act de faptul că redacția Omg.md a retras de pe site știrea reclamată de domnul Artur Harunjen imediat ce a constatat că informația nu s-a adeverit și nu corespunde realității, fapt ce probează respectarea articolului 2.32 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care prevede: În cazul în care descoperă că a publicat o informație falsă sau manipulatoare, instituția mediatică anunță operativ despre acest fapt și elimină respectiva informație cu scuzele de rigoare față de public și, după caz, față de persoana sau persoanele vizate direct.

Consiliul de Presă recomandă Agenției OMEGA să verifice minuțios informațiile din orice surse, înainte de a le publica, așa cum prevăd articolele 2.2 (Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile) și 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice) din Codul deontologic al jurnalistului.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizării domnului Dumitru Mînzărari împotriva portalului Newsmaker.md”

Consiliul de Presă nu poate da curs solicitării domnului Dumitru Mînzărari de a evalua activitatea portalului Newsmaker.md, din lipsa competenţelor regulamentare în acest sens şi în lipsa unui raport de monitorizare a conţinutului publicat de acest portal.

Consiliul de Presă constată că publicarea articolului de opinie «Тяжелые погоны министра. Экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай о заявлении Попеску и гражданской войне» (Newsmaker.md, 5 iulie 2019), nu contravine prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Exprimându-şi respectul şi susţinerea totală pentru libertatea de exprimare şi independenţa editorială a redacţiilor, Consiliul de Presă recomandă redacţiei portalului Newsmaker.md să asigure pluralismul de opinii şi echilibrul surselor la reflectarea subiectelor sensibile, inclusiv a celor ce se referă la diferendul transnistrean.

Decizie ”Cu privire la examinarea sesizărilor Inspectoratului de Poliţie Drochia”

Consiliul de Presă constată că articolul „De ce Nina Cereteu este un primar rău: incompetență ori ipocrizie”, publicat de site-ul Drochia.report la 4 iunie 2019, este un articol de opinie, inserat la rubrica de opinii „Blog”. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova prevede, în articolul 2.22, că Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date”. Consiliul de Presă constată că în articolul reclamat, opiniile nu au fost exprimate onest și etic, astfel au fost încălcate prevederile art. 2.22 al Codului deontologic al jurnalistului.

Consiliul de Presă recomandă persoanelor vizate direct în articol să solicite acordarea dreptului la replică, conform prevederilor articolului 3.33 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informația inexactă sau să infirme informația. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzații împotriva unei terțe părți și este formulată în termeni decenți”.

Decizie ”Cu privire la examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticorupţie.md”

În temeiul prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, articolul 18 (Persoanele care au depus plângere în adresa Consiliului privind încălcarea normelor deontologice de către mass-media/jurnalişti îşi exprimă angajamentul să nu atace în instanţa de judecată problema care constituie subiectul plângerii depuse la Consiliu, până la adoptarea unei decizii de către Consiliu pe marginea plângerii respective) şi articolul 23 (Consiliul nu înregistrează şi nu examinează plângeri care: (...) c) ţin de un litigiu aflat în proces de judecată), Consiliul de Presă sistează examinarea plângerii SRL “Diazchim” împotriva portalului Anticoruptie.md, administrat de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, deoarece această plângere deja constituie obiectul unui litigiu juridiar, astfel etapa la care putea interveni Consiliul de Presă în calitate de structură de autoreglementare jurnalistică a fost omisă.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?